วันเสาร์ 18 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศิลปวัฒนธรรมของไทยอีกแขนงที่มีเอกลักษณ์ความโดดเด่น การแสดงหุ่น มหรสพดังกล่าวไม่เพียงปรากฏความงามประณีตในด้านการแสดงการประดิษฐ์หุ่นละคร ในความเป็นมายังมีประวัติเก่าแก่มาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา

สืบเนื่องจากอุทกภัยที่ผ่านมาส่งผลถึงคณะการแสดงหุ่นไทยหลายคณะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทำให้การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมลดน้อยลงขาดความต่อเนื่อง นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาดุริยางค์ไทย ภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงร่วมกันดำเนินโครงการเผยแพร่ นิทรรศการและการแสดง “หุ่น...เงาสะท้อนจากสายน้ำ” สืบรักษาศิลปวัฒนธรรมการแสดงเป็นกำลังใจให้กับคณะนักแสดงศิลปินผู้สานต่อศิลปะ โดยนิทรรศการและการแสดงจะมีขึ้นในวันที่ 4 มีนาคม 2555 เวลาหกโมงเย็นเป็นต้นไป ที่ลานหน้าห้างสรรพสินค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์

ส่วนหนึ่งจากนิทรรศการและการแสดงกลุ่มนิสิตผู้ดำเนินงานร่วมกันบอกเล่าว่า หุ่น..เงาสะท้อนจากสายน้ำที่เตรียมมีขึ้นเป็นโครงการในวิชาการบริหารการจัดการแสดงทางดุริยางค ศิลป์ซึ่งเป็นหนึ่งในวิชาเรียนฝึกประสบ การณ์ให้นิสิตได้เรียนรู้ถึงการบริหารจัดการแสดง

จากที่เรียนวิชาดังกล่าวได้หารือร่วมกันถึงหัวข้อการนำเสนอซึ่งมีความเห็นตรงกันถึงการเลือกนำศิลปะด้านหุ่นไทยมาถ่ายทอดด้วยเป็นการเรียนรู้ทุกศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านดนตรีไทย  การประดิษฐ์หุ่นซึ่งถือเป็นงานหัตถศิลป์ทรงคุณค่า ฯลฯ

อีกทั้งจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อคณะแสดง การเผยแพร่ศิลปะจึงร่วมกันดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อสืบสานเผยแพร่ศิลปะงดงามได้ดำรงอยู่และเป็นที่ประจักษ์ยิ่งขึ้นโดยรูปแบบของงานจะมีการแสดงหุ่น 4 ประเภทคือ หุ่นสาย คณะเสมา หุ่นกระบอก คณะวิทยาลัยเพาะช่าง หุ่นคน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและ หุ่นละครเล็ก คลองบางหลวงคณะคำนาย การแสดงสาธิตวิธีสร้างหุ่นรวมทั้งแสดงนิทรรศ การให้ความรู้เรื่องหุ่นไทยและผลกระทบต่อศิลปะหุ่นไทยในเหตุการณ์อุทกภัย

“การแสดงจะร้อยเรียงเรื่องราวเล่าเรื่องเกี่ยวเนื่องกับสายน้ำต่อเนื่องกันมาทั้ง 4 คณะหุ่นเริ่มด้วย หุ่นคน ถ่ายทอดเรื่องราวของเมขลารามสูร เรื่องเล่าขานของฟ้าผ่าฟ้าร้อง จากนั้นเป็นการแสดงของหุ่นละครเล็ก รามเกียรติ์ตอน หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา การแสดงหุ่นกระบอก พระอภัยมณี สื่อสารเล่าถึงเรื่องราวความผูกพันกับสายน้ำและท้ายที่สุดเป็นเรื่องราวของการเกิดขึ้นของอุทกภัยภัยธรรมชาติรวมถึงการเตรียมความพร้อมถ่ายทอดบอกเล่าโดยคณะหุ่นสายเสมา”

จากการแสดงจะเห็นถึงมุมมองเกี่ยวเนื่องกับสายน้ำรวมถึงการย้อนทบทวนถึงคุณค่าความสำคัญของน้ำที่ผูกพันกับวิถีชีวิตไทย จากที่กล่าวนอกเหนือจากการแสดงยังมีนิทรรศการแสดงประวัติหุ่นต่าง ๆ ทั้ง หุ่นกระบอก หุ่นวังหน้า หุ่นหลวง  หุ่นละครเล็ก ฯลฯ รวมทั้งแสดงประวัติคณะหุ่นที่ร่วมแสดง การสาธิตซึ่งต่างพร้อมให้ศึกษาสัมผัสใกล้ชิดร่วมสืบรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมไทยดำรงอยู่สืบไป.


Tags:

บทความที่เกี่ยวข้อง


แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น