วันศุกร์ 27 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

น่าเป็นห่วง สังคมไทยที่มีพัฒนาการเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีด้านการสื่อสารอย่างล้ำสมัย แต่พฤติกรรมและจิตใจของผู้ใช้เทคโนโลยีหรือใช้เครื่องมือสื่อสารกลับมิได้พัฒนาเจริญก้าวหน้าตาม เห็นได้จากการนำเสนอข่าวสารที่ออกมาเป็นระยะ ๆ และนับวันจะเกิดให้เห็นกันบ่อยครั้งว่ามีผู้ตกเป็นเหยื่อ ถูกล่อลวงจากคนร้ายเหล่ามิจฉาชีพที่แฝงตัวและใช้สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ก ไม่ว่า เฟซ บุ๊ก ทวิตเตอร์ วอทส์แอพ และไลน์ ที่เป็นโปรแกรมสนทนาในวงกว้างไปในทางที่ผิด โดยใช้นามแฝง ข้อมูลเท็จ ปกปิดมิให้ผู้อื่นทราบสถานะแท้จริงของตน มีเจตนาไม่บริสุทธิ์ ประสงค์ร้ายต่อผู้อื่น และเมื่อก่อเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ก็ยากจะติดตามตรวจสอบเอาผิดได้

แม้จะผิดที่ผิดเวลาไปบ้าง แต่หากมองด้วยเจตนาดี มีความบริสุทธิ์ใจ ต้องยอมรับว่าเป็นความกล้าหาญของ พล.ต.ต.พิสิษฐ์ เปาอินทร์ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ผบ.ปอท.) ที่เปิดประเด็นการเข้าตรวจสอบการใช้ไลน์ แอพพลิเคชั่น เพื่อป้องกันมิให้เกิดการกระทำความผิดทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก จนเกิดกระแสต่อต้านจากสาธารณชนที่ไม่เห็นด้วยอย่างกว้างขวาง เนื่องเพราะเป็นการกระทำที่ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ขัดต่อสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารตามรัฐธรรมนูญ

ไม่ปฏิเสธว่ากฎหมายให้อำนาจตำรวจทั้งป้องกันและปราบปราม ขณะที่การตรวจสอบบุคคลต้องสงสัยว่ากระทำผิดนั้นจะกระทำโดยผ่านการรับแจ้งจากผู้พบเห็นคนกระทำผิดโดยตรง หรือรับแจ้งจากสมาชิกแจ้งข่าวของ ปอท.พร้อมส่งหลักฐานมาให้ หรือจากการตรวจพบของตำรวจ ซึ่งก็หมายรวมถึงการแฝงตัวเข้าไปในสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ก ทั้งนี้พฤติกรรมที่เข้าข่ายจะเน้น 3 เรื่องคือ ความผิดที่กระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และประเทศชาติ ความผิดที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน และความผิดที่กระทบต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน กระนั้นการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ก็ต้องระมัดระวัง เพราะหลายครั้งเสมือนหนึ่งเป็นการกลั่นแกล้ง

เป็นโอกาสดีและวาระเหมาะสมยิ่ง หากภาครัฐรับเป็นเจ้าภาพ เชิญชวนเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายความมั่นคง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงวัฒนธรรม คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เอ็นจีโอ ภาคประชาชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาร่วม “จัดระเบียบ” ระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กของทุกภาคส่วนให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ กำหนดแนวปฏิบัติร่วมที่ทำได้จริง ปกป้องสุจริตชน สกัดกั้นมิจฉาชีพและผู้ไม่หวังดี เพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ส่วนรวมและความมั่นคงของประเทศ ส่วนการเมืองเป็นผู้ตามและสนับสนุนเท่านั้น.


Tags:

บทความที่เกี่ยวข้อง


แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น