วันจันทร์ 20 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เรื่องความพยายามช่วยเหลือ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กลายเป็นประเด็นขึ้นมาอีกครั้ง เมื่อนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รมว.การต่างประเทศ ระบุว่า จะมีการคืนหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ตให้ พ.ต.ท.ทักษิณ เป็นของขวัญปีใหม่ ทำให้เกิดกระแสต่อต้านตามมา โดยเฉพาะทางพรรคประชาธิปัตย์ ระบุว่า ขณะนี้สถานภาพของ พ.ต.ท.ทักษิณคือนักโทษหนีคดี ดังนั้น ไปขอพาสปอร์ตที่สถานทูตไหนรัฐบาลต้องดำเนินการ

ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถปฏิเสธหรือยับยั้งการขอหรือแก้ไขพาสปอร์ตในกรณีต่าง ๆ ได้แก่ 1. เมื่อผู้ร้องมีพาสปอร์ตประเภทเดียวกันที่ยังคงใช้ได้อยู่ 2. เมื่อได้รับแจ้งว่า ผู้ร้องขอ เป็นผู้ซึ่งกำลังรับโทษในคดีอาญาหรืออยู่ระหว่างการปล่อยตัวชั่วคราว หรือเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาที่มีหมายจับไว้แล้ว ซึ่งศาลหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเห็นว่าไม่ควรออกหนังสือเดินทางให้ 3. เมื่อผู้ร้องเป็นผู้ที่ศาลหรือเจ้าพนักงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย สั่งห้ามไม่ให้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร 4. เมื่อผู้ร้องกระทำผิดกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติทางราชการซึ่งขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือปิดบังความจริงอันเป็นเท็จ อันเป็นสาระสำคัญหรือแสดงเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จในการขอหนังสือเดินทางหรือไม่อยู่ในฐานะที่จะเดินทางไปต่างประเทศได้ หรือหากเดินทางออกนอกราชอาณาจักร จะเป็นภัยต่อสวัสดิภาพของผู้เดินทางเองหรือจะกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงปลอดภัยหรือชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศไทย 5. พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถปฏิเสธหรือยับยั้งการขอและออกหนังสือเดินทางให้แก่ผู้ร้องซึ่งหนังสือเดินทางเดิมสูญหายเกินกว่า 2 ครั้งในรอบ 1 ปี นับจากวันขอครั้งแรกจนกว่าบุคคลผู้นั้นจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการสูญหายโดยสุจริต.


Tags:

บทความที่เกี่ยวข้อง


แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น