วันศุกร์ 27 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ดูเหมือนการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจำปี 2556 จะไร้ซึ่งปัญหาความขัดแย้งระหว่าง “กองทัพ” กับ “ฝ่ายการเมือง” อันเนื่องมาจากการประสานผลประโยชน์กันอย่างลงตัว ไม่จำเป็นต้องมีการโหวตในคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งนายทหารชุดใหญ่ แม้ว่า “พล.อ.เสถียร เพิ่มทองอินทร์” ปลัดกระทรวงกลาโหม จะยื่นร้องขอความเป็นธรรมกับศาลปกครอง  หลังจากถูกโยกย้ายให้ไปช่วยราชการ สำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2555 ก็ตาม
   
ตาม ระเบียบบริหารราชการกระทรวงกลาโหมปี 2551 ซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบันและออกในสมัยรัฐบาลภายใต้การนำของ “พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์” ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายการเมืองเข้ามาแทรกแซงกองทัพ ซึ่งการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจำปี กำหนดไว้ในข้อบังคับที่ 11 ของพ.ร.บ.ไว้อย่างชัดเจนว่า ให้แต่ละเหล่าทัพตั้งคณะกรรมการ 1 ชุด เพื่อพิจารณาการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารภายในแต่ละเหล่าทัพ และเมื่อพิจารณาแล้ว จึงเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารชุดใหญ่ ซึ่งมีคณะกรรมการ 7 คน ประกอบด้วย รมว.กลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาทหารเรือ และ รมช.กลาโหมถ้ามี.


Tags:

บทความที่เกี่ยวข้อง


แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น