วันอังคาร 31 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ชี้แจงคนขับรถเมล์สูบบุหรี่บนรถ

ที่ ขสมก.709/2556องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
131 ถนนเทียมร่วมมิตร ห้วยขวางกรุงเทพมหานคร  10320

เรื่องแจ้งผลการดำเนินการ
เรียนบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
อ้างถึงหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 มีนาคม 2556 หน้า 8

คอลัมน์ “จดหมายถึงเดลินิวส์”

ตามที่หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับที่อ้างถึงได้ลงตีพิมพ์จดหมายร้องเรียนของผู้ใช้นาม “ผู้โดยสาร” พบเห็นพนักงานขับรถโดยสารทั้งรถขององค์การและรถเอกชนร่วมบริการ สูบบุหรี่ขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ทั้งที่ประกาศติดบนรถห้ามผู้โดยสารสูบบุหรี่ ความละเอียดทราบแล้วนั้น

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และขอเรียนชี้แจงให้ทราบว่า องค์การตระหนักดีว่าพนักงานประจำรถทั้งรถองค์การและรถเอกชนร่วมบริการมีหน้าที่บริการที่ดีแก่ประชาชน และได้จัดให้มีโครงการอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการให้บริการที่ดีอย่างต่อเนื่อง จากข้อร้องเรียนดังกล่าวผู้ร้องไม่แจ้งรายละเอียดที่ชัดเจน องค์การจึงไม่สามารถนำตัวพนักงานที่กระทำผิดมาลงโทษได้

อย่างไรก็ตามได้ให้หัวหน้างานที่รับผิดชอบพร้อมทั้งจัดทำหนังสือแจ้งผู้ประกอบการคู่สัญญาเข้าร่วมเดินรถกับองค์การอบรมกำชับพนักงานก่อนขึ้นปฏิบัติหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและพระราชบัญญัติขนส่งทางบกอย่างเคร่งครัด ซึ่งห้ามทั้งผู้โดยสารและพนักงานประจำรถสูบบุหรี่บนรถโดยสารอย่างเด็ดขาด เพื่อลดภาวะมลพิษทางอากาศ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสุขอนามัยที่ดีของประชาชนผู้ใช้บริการ

หากผู้โดยสารพบเห็นกรณีเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้งรายละเอียดที่ชัดเจน เช่น สายรถ หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถ หรือชื่อพนักงาน พร้อมทั้ง วัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุให้องค์การทราบ หรือโทรศัพท์ร้องเรียนได้ที่สายด่วน ขสมก.หมายเลข คอลเซ็นเตอร์ 1348 ให้บริการตั้งเวลา 05.30-22.00 น. ทุกวันโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ เพื่อที่องค์การจะได้นำตัวพนักงานผู้กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป

จึงเรียนชี้แจงมาเพื่อโปรดทราบ และกรุณานำลงเผยแพร่ให้ผู้อ่านได้รับทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
นายโอภาส  เพชรมุณี
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ปัญหาการทวงเงินกู้นอกระบบ
เรียน คุณเอก วิภาวดี ที่เคารพครับ

กระผมชื่อนายอุเทน เตชปัญญาสิริ  อายุ 27 ปี อยู่บ้านเลขที่ 114 หมู่ 1 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด  กระผมมีเรื่องร้องเรียนดังนี้ แก๊งปล่อยเงินกู้อาละวาดหนักในเขตอำเภอสุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด  คือเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2556 เวลาประมาณ 12.00 น. ได้มีแก๊งเงินกู้ขี่มอเตอร์ไซค์คันใหญ่ซ้อนกันมาสองคนขับเข้ามาที่บ้านของกระผมเพื่อมาทวงเงินที่แม่ผมกู้ไป จำนวน 10,000 บาท  แต่บังเอิญแม่ของกระผมไม่อยู่บ้าน ผมจึงแจ้งว่าแม่ไม่อยู่พรุ่งนี้ค่อยมาเอา ก็ได้รับคำตอบว่าไม่ได้  ถ้าวันนี้ไม่ได้ต้องมีเรื่องแน่นอน ทันใดนั้นเอง ชายคนที่นั่งซ้อนท้ายก็วิ่งเข้าไปในบ้านไปยกเอาทีวี ขนาด 25 นิ้ว ออกมาอุ้มไว้ ผมจึงวิ่งเข้าไปห้ามบอกว่าจะเอาทีวีไปได้อย่างไร ชายคนนั้นก็บอกว่าจะเอาไปมันจะเป็นไรแม่มึงเป็นหนี้กู ไม่จ่ายมา 3 วันแล้ว ทันใดนั้นได้มีสายตรวจผ่านมา ผมจึงวิ่งออกไปเรียกสายตรวจ แก๊งเงินกู้ก็ขับรถตามออกมาโดยอุ้มทีวีไปด้วย บอกว่าจะไปรอที่โรงพัก สายตรวจก็บอกให้ผมตามไปโรงพัก 

ผมรอจนแม่กลับมาจากธุระ ก็เลยเล่าเรื่องให้แม่ฟัง จากนั้นก็ตามไปที่โรงพัก พอไปถึงพบแก๊งเงินกู้นั่งดื่มกาแฟอยู่กับตำรวจ ผมกับแม่ก็เข้าไปหา ซึ่งทาง ผกก.ก็ทำการไกล่เกลี่ยให้ โดยให้แม่จ่ายเงินที่ติดอยู่ 3 วัน จำนวน 1,500 บาท ให้แก๊งเงินกู้ไป เมื่อจ่ายเงินแล้ว แก๊งเงินกู้ก็คืนทีวีให้ ร้อยเวรก็พูดขึ้นว่า คุณเป็นหนี้เขา เขามาทวงคุณก็ต้องจ่าย เรื่องนี้คุณเต็มใจไปกู้เขามาทั้ง ๆ ที่รู้ว่าเขาเรียกดอกเบี้ยเกิน พวกคุณสมยอมกันเอง พอมีเรื่องก็วิ่งมาหาตำรวจ  ตำรวจไม่รู้เรื่อง ไม่เกี่ยวข้องด้วย ผกก.ก็เสริมขึ้นว่า ทีหลังก็อย่าไปกู้เขาจะได้ไม่มีเรื่อง ผมก็เห็นใจทั้งสองฝ่ายนั่นแหละผมกับแม่ก็อุ้มทีวีกลับบ้าน

อยากเรียนถามว่าแก๊งเงินกู้สามารถเอาสิ่งของในบ้านมาเป็นหลักประกันได้หรือไม่ ตำรวจสามารถจับกุมแก๊งเงินกู้ได้หรือไม่ จึงเรียนมาช่วยตีแผ่เรื่องนี้ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบเพื่อเป็นอุทาหรณ์ด้วยครับ ขอบคุณครับ

ขอแสดงความนับถือ
นายอุเทน เตชปัญญาสิริ

•••••••••••••••••••••••••••••

เป็นความจริงที่รู้ ๆ กันว่าเงินกู้นอกระบบนั้น ผู้ที่กู้ต้องโดนดอกเบี้ยมหาโหดแล้วยังต้องเสี่ยงต่อการทำร้ายร่างกายถ้าไม่ชำระหนี้ตามวันเวลา เงินกู้นอกระบบเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย ตำรวจสามารถดำเนินการจับกุมนายทุนที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบได้ สำหรับจดหมายที่คุณอุเทนเขียนเล่าเรื่องแก๊งเงินกู้นอกระบบมาให้ทราบในเรื่องการผิดนัดชำระหนี้ ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ให้ผู้ที่คิดจะกู้เงินนอกระบบครั้งแรกคิดให้ถี่ถ้วน แต่ถ้ากู้แล้วชำระตามกำหนดเวลาก็จะไม่มีปัญหา เมื่อผิดนัดชำระหนี้ก็เจอปัญหาที่อาจถึงขั้นได้รับอันตรายได้ ส่วนข้อสงสัยที่คุณอุเทนถามว่าตำรวจสามารถจับกุมแก๊งเงินกู้ได้หรือไม่นั้น ในข้อเท็จจริงตำรวจสามารถจับกุมได้ทันทีตามกฎหมาย ถ้าใครที่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองก็คงจะทราบว่า ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลรับผิดชอบสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สั่งการตำรวจทั่วประเทศปราบปรามนายทุนปล่อยเงินกู้นอกระบบอย่างเด็ดขาด ถ้าประชาชนคนใดรู้ว่ามีนายทุนเงินกู้นอกระบบอยู่ที่ไหน อย่าได้รีรอโทรฯแจ้งไปที่สายด่วนของรัฐบาล หมายเลข 1111 ดูซิว่าตำรวจทั่วประเทศจะจัดการตามที่ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรีสั่งการไปหรือไม่.


Tags:

บทความที่เกี่ยวข้อง


แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น