วันศุกร์ 27 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ต่อเนื่องมาสำหรับ การประกวดภาพถ่ายนานาชาติ เนื่องในงานวันนริศซึ่งทางมหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธินริศรานุวัดติวงศ์จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสรรค์งานศิลปะทางด้านการถ่ายภาพของไทยพัฒนาให้เป็นระดับสากล

การประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งนี้ในหัวข้อ “เปลี่ยน” ซึ่งที่ผ่านมามีศิลปินชาวไทยและชาวต่างประเทศทั่วโลกตอบรับร่วมส่งผลงานภาพถ่ายกว่าพันภาพเข้าร่วมประกวดและจากการพิจารณาคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยศิลปินนักถ่ายภาพชั้นนำชาวไทยและชาวต่างประเทศ ตลอดจนนักวิจารณ์ศิลปะร่วมกันตัดสินโดย ภาพถ่ายรางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ ภาพชื่อ “2 Groups and 1”  ของ Mr.Kyaw Kyaw Winn นักถ่ายภาพชาวพม่า

อีกทั้งมีผลงานของศิลปินไทยและต่างชาติจากประเทศเวียดนาม, โปแลนด์และอินเดียได้รับรางวัลชนะเลิศ ฯลฯ โดยภาพถ่ายทั้งหมดที่ได้รับรางวัลและได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดง 120 ภาพเตรียมเผยแพร่จัดแสดง นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติระหว่างวันที่ 25 เมษายน ถึง 6 พฤษภาคม 2556 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ

ผศ.ถาวร โกอุดมวิทย์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากรกล่าวว่า การประกวดภาพถ่ายในประเทศไทยมีหลายลักษณะ สำหรับการประกวดภาพถ่ายนานาชาติเนื่องในวันนริศแนวคิดของการประกวดนับแต่เริ่มต้นได้ให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์เป็นหลักซึ่งในความต่อเนื่องของการประกวดที่ดำเนินการมาเป็นครั้งที่ 9 ในปีนี้ได้รับการตอบรับที่ดีทั้งจากคนรุ่นใหม่ ตลอดจนผู้ที่สนใจการถ่ายภาพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

“การประกวดภาพถ่ายนานาชาติในปีนี้เห็นได้ถึงความสนใจของนักถ่ายภาพศิลปินต่างชาติและศิลปินไทย ผลงานมีความน่าสนใจถ่ายทอดหัวข้อเปลี่ยนซึ่งเป็นโจทย์ของการสร้างสรรค์ได้อย่างน่าติดตาม ส่วนหัวข้อการประกวดทุกปีจะไม่เหมือนกันอย่างเช่นปีนี้ใช้หัวข้อเปลี่ยน โดยเปลี่ยนในที่นี้ทุกอย่างย่อมมีการแปรเปลี่ยนไปเป็นไปตามกฎของธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาซึ่งก็แล้วแต่มุมมองการตีความ การสร้างสรรค์ของศิลปินซึ่งมีความอิสระต่อการถ่ายภาพ”

ภาพผลงานครั้งนี้มีทั้งภาพถ่ายสีและขาวดำ สำหรับภาพที่ได้รับรางวัลชนะเลิศชิ้นนี้ ผศ.ถาวร หนึ่งในคณะกรรมการตัดสินบอกเล่าเพิ่มอีกว่า ภาพดังกล่าวมีความโดดเด่นด้วยที่ศิลปินสามารถจับอารมณ์ของภาพผู้คนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมได้ดี บรรยากาศรายละเอียดของภาพสื่อสอดคล้องกับหัวข้อเรื่อง ฯลฯ นอกจากนี้ผลงานที่ได้รับรางวัลและร่วมแสดงในนิทรรศการแต่ละภาพต่างมีมุมมองความน่าสนใจชวนติดตามเช่นเดียวกันซึ่งทั้งหมดพร้อมให้เข้าชมในงานวันนริศ

อีกทั้งช่วงเวลาดังกล่าวจัดแสดงนิทรรศการผลงานวาดเส้นฝีพระหัตถ์ของสมเด็จครู อาทิ ผลงานการออก แบบสถาปัตยกรรม ออกแบบพระเมรุ-เมรุมาศ การออกแบบตาลปัตร ตัวอักษร-หนังสือ ภาพประกอบ ดวงตราเหรียญที่หอศิลป์ วังท่าพระและ นิทรรศการผลงานการออกแบบของสมเด็จครู : พระอุโบสถวัดพร-ปฐมเจดีย์ ภายในหอศิลปะสถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตร คณะสถาปัตยกรรมร่วมด้วย.


Tags:

บทความที่เกี่ยวข้อง


แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น