วันพุธ 1 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

“ขุนค้อน” นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา อวยพรปีใหม่และขอให้ประชาชนน้อมนำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องความเมตตามาปฏิบัติ เพราะอยากเห็นคนไทยรักกันและอยากเห็นยิ้มสยามอีกครั้ง

“สยาม” มีรากจากคำพื้นเมืองดั้งเดิมว่า ซัม ซำ หรือ สาม หมายถึงบริเวณที่มีน้ำซับน้ำซึมเป็นตาน้ำพุน้ำผุดโผล่ขึ้นจากแอ่งดินอ่อนหรือดินโคลน แล้วเรียกคนจะเป็นชาติพันธุ์อะไรก็ได้ที่มีหลักแหล่งทำมาหากินบริเวณนี้ว่า ชาวสยาม ทั้งนั้น

จิตร ภูมิศักดิ์ อธิบายเรื่องคำสยามไว้ในหนังสือ ความเป็นมาของคำสยาม ไทย, ลาว และขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติฉบับสมบูรณ์ไว้ว่า ความหมายคำดั้งเดิมของสยามคือ “ซำ” หรือ “ซัม” จากนั้นค่อย ๆ พัฒนาไปเป็น ซาม เซม เซียม ซยาม สยาม ฯลฯ

“เมือง” คือ พื้นดินที่มีชุมชนอาศัยอยู่ มีวิวัฒนาการทางสังคม วัฒนธรรม การสร้างบ้านแปลงเมือง มีการเคลื่อนย้ายไปมาของผู้คนทั้งในแง่เศรษฐกิจ ศาสนา และการเมือง

“ยิ้ม” เป็นอาการกิริยาที่แสดงออกที่ริมฝีปากและสายตาบอกความรู้สึก ทั้ง ชอบใจ และ เยาะเย้ย เสียดสี

คำว่า “สยามเมืองยิ้ม” หรือ “ยิ้มสยาม” เป็นคำแทนความหมายที่ใช้ในการโปรโมตการท่องเที่ยวในลักษณะ “ทัวร์ริสต์” และ “เพรสทัวร์” อาจรวมทั้ง “ทัวร์ซำเหมา” ซึ่งเริ่มปรากฏเป็นรูปธรรมหลังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ในสมัยรัฐบาล “จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์” เป็นต้นมา.


Tags:

บทความที่เกี่ยวข้อง


แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น