วันเสาร์ 18 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จะทานอาหารอย่างปลอดภัย มาทำความรู้จักกับ ระบบ GMP/HACCP กัน

คุณผู้อ่านเคยสังเกตเห็นข้อความ “ได้รับการรับรองระบบ GMP/HACCP ในกระบวนการผลิต” บนฉลากอาหารที่เรารับประทานกันบ้างไหมค่ะ???

ที่ถามแบบนี้เพราะอยากให้คุณผู้อ่านได้รับประโยชน์จากการเลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความปลอดภัย เพราะในปัจจุบัน ผู้ผลิตหลายราย เริ่มมีการระบุข้อความเหล่านี้ลงบนฉลาก หรือมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ ระบบ GMP และ HACCP กันมากขึ้น

ผู้เขียนต้องแอบกระซิบก่อนว่า จริง ๆ แล้วระบบ GMP และ HACCP นี้ เป็นระบบที่ผู้ผลิตอาหารในหลายประเทศทั่วโลกประยุกต์ใช้มานานเกือบ 20 ปี ซึ่งระบบเหล่านี้จะช่วยดูแลในเรื่องสุขลักษณะที่ดีในการผลิต และดูแลความปลอดภัยของผู้บริโภค และหลายประเทศก็ได้มีการบังคับใช้เป็นกฏหมายเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคในแต่ละประเทศนั้น ๆ ตั้งแต่สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา ออสเตเรีย นิวซีแลนด์ และประเทศอื่น ๆ ให้ได้รับประทานอาหารกันอย่างปลอดภัย

สำหรับผู้ที่อยู่ในแวดวงการผลิตอาหารระบบนี้ อาจไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใด แต่สำหรับคนนอกวงการอาหารที่รักและใส่ใจสุขภาพนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะมาทำความรู้จักกับระบบเหล่านี้ เพื่อใช้เป็นตัวช่วยในการเลือกซื้อเลือกบริโภคในช่วงที่บ้านเรายังไม่มีกฏหมายเหล่านี้มาบังคับใช้ให้ครอบคลุมทุก ๆ โรงงาน ทุก ๆ ผู้ผลิต ให้เราได้มั่นใจกับการบริโภคอาหารที่ผลิตภายในประเทศกันอย่างปลอดภัย มาทำความรู้จักระบบ GMP และ HACCP กันดีกว่า

จีเอ็มพี (GMP: Good Manufacturing Practice) หรือ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต นั้นมาจากหน่วนงานที่มีชื่อว่า โคเด็กซ์ (Codex.) ซึ่งเป็นชื่อใช้เรียกคณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหาร FAO/WHO (Codex Alimentarius Commission - CAC) มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานอาหารให้เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งระบบ GMP นี้มุ่งหมายให้โรงงานผลิตอาหารดูแลและจัดการตั้งแต่ผู้ส่งมอบ (supplier) โรงงาน อาคารผลิต เครื่องมือ เครื่องจักร ไปจนถึงการควบคุมการผลิต คนทำงานให้มีสุขลักษณะที่ดี สะอาด และเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารไม่ปลอดภัย สรุปง่าย ๆ ระบบGMP ก็คือ ระบบที่ทำให้โรงงานผลิตอาหารมีสุขลักษณะที่เหมาะสมต่อการผลิตอาหารอย่างปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนทั้งทางเคมี ชีวภาพ และกายภาพ ส่วนระบบ เอชเอซีซีพี (HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Point) นั้น เป็นระบบการวิเคราะห์หาอันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม ที่จะต้องมีระบบ GMP เป็นพื้นฐาน ออกโดยหน่วยงาน Codex. เช่นเดียวกับระบบ GMP โดยระบบHACCP นั้นจะมุ่งเน้นที่จะนำทุกๆขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การรับวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ทุกๆชนิดที่ใช้ ไปจนถึงทุกๆขั้นตอนการผลิต มาวิเคราะห์และประเมินอันตรายทั้ง 3 ทาง (อันตรายทางเคมี, อันตรายทางชีวภาพ และอันตรายทางกายภาพ) และหามาตรการในการควบคุม เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย

คุณผู้อ่านอ่านมาถึงตรงนี้แล้วคงพอเข้าใจในหลักการของทั้งสองระบบนี้กันแล้วใช่ไหมว่า เป็นระบบที่จะช่วยควบคุมการผลิตในทุก ๆ ขั้นตอนให้ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคนั่นเอง โรงงานที่จัดทำระบบเหล่านี้จนยื่นขอการตรวจรับรอง โดยไม่มีข้อบังคับใด ๆ จากลูกค้า จึงถือว่าเป็นโรงงานที่มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และน่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง หลายผู้ผลิตที่ประยุกต์ใช้ระบบ GMP/HACCP จึงได้เริ่มนำระบบเหล่านี้มาระบุลงบนฉลากเพื่อเป็นการสื่อสารให้ผู้บริโภคอย่างเรา ๆ รับทราบ ถึงความปลอดภัยที่มี แม้หลาย ๆ ท่านอาจยังไม่รู้มาก่อนว่าคือระบบอะไร จึงเป็นที่มาที่ผู้เขียนอยากอธิบายให้ผู้บริโภคทั่วไป ได้เข้าใจกันอย่างแท้จริง และเป็นเครื่องมือหนึ่งในการช่วยเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะบริโภคกันอย่างปลอดภัยมากขึ้น

แต่สิ่งที่น่าน้อยใจแทนคนไทยนั่นก็คือ ประเทศไทยเรามีโรงงานผลิตอาหารที่ดี มีคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่สะอาดปลอดภัย จนสามารถส่งออกไปขายทั่วโลกเป็นจำนวนมาก ผลิตภัณฑ์อาหารเหล่านั้นต้องผ่านการตรวจรับรองทั้งระบบ GMP/HACCP และระบบอื่นๆมากมาย สิบกว่าปีจากประสบการณ์ของผู้เขียนในการตรวจโรงงานผลิตอาหารหลายร้อยโรงงานตามระบบ GMP/HACCP และระบบประกันความปลอดภัยอื่นๆที่สูงกว่านั้น ล้วนแล้วแต่เป็นการตรวจเพื่อส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศเสียเป็นส่วนใหญ่ มีเพียงโรงงานบางส่วนที่จะแสดงความรับผิดชอบในการจัดทำระบบเหล่านี้กับผลิตภัณฑ์ที่ขายในประเทศเพื่อผู้บริโภคอย่างเราๆจะได้บริโภคผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ แม้จะเคยได้ทราบข่าวว่าหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลกฏหมายมีความประสงค์ที่จะนำระบบ GMP/HACCP มาบังคับใช้กับโรงงานอาหารในประเทศไทย ข่าวที่เคยได้ยินมาเกือบสิบปี จนถึงปัจจุบันนี้ ประเทศเราก็ยังไม่ได้มีการประกาศใช้ระบบ เหล่านี้เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศให้ครอบคลุมทุกๆโรงงานผู้ผลิตอาหารกันอย่างเป็นทางการเลย

ดังนั้น ผู้บริโภคที่รักและใส่ใจสุขภาพอย่างเรา ๆ จึงจำเป็นจะต้องมีหน้าที่ในการระมัดระวัง และเลือกบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย โดยผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านกระบวนการผลิตตามระบบ GMP และ HACCP นี้ ก็จะเป็นตัวช่วยประกันความปลอดภัยให้เรามั่นใจได้เบื้องต้นว่า ผลิตภัณฑ์อาหารนั้นสะอาด และมีความปลอดภัยในทุกๆขั้นตอนการผลิต

เลือกซื้อเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารครั้งต่อ ๆ ไป อย่าลืมมองหาระบบ GMP/HACCP กันก่อนนะคะ

"PrincessFangy"
twitter.com/PrincessFangy


Tags:

บทความที่เกี่ยวข้อง


แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น