วันศุกร์ 27 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ภาพพิมพ์ศิลปะอีกแขนงที่มีเอกลักษณ์ความโดดเด่น จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของศิลปินไทยซึ่งได้รับการยอมรับเป็นที่ประจักษ์ต่อเนื่องมา เมื่อไม่นานมานี้ในการประกวดภาพพิมพ์นานาชาติที่ประเทศญี่ปุ่น ศิลปินไทยสร้างชื่อเสียงได้รับการคัดเลือกรับรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศลำดับ 4

การประกวดภาพพิมพ์นานา ชาติ Kochi International Triennial Exhibition of Prints ที่จังหวัดโคจิ ประเทศญี่ปุ่น การประกวดภาพพิมพ์นานาชาติอีกเวทีที่ได้รับการตอบรับจากศิลปินผู้สร้างสรรค์ทำงานภาพพิมพ์จากนานาประเทศโดยการประกวดดำเนินต่อเนื่องผ่านมากว่าสองทศวรรษ ผศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง อาจารย์ประจำภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมา กรรมและภาพพิมพ์ ม.ศิลปากร หนึ่งในศิลปินที่ได้รับรางวัลบอกเล่าการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์ของศิลปินไทยที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ว่า การประกวดภาพพิมพ์นานาชาติครั้งนี้เป็นครั้งที่ 8 โดยการประกวดจะมีขึ้นทุก 3 ปี

ในการประกวดครั้งนี้มีศิลปินภาพพิมพ์จาก 53 ประเทศทั่วโลกส่งผลงานจำนวนมากเข้าร่วมซึ่งการคัดเลือกตัดสินคณะกรรมการได้พิจารณาผลงานภาพพิมพ์ที่มีความโดดเด่นเหลือเพียงร้อยกว่าชิ้นโดยในรอบสุดท้ายมีผลงานศิลปินไทยจากมหาวิทยาลัยศิลปากรทั้งนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่าและอาจารย์ภาควิชาภาพพิมพ์ได้รับการคัดเลือกรับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศลำดับที่ 4 โดย ภาพพิมพ์ Essence, Truth, Reality No.8 เทคนิค Mezzotint ของบุญมี แสงคำ ได้รางวัลชนะเลิศ

“การประกวดภาพพิมพ์นานา ชาติดังกล่าวมีศิลปินไทย สถาบันการศึกษาร่วมส่งผลงานซึ่งในจำนวนผลงานนับพันกว่าชิ้นมีงานของ บุญมี แสงคำ ศิษย์เก่าคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ได้รับรางวัลชนะเลิศ ซึ่งมีเพียงรางวัลเดียวศิลปินได้สร้างสรรค์ผลงานที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นทั้งการแสดงออกเนื้อหาความคิดและเทคนิคที่ต้องใช้ความมุมานะ การใช้โทนสีสื่อสารแนวคิดเกี่ยวกับสัจธรรมปรัชญาทางพุทธศาสนามีพืชพันธุ์ เมล็ดพันธุ์พร้อมผลิดอกออกผล เกิด ดับ ฯลฯ ได้รับรางวัลเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการ”

นอกจากผลงานดังกล่าวครั้งนี้ยังมีภาพพิมพ์ของศิลปินไทยที่มีเอกลักษณ์สร้างสรรค์ด้วยเทคนิคที่ศิลปินมีความถนัดสนใจได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับ 4 ได้แก่ Grow in the Dark ผลงานของวาฬ จิระชัยสกุล นักศึกษาปี 3 ซึ่งถ่ายทอดผลงานสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญทางเทคโนโลยี ฯลฯ ผลงานภาพพิมพ์ Memory of the Country II ของ รศ.ทินกร กาษรสุวรรณ ซึ่งถ่ายทอดคุณค่าแห่งวิถีชีวิตชนบทการอยู่ร่วมกัน ความพอเพียง วัฒนธรรมงดงามเปี่ยมด้วยความสงบสุข การแบ่งปัน ความมีน้ำใจ ฯลฯ

ส่วน Poetry Field 2 ภาพนามธรรมของอาจารย์ให้ความสำคัญกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สื่อถึงความตระหนักในคุณค่าของธรรมชาติ ป่าไม้ซึ่งวัตถุดิบที่นำมาใช้ก็ได้จากต้นไม้ ใบไม้ที่ปลูกไว้ อย่างมะเกลือ ขมิ้นก็สกัดสีนำมาใช้ในงานภาพพิมพ์เป็นภาพพิมพ์สีธรรมชาติ หลีกเลี่ยงกระบวนการพิมพ์ที่ใช้สารเคมี ฯลฯ นับเป็นอีกก้าวการสร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์ที่ก้าวไกลไม่หยุดนิ่ง.


Tags:

บทความที่เกี่ยวข้อง


แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น