วันจันทร์ 30 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 ผู้นำรัฐสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประชุมกันครั้งที่ 21 ที่กรุงพนมเปญ ทุกครั้งที่ผู้นำรัฐบาลในอาเซียนประชุมกัน จะเรียกว่า “การประชุมสุดยอด” หมายความว่าเป็นการประชุมระดับสูงสุดโดยดูที่ความสำคัญของตำแหน่งผู้ร่วมประชุม หากประชุมกันในระดับข้าราชการระดับสูงขั้นปลัดกระทรวงฯ ก็เรียกว่าการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน หากเป็นระดับรัฐมนตรีก็เรียกว่า “การประชุมรัฐมนตรีฯอาเซียน” ถ้าถึงระดับหัวหน้ารัฐบาล ซึ่งมีทั้งนายกรัฐมนตรี, ประธานาธิบดี และ สุลต่านหรือพระราชาธิบดีผู้ครองนคร ก็เรียกว่าการ “ประชุมสุดยอดอาเซียน” ไม่ได้มีความหมายว่าผลการประชุมจะดีถึงขั้นสุดยอดแต่อย่างใด

การประชุมสุดยอดครั้งที่ 21ในรอบ 45 ปีของอายุอาเซียน นับตัวเลขความถี่ในการประชุมก็ไม่ดีสุดยอดอยู่แล้ว ผู้นำอาเซียนมิได้ขยันถึงขนาดประชุมใหญ่ร่วมกันเท่ากับจำนวนปีของอายุอาเซียน มาถึงการประชุมสุดยอดครั้งที่ 21 ที่พนมเปญ ก็มีผลงานการประชุมที่ไม่สุดยอดอยู่เรื่องหนึ่ง คือการประกาศว่าวันที่อาเซียนจะบรรลุเป้าหมายการเป็นประชาคมอาเซียนตามแผนงานนั้น ขอกำหนดให้เป็นวันที่ี 31 ธันวาคม 2015 แถลงดังนี้แล้วสื่อมวลชนทั้งหลายก็รายงานกันเป็นเสียงส่วนใหญ่ว่า “อาเซียนเลื่อนกำหนดการเปิดประชาคมอาเซียนจากต้นปีเป็นสิ้นปี 2558” ซึ่งต้องถือว่าเป็นการายงานข่าวที่ไม่ถูกต้อง เพราะว่าประชาคมอาเซียนเกิดและเปิดพร้อมทั้งสร้างมานาน 45 ปีแล้ว

ส่วนปี 2015/2558 ถือเป็นปีบรรลุเป้าหมายปลายทางเท่านั้น อีกทั้งอาเซียนก็ไม่เคยกำหนดมาก่อนเลยว่าประชาคมอาเซียนจะบรรลุเป้าหมายตามแผนงานในวันที่เท่าไร อาเซียนเพียงแต่ประชาสัมพันธ์มาโดยตลอดว่ามีแผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียนให้บรรลุเป้าประสงค์ในปี 2015 ไม่เคยบอกว่าจะเป็นวันที่ 1 มกราคม หรือว่าจะเป็นวันที่ 31 ธันวาคม 2015/2558 ดังนั้นประธานอาเซียน คือฯพณฯนายกรัฐมนตรีฮุนเซ็น จึงแถลงว่า:

“ในขณะที่เราแสดงความพอใจในความก้าวหน้าของการทำงานสร้างประชาคมอาเซียน การปฏิบัติงานตามแผนบูรณาการประชาคมอาเซียน เราจึงได้ตกลงกันในเรื่องวันที่เราจะบรรลุเป้าประสงค์ในการสร้างประชาคมอาเซียนว่าให้เป็นวันที่ 31 ธันวาคม 2015”

 

“While expressing our satisfaction on the progress of the implementation of the ASEAN Community building and integration agenda, we decided that the date of realisation of the ASEAN Community would be on 31 December 2015.”

เมื่อทราบดังนี้แล้วก็ควรสบายใจได้ว่า:

“ประชาคมอาเซียน” ก็เป็นองค์กรเดียวกันกับ “ประชาคมอาเซียน” ซึ่งถือกำเนิดมาตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 นาน 45 ปีแล้ว เพียงแต่ว่าอาเซียนไม่ได้กำหนดเป้าหมายและวันเวลาว่าจะร่วมมือทำอะไรกันให้ยิ่งใหญ่มากมายนักจนกระทั่งกาลผ่านไป 36 ปี

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2003/2546 นี้เองที่อาเซียนตกลงกันที่บาหลีว่าจะขยันทำงานกันมากขึ้น มีแนวคิดสร้างประชาคมอาเซียนแยกเป็น 3 เรื่องเสมือนเป็น 3 เสาหลักที่ค้ำยันประชาคมไว้ให้มั่นคง คือ เสาหลักแห่งการเมืองและความมั่นคง, เสาหลักแห่งเศรษฐกิจ, และ เสาหลักแห่งสังคมและวัฒนธรรม แล้วให้เรียกแต่ละเสาหลักนี้ว่าเป็นประชาคมแยกส่วนไปอีกด้วย จากนั้นมาเราจึงได้ยินทั้งคำว่า “ประชาคมอาเซียน”, “ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน”, “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”, และ “ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน” คละเคล้าปนเปกันอลวนในข่าวสารทุกวัน อาเซียนตกลงกันในปี 2003/2546 ว่าจะต้องเร่งมือสร้างประชาคมอาเซียนให้เสร็จในปี 2020/2563

แต่แล้วอาเซียนก็ใจร้อน ประชุมกันใหม่ในเดือนมกราคม ปี 2007/2550 ที่เซบู,ฟิลิปปินส์ แล้วให้เลื่อนปีบรรลุเป้าหมายของการเป็นประชาคมอาเซียน จาก 2020/2563 เข้ามาให้เร็วขึ้น 5 ปี เป็นปี 2015/2558 แต่ตอนนั้นก็ไม่ได้บอกว่าจะเป็นต้นปี หรือปลายปี

มาอีกที่อาเซียนก็ใจเย็นลง...ล่าสุดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2012/2555 ที่ผ่านมาอาเซียนได้ตกลงประกาศวันที่ 31 ธันวาคม 2558/2015 เป็นวันบรรลุเป้าหมายของการเกิดเป็นประชาคมอาเซียนตามแผนงานที่วางไว้...ก็เท่านั้นเอง

ประชาคมอาเซียนที่สมบูรณ์บนสามเสาหลักแห่งประชาคมนั้นจะไม่มีวันจะบรรลุได้ในปลายปี 2015/2558 หรือปีไหนในระยะเวลาอันใกล้ ไม่ว่าจะ 3 ปี 5 ปี หรือ 10 ปีข้างหน้านี้ มีเรื่องการเมืองและความมั่นคง กับ เรื่องสังคมและวัฒนธรรม ที่อาเซียนยังต้องทำอีกมากและอีกนานหลายสิบปีกว่าจะบรรลุผลได้

การสร้างประชาคมอาเซียนที่สมบูรณ์จะช้ากว่าที่คิดหรือที่กำหนดกันเป็นทางการแน่นอน

ขออย่าได้ทุกข์ร้อนใจมากนัก

สมเกียรติ อ่อนวิมล


Tags:

บทความที่เกี่ยวข้อง


แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น