วันอังคาร 21 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เกาะข่าวเกษตรประจำวันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555..... มีการ เพาะเห็ดจากวัสดุเหลือใช้จากการเลี้ยงไหม โดยเฉพาะในช่วงที่เริ่มจะเข้าสู่ฤดูฝนนี้ ถือเป็นช่วงเวลาที่มีความชื้นสูง มีความเหมาะสมสำหรับการเพาะเห็ด เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสามารถนำ กิ่งหม่อนที่เหลือใช้จากการเลี้ยงไหม มาใช้เป็นวัสดุเพาะเห็ดแทนขี้เลื่อยยางพาราได้ ช่วยสร้างรายได้ แก่เกษตรกรได้เป็นอย่างดี..... วิธีการเพาะเห็ดจากกิ่งหม่อน นั้น เห็ดที่สามารถเพาะได้ได้แก่ เห็ดหอมและเห็ดนางรม  โดยการเลี้ยงไหม 1 กล่อง (แผ่น) จำนวน 20,000 ตัว ได้รังไหมประมาณ 30 กิโลกรัม มีรายได้ราว 5,000 บาท มีกิ่งหม่อนเหลือใช้ 500 กิโลกรัม เมื่อแห้งแล้วจะเหลือ 100 กิโลกรัม นำไปเพาะเห็ดได้ถึง  38 กิโลกรัม คิดเป็นรายได้ประมาณ 1,900- 2,400 บาท ดังนั้น หม่อน 1 ไร่ เลี้ยงไหมได้ครั้งละ 1 กล่อง ในรอบ 1 ปี หม่อน 1 ไร่ เลี้ยงไหมได้ 4 ครั้ง หรือ 4 กล่อง สามารถเพาะเห็ดได้ถึง 152 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ากว่า 7,600–9,800 บาท..... เกษตรกรรายใดต้องการรายละเอียดหรือคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพาะเห็ดจากกิ่งหม่อน สามารถติดต่อขอรายละเอียดได้ที่กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรฯ  โทร. 0-2558–7924– 6 ต่อ 401.....กรมวิชาการเกษตร จะจัดงานสัมมนา เรื่อง Conflict of Interests : ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประ โยชน์ส่วนรวม ในวันที่ 29 พฤษภาคม  ณ ห้องประชุม 314 ชั้น 3 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในทิศทางการบริหารความขัดแย้ง อีกทั้งสร้างแนวร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมให้กับบุคลากรของกรมวิชาการเกษตร..... อันนี้บอกกันอีกทีเพื่อช่วยเกษตรกร ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อ ลิ้นจี่ ผ่านไปรษณีย์ได้ทาง โครงการอร่อยทั่วไทย โทร. 1545  หรือที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือที่สหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด โทร. 0-5300-1290.....


Tags:

บทความที่เกี่ยวข้อง


แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น