วันอังคาร 31 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

คำให้สัมภาษณ์ของ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ผบ.ทบ. ที่สั่งไม่ให้กำลังพลร่วมชุมนุมทางการเมือง โดยหยิบยกเรื่อง “วินัยทหาร” มาเป็นเหตุผลในการห้าม หลายคนอาจมีข้อสงสัยว่า ระเบียบวินัยของทหารประกอบด้วยอะไรบ้าง สำหรับ การทำผิดวินัยทหาร มีทั้งหมด 9 ข้อประกอบด้วย
   
1. ดื้อ ขัดขืน หลีกเลี่ยงหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตน
2. ไม่รักษาระเบียบการเคารพระหว่างผู้ใหญ่ผู้น้อย
3. ไม่รักษามารยาทให้ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมของทหาร
4. ก่อให้แตกความสามัคคีในหมู่ทหาร
5. เกียจคร้าน ละทิ้ง หรือเลินเล่อต่อหน้าที่ราชการ       
6. กล่าวเท็จ
7. ใช้กริยาวาจาไม่สมควร หรือประพฤติไม่สมควร
8. ไม่ตักเตือนสั่งสอน หรือลงทัณฑ์ผู้ใต้บังคับบัญชา
9. เสพเครื่องดองของเมาจนถึงเสียกิริยา


Tags:

บทความที่เกี่ยวข้อง


แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น