วันจันทร์ 30 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

การสอบวัดความรู้ของนักเรียนหลายครั้ง แทบทุกช่วงชั้น ผลที่ออกมาส่วนใหญ่คะแนนอยู่ในเกณฑ์ต่ำอย่างน่าใจหาย รวมถึงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 ที่ประกาศเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2555 พบว่า ทุกวิชาคะแนนต่ำสุด 0 คะแนน โดยนายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กล่าวว่า คะแนนต่ำสุดเป็นศูนย์ทุกวิชานั้น ตรวจพบว่า การทำข้อสอบของนักเรียนแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.ไม่ทำเลย 2.ทำบางส่วนไม่ครบ 100 ข้อ และ 3. ทำทุกข้อ แต่ไม่ถูกเลย

อาจเป็นเพราะประกาศผลสอบคราวใด ก็จะออกมาในลักษณะเดียวกัน จึงไม่เป็นที่สนใจ ไม่มีการเรียกร้องกระตุ้นให้เกิดความสนใจแก้ไขในวงกว้าง มีเพียงบุคลากรในระบบที่หาวิธีแก้ไขไปตามสภาพ ซึ่งก็ไม่ทำให้ดีขึ้นอย่างที่ควร เพราะไม่มีการสร้างกลไกความพยายาม บางครั้งกลับไปลดระดับความเข้มหรือความยากของข้อสอบ การสอบโอเน็ตครั้งนี้ ก็คล้ายกัน คือมีการกล่าวถึงและยอมรับว่า ข้อสอบยาก เนื่องจากไม่มีระบบคลังข้อสอบหรือการตรวจสอบเพื่อเฉลี่ยน้ำหนักที่ดี

การโทษว่า คะแนนสอบที่ออกมาเป็น 0 เป็นส่วนใหญ่ เพราะความยาก อาจมีความจริงอยู่บ้าง แต่น่าสงสัยว่า นักเรียนมีความรู้หรือเตรียมตัวสำหรับการสอบอย่างไร การเรียนการสอนในชั้นเรียนตรงตามที่กำหนดหรือไม่ ขณะเดียวกัน พบว่า ความนิยมการเรียนกวดวิชาในสถาบันของเอกชนมีมากขึ้น นักเรียนจากทั่วประเทศที่ผู้ปกครองมีกำลังทรัพย์จะส่งบุตรหลานมาเรียนกันจำนวนมาก นอกจากนี้ สถาบันกวดวิชาจำนวนไม่น้อย ดำเนินกิจการในรูปแฟรนไชส์เปิดสาขาต่างจังหวัด ได้รับความสนใจไม่ยิ่งหย่อนกว่าในกรุงเทพฯ เพราะเชื่อกันว่า จะช่วยให้คะแนนการสอบดีขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่ผู้เรียนกวดวิชา ก็ไม่ผิดหวังกับการสอบ ซึ่งอาจเป็นภาพสะท้อนว่าการเรียนในระบบโรงเรียนไม่ทำให้นักเรียนเชื่อมั่นได้

คะแนนการสอบของนักเรียนชั้น ม.ปลาย รวมถึงอื่นๆ โดยเฉพาะที่จะเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษา ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยที่ผู้เกี่ยวข้องจะแก้ไข หรือแก้ตัวให้ผ่านไปเป็นครั้งคราว เพราะแท้ที่จริง เป็นปัญหาที่ส่งผลถึงกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ รัฐจึงควรใส่ใจ ยอมรับว่าเป็นปัญหาที่ต้องหาทางปรับปรุงการจัดการศึกษา เพื่อให้เด็กไทยเติบโตขึ้นอย่างคนมีความรู้ดี ทั้งนี้ เพื่อให้พลเมืองในวันข้างหน้ามีคุณภาพจากการพัฒนาที่ได้มาตรฐานทัดเทียมนานาประเทศ.


Tags:

บทความที่เกี่ยวข้อง


แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น