วันอาทิตย์ 19 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

สืบสองปีที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มอบรางวัลลูกโลกสีเขียวให้กับบุคคล ชุมชน และเยาวชน และสื่อมวลชน ที่ทำหน้าที่รักษาป่า  ดูและระบบนิเวศ ทั้งดินน้ำ  เพื่อจะส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติให้ถึงคนรุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์ต่อไป ภายใต้กิจกรรมต่างๆ รางวัลลูกโลกสีเขียวประจำปี 2554  ในหัวข้อ “วิถีพอเพียง ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า “ปีนี้ได้ประกาศผลและเสร็จสิ้นการมอบรางวัลไปเรียบร้อยแล้วเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา  ครั้งนี้มีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งหมด 213 ผลงาน แบ่งเป็นประเภทชุมชน 60 ผลงาน ประเภทเยาวชน 32 ผลงาน ประเภทกลุ่มเยาวชน 32 ผลงาน ประเภทงานเขียน 40 ผลงาน ประเภทความเรียงเยาวชน 44 ผลงาน

ผลงานประเภทชุมชนที่ได้รับรางวัลมี 11 ผลงานได้แก่ชุมชนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม  จ.ลำปาง  สามารถฟื้นป่าด้วยงานวิจัยชุมชน  ด้วยขนาดชุมชนที่ขยายตัว แต่พื้นที่ทำกินมีจำกัดเพราะอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่พริก ชุมชนบ้านแม่เชียงรายลุ่มจึงรวมกลุ่มจัดทำกระบวนการเรียนรู้เพื่อการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน นำมาสู่งานวิจัยเรื่องประโยชน์จากป่าภายใต้การร่วมแรงร่วมใจของคน 12 คุ้มบ้าน ช่วยให้คำตอบเรื่องคุณค่าและมูลค่าจากป่า นำมาสู่การฟื้นฟูผืนป่า และหนองน้ำธรรมชาติ กิจกรรมเพื่อการพึ่งตนเอง ทั้งการตั้งกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มอาชีพ การเพาะพันธุ์ไม้และเลี้ยงสัตว์ กลุ่มอนุรักษ์แม่น้ำระยองและป่าชายเลน ผลกระทบจากการขยายตัวของเมืองระยองทำให้ความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมีมากขึ้น พื้นที่ป่าชายเลนลดลง การเริ่มต้นสร้างสะพานไม้ในป่าชายเลนให้เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ในปี 2547โดย “ลุงคิน” และ “ลุงบุญ” จนทำให้เทศบาลเมืองระยองเห็นความสำคัญร่วมสนับสนุน จนเกิดกลุ่มอนุรักษ์แม่น้ำระยองและป่าชายเลน 
  นอกจากนี้ยังมีชุมชนบ้านวังตามน จ.สุโขทัย ชุมชนต.แพรกหนามแดง จ.สมุทรสงคราม ชุมชนคนรักษ์ป่าโนนยาง เพื่อแผ่นดินแม่ จ.สุรินทร์ ชุมชนตำบลสงเปลือย จ.ยโสธร ชุมชนบ้านสว่างและบ้านซำสูง จ.ขอนแก่น ชุมชนบ้านโคกเมืองจ.สงขลา ชุมชนป่าพรุสวนสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช ชุมชนบ้านแหลมมะขาม จ.ตรัง ชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 จ.นราธิวาส
ส่วนผลงานประเภทบุคคล จำนวน6 ผลงานได้แก่พระครูไพบูลย์พัฒนาภิรักษ์ จ.เชียงราย พระนักพัฒนาที่ใช้หลักธรรมสอนให้ชาวบ้านรู้คุณค่าธรรมชาติ จนฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมที่วัดพระธาตุแม่เจดีย์กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง และนาย ดำเนิน-นางโสภา เนตรภรรยา จ.ลำพูน  คู่สามีภรรยาที่ใช้ชีวิตเป็นเดิมพันด้วยการปกป้องผืนป่าสงวน แม่ตืน-แม่แนต หลังนายทุนใช้สิทธิ์ไม่ชอบด้วยกฎหมายเข้าไปบุกรุกทำรีสอร์ท  นอกจากนี้ยังมีบุคคลที่ทำงานด้านป่าที่ได้รับรางวัลครั้งนี้เพิ่มเติม คือนายขาว เฉียบแหลม จ.ขอนแก่น นายคำ บุตรศรี จ.บุรีรัมย์ นายสมชาย จริยเจริญ จ.ระยอง นายสมบูรณ์ ทองด้วง จ.กระบี่

ด้านผลงานประเภทกลุ่มเยาวชน จำนวน 6 ผลงาน ได้แก่เยาวชนต้นน้ำ ร.ร.สะเมิงพิทยาคม จ.เชียงใหม่ กลุ่มเยาวชน ต.พิมาน จ.นครพนม เยาวชนกลุ่มพัฒนาและอนุรักษ์ป่าโคกบ๋าใหญ่ ชุมชนนร. นักวิจัย ร.ร.ปลาค้าววิทยานุสรณ์ จ.อำนาจเจริญ กลุ่มเยาวชนจิตอาสาพัฒนาป่าชายเลน ร.ร.บ้านเขาแดง จ.ประจวบฯ กลุ่มเยาวชนต้นกล้าน้อย ร้อยความฝัน รักษ์สิ่งแวดล้อม จ.พัทลุง กลุ่มเยาวชนบ้านบางใหญ่ จ.สุราษฎร์ธานี

นายอานันท์ ปันยารชุน ประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัลลูกโลกสีเขียว กล่าวภายหลังมอบรางวัล ว่าได้ทำหน้าที่มอบรางวัล ลูกโลกสีเขียวครั้งนี้เป็นปีที่ 13 ย้อนไปเมื่อในช่วงเริ่ม ตอนนั้นยังไม่มีความแน่ใจหรือเชื่อมั่นในเจตจำนงของปตท.ในอดีตในความรู้สึกคนที่ไม่มีหุ้นไม่มีผลประโยชน์ในกิจการของปตท. จะมองปตท.ว่าเป็นดาวร้ายในการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องขุดน้ำมัน หรือดำเนินกิจกรรมต่างๆในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ  12 ปีที่ผ่านมาได้เข้าใจปตท.มากขึ้น แต่ก็ยังไม่คิดว่าปตท.เป็นบุคคลที่บริสุทธิ์ 100 เปอร์เซนต์ในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแต่อย่างน้อยก็มีความมั่นใจในความจริงใจที่มีอยู่พร้อมที่จะดำเนินการต่อไป โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่หลายท่านที่อยู่ในวงการสิ่งแวดล้อม ที่มีความตั้งใจดีกับสังคมไทย ทุกคนที่ร่วมงานมา 12 ปีเป็นบุคคลที่ช่วยกันมาตนเป็นเพียงใบหน้าให้ลูกโลกสีเขียว  แต่คนที่ทำงานจริงๆเป็นคณะกรรมการคัดเลือกในส่วนภูมิภาค และคนอื่นๆ

ประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัลลูกโลก  กล่าวอีกว่า อุทกภัยที่ผ่านมา3-4 เดือนเป็นประจักษ์พยานได้พิสูจน์ให้เห็นว่าสู้อะไรสู้ได้อย่าสู้ธรรมชาติเด็ดขาด เพราะถ้าสู้ธรรมชาติเมื่อไรเปลืองตัว  การเกิดรางวัลลูกโลกสีเขียว มุ่งหวังให้เกิดการสร้างเครือข่ายให้บุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่รับอามิสสินจ้าง ไม่เป็นศัตรูธรรมชาติหรือต้องการฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับไปอยู่ในระดับที่เราเคยเห็นสมัยพ่อแม่ปูย่า ตายาย   12 ปีที่ผ่านมาเรามีจำนวนคนเครือข่ายลูกโลกสีเขียวมากกว่า 20,000-30,000 เราสามารถผลิตหนังสือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกิดขึ้นโดยการสนับสนุของสถาบันลูกโลกสีเขียว อยากเห็นในอนาคตเครือข่ายนี้เกิดขึ้นแล้วประกอบด้วยบุคคล ผู้นำชุมชน โรงเรียน เยาวชนทั้งหลาย ไม่เป็นกระบวนการฝักไฝ่ทางการเมือง แต่ต้องเป็นกระบวนการที่เข้มแข็งที่จะต่อต้านการกระทำผิดไม่ของรัฐบาลภาคธุรกิจหรือแม่แต่ประชาชนจำเป็นต้องสร้างกระบวนการลูกโลกสีเขียวให้แผ่ขยายไปทั่วประเทศทุกจังหวัด

“การพัฒนาต่างๆที่มองแต่ผลประโยชน์ส่วนตัว การสร้างโครงการต่างๆที่ให้ประโยชน์ต่อบริษัทรับเหมา หรือเจ้าหน้าที่บุคลอื่น  เพื่อเพิ่มรายได้ส่วนตัวเท่านั้น สิ่งเหล่านี้เราต้องต่อสู้จะหวังพึ่งรัฐบาลไม่ได้ หวังพึ่งภาคเอกชนไม่ได้ ต้องพึ่งตัวเอง เครือข่ายนี้ต้องเป็นกระบวนการที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศสีเขียว สมัยผมเด็กๆได้รับการสั่งสอนว่าเมืองไทยอุดมไปด้วยป่าไม้ มีพื้นที่ป่าไม้ 65 เปอร์เซ็นต์ทั่วประเทศ ปัจจุบันเหลือ 7 เปอร์เซ็นต์”

นายอานันท์ กล่าวต่อว่า หลังจากน้ำท่วมมีโครงการต่างๆมากมาย เป็นแสนล้าน ช่วยเฝ้ามองรัฐ แม้แต่ปตท.ซึ่งเป็นวิสาหกิจของรัฐ พวกเราต้องมีหน้าที่เฝ้ามองปตท.ด้วย ว่าไม่ได้ทำทุกอย่างเพื่อสร้างภาพ  การเฝ้าระวังเป็นสิ่งจำเป็นในสังคมประชาธิปไตย

“ ใครก็ตามอายุขั้นผมแล้ว ยังมีความหวังต่อประเทศชาติและยังรู้สึกว่าถึงแม้สังคมไทยจะมีปัญหามากมาย แต่ก็เป็นปัญหาที่คนเป็นผู้สร้าง และปัญหาขณะนี้ควรจะได้รับการแก้ไขหรือผ่อนปรนโดยพวกเราเอง  พวกเราคือสังคมประชาธิปไตย พวกเราคือคนที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสีย พวกเราที่มีใจบริสุทธิ์ พวกเราที่มีความตั้งใจ พวกเราคุ้นเคยกับกับการทำความดี และขอให้ทำความดีต่อไป”  ประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัลลูกโลกสีเขียวกล่าวทิ้งท้าย


Tags:

บทความที่เกี่ยวข้อง


แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น