วันอาทิตย์ 29 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ประเทศไทยถือว่าประเทศที่มีวัดกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆเป็นจำนวนมาก แต่หลายคนอาจไม่รู้ว่าจังหวัดใดในประเทศที่มีวัดมากที่สุด วันนี้ เดลินิวส์ออนไลน์ อาสาพาไปรู้จักกับจังหวัดที่มีวัดมากที่สุดในประเทศ ซึ่งซ่อนตัวอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ "จังหวัดนครราชสีมา"

จังหวัดนครราชสีมา หรือที่คนส่วนใหญ่รู้จักในชื่อ โคราช เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทย และมีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ เปรียบเสมือนประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันเป็นอย่างดี จังหวัดนครราชสีมา เป็นเมืองที่มีประวัติมายาวนานตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาตร์ จนมาสมัยอยุธยา ด้วยความที่ ตั้งอยู่เป็นบริเวณชายขอบระหว่างรัฐที่มีอำนาจ เป็นเสมือน รัฐกันชน นครราชสีมาจึงมีประวัติศาสตร์เกี่ยวพันกีบความขัดแย้งของรัฐหนึ่งกับอีกรัฐหนึ่งเสมอ เรื่อยมาจนสมัยกรุงธนบุรี เจ้าเมืองพิมายและกรมหมื่นเทพพิพิธ ได้พยายามตั้งตัวเป็นชุมนุมอิสระ แต่ถูกปราบลงโดยพระเจ้าตาก ทำให้เมืองนครราชสีมากลายเป็นฐานกำลังทางทหารและการปกครองที่สำคัญของไทยมาโดยตลอด

ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ สมัยรัชกาลที่ 1 เมืองนครราชสีมามีฐานะเป็นเมืองชั้นเอก และเป็นเมืองหน้าด่านของประเทศเรื่อยมา จนสมันรัชกาลที่ 5 มีการจัดตั้งมณฑลนครราชสีมา เพื่อควบคุมดูแลหัวเมืองในบริเวณใกล้เคียง เป็นมณฑลแรกของประเทศ โดยมี พระยานครราชสีมา (กาจ สิงหเสนี) บุตรเขยของพระยานครราชสีมา (เมฆ) เป็นผู้ว่าราชการคนแรก จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่บนที่ราบสูงโคราช ห่างจากกรุงเทพ 259 ก.ม. มีพื้นที่ทั้งหมด12,808,728 ไร่ ซึ่งนอกจากจะเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศแล้ว ยังเป็น จังหวัดที่มีวัดมากที่สุดในประเทศไทย ถึง 1,443 วัด มากกว่าอันดับ 2 คือ จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีจำนวนวัดทั้งหมด 1,339 วัด

ทีมเดลินิวส์ออนไลน์


Tags:

บทความที่เกี่ยวข้อง


แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น