วันเสาร์ 18 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาชีพผลิตสินค้าประเภทของตกแต่ง ของใช้ที่เป็นของประดับด้วยนั้น แม้รายละเอียดบางอย่าง เช่น วัสดุที่ใช้ตกแต่งผลงาน ผู้ผลิตอาจไม่มีความชำนาญ แต่ก็สามารถที่จะใช้วิธีการนำสินค้าที่มีในตลาดอยู่แล้วมาใช้ตกแต่งหรือต่อเติมผลงานของตนได้ ซึ่งจะทำให้ประหยัดเวลา และยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องลงทุนทำทุกอย่างเองได้อีกด้วย อย่างเช่นงานประดิษฐ์ “นาฬิกากล่อง” ที่ทีม “ช่องทางทำกิน” จะนำเสนอในวันนี้...
 
“เอกอนันต์ พินัยทรัพย์” ผู้ประดิษฐ์นาฬิกากล่อง เล่าว่า เดิมเป็นพนักงานบริษัททำงานวางระบบคอมพิวเตอร์ให้ภาคเอกชน ต่อมาได้ย้ายไปทำงานเป็นพนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง ก่อนจะลาออกเพื่อมาทำธุรกิจของตนเองเนื่องจากรู้สึกอิ่มตัวกับงานประจำ จึงมาลงทุนเปิดร้านเพื่อจำหน่ายของใช้ของตกแต่งโดยเน้นที่สินค้างานฝีมือและสินค้าโอทอป ต่อมาเกิดความคิดว่าน่าจะลงทุนผลิตสินค้าของตนเองขึ้น โดยส่วนตัวติดใจและชอบเรื่องเวลาในขวดแก้วซึ่งเป็นนิยายชื่อดัง จึงคิดว่าน่าจะผลิตนาฬิกากล่อง เพราะในตลาดยังไม่มีคู่แข่ง อีกทั้งยังเป็นชิ้นงานที่สามารถต่อยอดออกไปได้อีกมาก

เริ่มผลิตงานเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2554 แต่พอดีติดกับเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปี ทำให้ต้องหยุดผลิตสินค้าไปชั่วคราว และเพิ่งกลับมาผลิตใหม่ในช่วงต้นปี 2555 ที่ผ่านมา 
สำหรับสินค้านั้น เอกอนันต์บอกว่า วัสดุที่นำมาใช้ตกแต่งเป็น “นาฬิกากล่อง” ไม่ได้ผลิตขึ้นมาเองทุกชิ้น แต่ใช้วิธีซื้อวัสดุตกแต่งจากกลุ่มงานฝีมือต่าง ๆ ที่มีผลิตอยู่แล้วทั่วประเทศ นำมาประกอบกันขึ้นเป็นสินค้า ซึ่งหากจะต้องลงทุนกับสินค้าประเภทนี้เองทั้งหมด ต้นทุนก็อาจจะต้องเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งสินค้าลักษณะนี้ก็จำเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนดัดแปลงให้มีความทันสมัย แตกต่าง หลากหลายอยู่ตลอดเวลาด้วย จึงเลือกใช้วิธีการจ้างผลิตและเลือกซื้อวัสดุตกแต่งที่คิดว่าเหมาะสมกับการนำมาใช้ในการผลิตชิ้นงาน ทำให้ทุ่นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไปได้มาก และปรับเปลี่ยนไปได้เรื่อย ๆ

“ผมได้ไอเดียนี้มาจากตอนที่เปิดร้านจำหน่ายสินค้างานฝีมือและโอทอป ทำให้ทราบว่ามีกลุ่มผลิตงานฝีมืออยู่มากมายทั่วประเทศ และมีหลายเกรดหลายระดับให้เลือกซื้อเลือกใช้ วิธีนี้ดีที่เราไม่ต้องลงทุนทำเองทั้งหมด ทำให้ประหยัดเวลาในการผลิตชิ้นงานได้อีกทางหนึ่งด้วย” ผู้ผลิตนาฬิกากล่องกล่าว

นาฬิกากล่องที่ผลิตขึ้นนั้น รูปแบบสามารถพลิกแพลงต่อยอดออกไปได้เรื่อย ๆ ขึ้นอยู่กับจินตนาการของผู้ทำ สำหรับนาฬิกากล่องที่เอกอนันต์ผลิตขึ้นมานั้น ปัจจุบันมีอยู่หลากหลายแบบ โดยอาศัยการจำหน่ายผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ ใน www.facebook.com/BPTimeBox69 ซึ่งสินค้าที่ผลิตขึ้นนั้นเอกอนันต์บอกว่า ตอนนี้ลูกค้าสามารถกำหนดหรือเลือกวัสดุสำหรับตกแต่งเองได้บางส่วน โดยอนาคตอาจจะเพิ่มจุดขายโดยการให้ลูกค้าสามารถเลือกหรือกำหนดชิ้นส่วนและวัสดุตกแต่งได้ตามต้องการทุกอย่าง

ทุนเบื้องต้นอาชีพนี้ ใช้ประมาณ 5,000 บาทขึ้นไป ส่วนทุนวัสดุอยู่ที่ประมาณ 70% ของราคาขาย ที่เริ่มตั้งแต่ราคา 199 บาทขึ้นไป ขึ้นกับขนาดและวัสดุตกแต่ง โดยวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ ประกอบด้วย สว่าน (สว่านมือหรือไฟฟ้าก็ได้), ไขควง, กาวลาเท็กซ์, กาวยางน้ำใส, ไม้สำเร็จรูป, พลาสติกใส, ชุดนาฬิกาสำเร็จรูป และวัสดุตกแต่งตามต้องการ

ขั้นตอนการทำ เริ่มจากการคิดแบบรูปทรงของนาฬิกาและการเลือกวัสดุที่จะใช้ โดยอาจใช้วิธีวาดแบบร่างคร่าว ๆ ลงบนกระดาษ จากนั้นนำไม้สำเร็จรูปมาตัดขึ้นรูปโครงงานตามที่ได้ออกแบบไว้ ในขั้นตอนนี้จะต้องระมัดระวังในเรื่องของสัดส่วนที่จะประกอบขึ้นเป็นกล่อง เพราะหากสัดส่วนไม่ได้ ก็อาจจะทำให้การประกอบขึ้นรูปเป็นตัวกล่องนาฬิกาไม่ได้รูปทรงและไม่พอดี หรือหากจะเป็นการใช้กล่องจักสานแทนการใช้ไม้สำเร็จรูป ก็ได้

เมื่อได้รูปทรงของกล่องแล้ว ก็เริ่มทำการติดตัวนาฬิกาลงไปตามตำแหน่งที่ต้องการ ขันยึดติดนาฬิกาให้แน่น ตรวจสอบความเรียบร้อยว่านาฬิกาเดินหรือใช้งานได้ปกติหรือไม่ ตรวจสอบเสร็จแล้วจึงทำการตกแต่งด้วยวัสดุตกแต่งที่เตรียมไว้ หรือตกแต่งตามจินตนาการที่ออกแบบไว้ เป็นอันเสร็จขึ้นตอนการทำนาฬิกากล่อง

“ขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยากซับซ้อน จุดสำคัญเริ่มต้นอยู่ที่การออกแบบมากกว่า ว่าจะดัดแปลงให้นาฬิกากล่องมีหน้าตาออกมาอย่างไร” เอกอนันต์ ผู้ผลิต “นาฬิกากล่อง” กล่าวแนะนำ

ใครสนใจติดต่อเอกอนันต์ ติดต่อได้ที่ โทร.09-0648-4868 หรือที่อีเมล์ bptimebox69@gmail.com ซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแนวคิดของการพลิกแพลงงานประดิษฐ์ ที่ไม่ต้องผลิตหรือทำสินค้าทุกชิ้นส่วนเองทั้งหมด แต่ก็สร้างรายได้ได้น่าสนใจ เป็นอีกกรณีศึกษา “ช่องทางทำกิน” ที่น่าพิจารณา.

........................................................................................

คู่มือลงทุน...นาฬิกากล่อง

ทุนเบื้องต้น ประมาณ 5,000 บาทขึ้นไป

ทุนวัสดุ  ประมาณ 70% ของราคา

รายได้  ราคาชิ้นละ 199 บาทขึ้นไป

แรงงาน  1 คนขึ้นไป

ตลาด  กลุ่มของใช้-ของตกแต่ง

จุดน่าสนใจ ขั้นตอนการทำไม่ซับซ้อน

ศิริโรจน์ ศิริแพทย์ : เรื่อง-ภาพ


Tags:

บทความที่เกี่ยวข้อง


แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น