วันพฤหัสบดี 24 เมษายน 2557 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ผู้ที่เล่นเกมเกี่ยวกับภาษาไทยแล้วมีปัญหา ส่วนใหญ่มักจะนึกถึงราชบัณฑิตยสถาน  เห็นได้จากคำถามบ่อยทางโทรศัพท์ที่ขอให้ช่วยหาคำในเกมปริศนาอักษรไขว้บ้าง  ให้หาคำที่มีความหมายเหมือนกันหรือตรงกันข้ามกันบ้าง  ให้หาคำพ้องทั้งรูปและเสียงบ้าง คำถามหนึ่งซึ่งน่าสนใจคือ ขอให้ช่วยหาคำ ๒ พยางค์ที่เวลาสลับพยางค์กันแล้วความหมายก็จะเปลี่ยนไปด้วย ตัวอย่างเช่น ใจดี กับ ดีใจ  น้ำตา กับ ตาน้ำ ลองหาคำประเภทนี้ดู จะได้ทั้งความรู้และความสนุกเพลิดเพลิน ดังตัวอย่างที่มาจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตย สถาน พ.ศ. ๒๕๔๒  ต่อไปนี้

ใจเย็น กับ เย็นใจ ใจเย็น แปลว่า ใจหนักแน่นไม่ฉุนเฉียว หรือไม่รีบร้อน ส่วน เย็นใจ แปลว่า สบายใจ ไม่ยุ่งใจ ไม่ต้องกังวลใจ ไม่ร้อนใจ   ดำนา กับ นาดำ ดำนา แปลว่า ปลูกต้นข้าวลงในนา ส่วน นาดำ หมายถึง นาชนิดที่ใช้ถอนต้นกล้ามาปลูก ต่างกับนาหว่านซึ่งเป็นนาชนิดที่หว่านเมล็ดข้าวลงในนา   ตัวร้อน กับ ร้อนตัว   ตัวร้อน หมายถึงอาการของร่างกายที่มีอุณหภูมิสูงกว่าปรกติ  ส่วน ร้อนตัว แปลว่า กลัวว่าโทษหรือความเดือดร้อนจะมาถึงตัว  ตาน้ำ กับ น้ำตา ตาน้ำ หมายถึง ทางน้ำใต้ดินที่มีน้ำไหลไม่ขาดสาย  ส่วน น้ำตา หมายถึงน้ำที่ไหลออกจากนัยน์ตา โดยปริยายหมายถึงสิ่งที่ไหลเยิ้มอย่างน้ำตาลที่ไหลซึมจากหม้อตาล  ลายน้ำ กับ น้ำลาย ลายน้ำ เป็นลวดลายหรือภายในเนื้อกระดาษที่ทำขึ้นพร้อม ๆ กับกระดาษ จะมองเห็นได้ชัดเมื่อยกกระดาษนั้นขึ้นส่องกับแสงสว่าง  ส่วน น้ำลาย หมายถึงน้ำที่หลั่งออกมาจากต่อมน้ำลาย และต่อมาเมือกในปากช่วยย่อยอาหารจำพวกแป้ง  ดอกไม้  กับ ไม้ดอก ดอกไม้  เป็นคำเต็มของคำว่า ดอก หมายถึง ส่วนหนึ่งของพรรณไม้ที่ผลิออกจากต้นหรือกิ่ง มีหน้าที่ทำให้เกิดผลและเมล็ดเพื่อสืบพันธุ์ มีเกสรและเรณูเพื่อสืบพันธุ์  ส่วน ไม้ดอก หมายถึง ไม้ที่ปลูกไว้ดูดอก  บานชื่น กับ ชื่นบาน บานชื่น เป็นชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่ง ลำต้นกลวง ใบเดี่ยวเรียงตรงกันข้าม ไม่มีก้านใบ ดอกออกที่ยอด มีหลายสี เช่น ขาว แดง ม่วง ชมพู เหลือง  ส่วน ชื่นบาน แปลว่า เบิกบาน.

แสงจันทร์ แสนสุภา

บทความที่เกี่ยวข้อง


แบ่งปัน

จำนวนคนดู 9,822 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น