วันจันทร์ 2 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ถูกจับตามองมากที่สุด สำหรับ ร่าง พ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลังลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน หรือ ร่าง พ.ร.บ.กู้เงิน 2.2 ล้านล้านบาท ที่รัฐบาลเตรียมนำเข้าสู่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 28-29 มี.ค. ยิ่งมีข่าวว่าฝ่ายบริหารต้องจ่ายเงินให้กับบริษัทที่ปรึกษา โครงการเงินกู้ดังกล่าวถึง 6 หมื่นล้านบาท ล่าสุด “นายสุริยะใส กตะศิลา” ผู้ประสานงานกลุ่มกรีน” เสนอแนะว่า เพื่อความโปร่งใส และให้ประชาชนมีส่วนร่วม เช่น อาจจัดทำ “ประชาพิจารณ์” หรือรับฟังความเห็นอย่างกว้างขวาง
   
สำหรับกระบวนการจัดทำ ประชาพิจารณ์ (Public Hearings) คือ กระบวนการที่รัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในปัญหาสำคัญของชาติที่มีข้อให้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงได้มีโอกาส รับทราบข้อมูลโดยละเอียด แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลต่อโครงการหรือนโยบายนั้น ไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตาม คำว่า ประชาพิจารณ์ ประกอบด้วยคำว่า “ประชา” หมายถึงประชาชน กับคำว่า “พิจารณ์” ซึ่งหมายถึง พิจารณา ตรวจตรา สอบสวน ให้ความคิดเห็นประชาพิจารณ์ หมายถึง รับฟังความคิดเห็นในเรื่องที่มีผลกระทบชีวิตของประชาชนทุกคน.
 


Tags:

บทความที่เกี่ยวข้อง


แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น