วันเสาร์ 28 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

บนทางหลวงสายมิตรภาพขาเข้า ในเขตตำบลทับกวาง จังหวัดสระบุรี นักเดินทางคงสังเกตเห็นสถานที่แห่งใหม่ที่ชื่อว่า “สวนมิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา” ที่ทางปูนซีเมนต์นครหลวงหรือปูนอินทรี สร้างสวนสาธารณะนี้ขึ้นบนที่ดินของบริษัท ด้วยความตั้งใจที่จะต่อยอดแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่สิ่งแวดล้อมและชุมชน ซึ่งการก่อสร้างได้เสร็จสมบูรณ์และได้เปิดใช้อย่างไม่เป็นทางการแล้ว

นางสาวจันทนา สุขุมานนท์ ที่ปรึกษา บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) พูดถึงโครงการอินทรีกรีนปาร์คนี้ว่า เป็นโครงการที่ดำเนินตามแนวคิดเพื่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่ยั่งยืน ซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่า “สวนสาธารณะมิ่งมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา” ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 20 ไร่ บนถนนมิตรภาพ ตำบลทับกวาง จังหวัดสระบุรี

สวนมิ่งมงคล สวนสาธารณะเป็นมากกว่าพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับชุมชน ที่เน้นพื้นที่การจัดสวนตามแนวความคิดการพัฒนาสังคม และเป็นต้นแบบสวนสาธารณะ เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการให้ความช่วยเหลือชุมชนให้มีอาชีพตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ด้วยการเปิดพื้นที่สวนให้กับคนในชุมชนนำสินค้าโอทอป ที่มาจากวัสดุธรรมชาติมาจำหน่าย อาทิ ผักและผลไม้ปลอดสารพิษ ฯลฯ ที่ปูนอินทรีได้เข้ามาช่วยในเรื่องการจัดทำฝายเก็บน้ำเพื่อเป็นแหล่งน้ำในการทำการเกษตรสำหรับชุมชนรวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์และการตลาด นอกจากนี้ยังมีสินค้าของมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมเปิดร้านภัทรพัฒน์จำหน่ายสินค้าตามโครงการพระราชดำริ

ส่วนด้านสิ่งแวดล้อม เน้นก่อสร้างสวนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้พลังงานที่ผันน้ำมาจาก น้ำ ลม และแสงอาทิตย์ ด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่ กังหันน้ำขนาดใหญ่ 1 ตัว กังหันลม 9 ตัว และพลังแสงอาทิตย์ แผงโซลาร์เซลล์ ผลิตไฟฟ้าใช้ภายในสวน

สวนมิ่งมงคล นอกจากเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ของจังหวัดสระบุรีแล้ว ยังเป็นจุดพักรถสำหรับนักเดินทาง โดยมีห้องน้ำสะอาดสวยงามบรรยากาศธรรมชาติ และร้านกาแฟคอยให้บริการ.


Tags:

บทความที่เกี่ยวข้อง


แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น