วันเสาร์ 18 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

นโยบาย 66/23 มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า “คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 66/2523 เรื่องนโยบายการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์” ลงนามโดย พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2523 ภายหลังขึ้นดำรงตำแหน่งนายกฯ ได้ไม่ถึง 2 เดือน สาระสำคัญของคำสั่งดังกล่าวเพื่อใช้หลัก “การเมืองนำการทหาร” ในการต่อสู้กับการแพร่ขยายของ “ลัทธิคอมมิวนิสต์”

จุดเริ่มต้นของแนวคิดการเมืองนำการทหารนี้มีมาตั้งแต่สมัยที่ พล.อ.เปรม ยังครองยศพลตรีในตำแหน่ง รองแม่ทัพภาคที่ 2 ในปี 2517 หลายจังหวัดในภาคอีสานเป็น พื้นที่สีแดง ชาวบ้านไม่ไว้ใจทหาร-ตำรวจ แต่ไว้ใจคอมมิวนิสต์มากกว่า โดยหนึ่งในทีมงานที่ร่วมวางยุทธศาสตร์การต่อสู้ใหม่ด้วยการดึงประชาชนและนักศึกษาที่เป็นแนวร่วมของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) ให้กลับมาเป็นแนวร่วมของทางราชการ มีชื่อของ พ.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ (ยศในขณะนั้น) รวมอยู่ด้วย นอกจากนี้รายชื่อ นายทหารประชาธิปไตย ที่ร่วมผลักดันแนวความคิดดังกล่าวยังประกอบไปด้วย พล.ต.ปฐม เสริมสิน พ.อ.หาญ ลีนานนท์ พ.อ.เลิศ กนิษฐะนาคะ พล.ท.สัณห์ จิตรปฏิมา พล.อ.สายหยุด เกิดผล เป็นต้น 

จะเห็นได้ว่าเส้นทางของนโยบายดังกล่าวใช้เวลาบ่มเพาะมาตั้งแต่ปี 2517-2523 หรือเป็นเวลาถึง 6 ปี จึงมีคำสั่งออกมาอย่างเป็นรูปธรรม.


Tags:

บทความที่เกี่ยวข้อง


แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น