วันเสาร์ 18 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาหารญี่ปุ่น รสมือแม่ หนังสือถ่ายทอดสูตรอาหารญี่ปุ่นต้นตำรับของแท้ดั้งเดิม รสละมุน ปรุุงละไม อร่อยทั้งครอบครัว รวบรวมข้อเขียนจากคอลัมน์ 'ปรุง ชิม ลิ้มรส' ในมติชนสุดสัปดาห์ โดยอาจารย์หวาน (ดร.สุยดา ด่านสุวรรณ์) ที่ได้ถ่ายทอดสูตรอาหาร (ญี่ปุ่น) ที่ผ่านการฝึกฝนจากต้นตำรับครัวญี่ปุ่นย่านดาวน์ทาวน์ ทุกเมนูในหนังสือเล่มนี้สามารถทำกินได้ในครัวเรือนได้ง่าย ๆ หรือจะปรุงเพื่อต้อนรับเพื่อนฝูงแบบปาร์ตี้เล็ก ๆ ก็ได้ เพราะแต่ละจานมีขั้นตอนวิธีทำที่ไม่ยุ่งยาก วัตถุดิบก็สามารถซื้อหาได้สะดวกในปัจจุบัน

เคล็ดลับ ENGLISH พิชิตงาน มี 3 หัวข้อหลักได้แก่ เตรียมพร้อมก่อนสัมภาษณ์งาน กลยุทธ์การเข้าสัมภาษณ์งาน และการติดต่อกลับหลังเข้าสัมภาษณ์งาน แต่ละหัวข้อประกอบไปด้วยหัวข้อย่อยที่น่าสนใจพร้อมนำไปประยุกต์ใช้กับการสมัครงานได้ทันที เริ่มตั้งแต่การอ่านประกาศรับสมัครงานให้เข้าใจ การเขียนประวัติส่วนตัว การเขียนจดหมายสมัครงาน 10 คำถามยอดนิยมในการสัมภาษณ์งาน บทสนทนาในการสัมภาษณ์งาน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อปูพื้นฐานความรู้ความเข้าใจทุกขั้นตอนตั้งแต่การสมัครงานจนกระทั่งเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์งาน นอกจากนี้ยังมี Interactive CD-ROM/MP3 โปรแกรมพิเศษที่ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการพูดที่เห็นผลชัดเจน ผ่านฟังก์ชันการบันทึกเสียง เทียบเคียงเสียง และสนทนาโต้ตอบกับเจ้าของภาษา อีกทั้งยังมีวีดีโอจำลองสถานการณ์สัมภาษณ์งานลักษณะต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนนำไปใช้จริงอีกด้วย

สร้างครอบครัว 2 ภาษา สอนพ่อแม่ พูดภาษาอังกฤษกับลูก จากสำนักพิมพ์เอ็มไอเอส เป็นสื่อการเรียนการสอน เพื่อแก้ปัญหาภาษาอังกฤษของพ่อแม่ และสอนภาษาอังกฤษให้ลูกไปพร้อม ๆ กันโดยการเรียนมีสื่อที่เป็นหนังสือและดูซีดีประกอบไปด้วย เนื้อหาเป็นการรวบรวมประโยคจากกิจกรรมที่มักพูดกันในครอบครัวประกอบไปด้วย กิจวัตรประจำวัน,กิจกรรมในครอบครัว,กิจกรรมนอกบ้าน,วันแห่งความสุข รูปแบบการนำเสนอนั้นจะนำประโยคภาษาไทยขึ้นก่อน ตามด้วยประโยคภาษอังกฤษและคำอ่านเลียนเสียงภาษไทย เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาและเรียนรู้ พร้อมด้วยคำอธิบายจากวิทยากร

หนังสือภาษาจีนธุรกิจเพื่อการเจรจาและทำสัญญา เขียนโดย LiveABC ภัทรพร สหวัฒนพงศ์ แปล  Inspire สำนักพิมพ์ในเครือนานมีบุ๊คส์ จัดพิมพ์ ในแวดวงธุรกิจการค้า การเจรจาและทำสัญญาอย่างมืออาชีพ ถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จเพราะหากคุณจะติดต่อกับชาวจีนแล้ว การเข้าใจหลักเจรจา และมีความรู้เรื่องสัญญาธุรกิจภาษาจีนนั้นนับเป็นกุญแจสำคัญให้คุณก้าวไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้ ภาษาจีนธุรกิจเพื่อการเจรจาและทำสัญญา เล่มนี้คือเครื่องมือสำคัญที่จะนำคุณไปสู่ความสำเร็จอย่างงดงาม พบกับคำศัพท์ บทสนทนา และไวทยากรณ์สำคัญต่างๆ พร้อมทั้งข้อแนะนำเคล็ดลับดี ๆ

เล่มต่อมา หนังสือภาษาจีนธุรกิจการเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจ พูดถึงเรื่องการเสริมสร้างบทบาทมากขึ้น หลังจากที่มีการทำงานมาระยะหนึ่งแล้ว ในฐานะนักธุรกิจที่ต้องเดินทางไปติดต่อธุรกิจกับชาวจีน นอกจากความมั่นใจ ยังจะต้องมีทักษะในการเจรจาและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้านธุรกิจอย่างเหนือชั้นด้วย เล่มสุดท้ายเป็นหนังสือภาษาจีนธุรกิจการประชุมและการสรุปงาน
 
และความพิเศษที่ไม่เหมือนใครของหนังสือทั้งสามเล่มนี้คือ การเรียนรู้ภาษาจีนตัวเต็มและตัวย่อทั้งในเล่มและใน Interactive CD-ROM/MP3 นวัตกรรมที่จะช่วยคุณเพลิดเพลินไปกับการเรียนบทเรียนด้วยวีดีโอจำลองสถานการณ์พร้อมระบบบันทึกเสียง ตลอดจนเตรียมความพร้อมด้วยการฝึกฝนกับบททดสอบความรู้ภาษาจีนตามมาตรฐานของการทดสอบ C-TEST ระดับ A-D แล้วคุณจะพบว่าทักษะภาษาจีนของคุณพัฒนาขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อภายในเวลาอันรวดเร็ว

ภาษาสำหรับมืออาชีพ
 
หนังสือชุด ภาษาสำหรับมืออาชีพ ถูกตีพิมพ์โดยเนื้อหาที่น่าสนใจ ประกอบประด้วยชุดหนังสือ เล่ม "ภาษาอังกฤษ เพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว " คือเครื่องมือสำหรับผู้ประกอบการและผู้ที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ นักเรียนนักศึกษาด้านการท่องเที่ยว รวมไปถึงผู้อ่านทั่วไปที่สนใจการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อสื่อสารด้านนี้ โดยพัฒนา 4 ทักษะสำคัญคือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนของคุณ
 
เนื้อหาภายในประกอบไปด้วย 8 บทเรียนหลัก เช่น การคมนาคม การสอบถามเส้นทาง การชอปปิง เป็นต้น พร้อมกับเรียนรู้พจนานุกรมภาพ ไวยากรณ์ คำศัพท์ โครงสร้างประโยค พร้อมแบบทดสอบประเมินความก้าวหน้าทางภาษาให้ในแต่ละบทด้วยนอกจากนี้ยังมี Interactive CD-ROM/MP3 โปรแกรมพิเศษที่ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการพูดที่เห็นผลชัดเจนผ่านฟังก์ชันการบันทึกเสียง เทียบเคียงเสียง และสนทนาโต้ตอบกับเจ้าของภาษา 
 
เล่มต่อมาคือ เล่ม "ภาษาอังกฤษ เพื่อธุรกิจร้านอาหาร" เครื่องมือสำหรับผู้ประกอบการและผู้ที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหาร นักเรียนนักศึกษาด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว รวมถึงผู้อ่านทั่วไปที่สนใจการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อสื่อสารทางด้านนี้ โดยจะช่วยพัฒนา 4 ทักษะสำคัญคือ การฟังการพูด การอ่าน และการเขียน
 
เนื้อหาภายในเล่มประกอบไปด้วย 10 บทเรียนหลัก เช่น การต้อนรับ การรับจองโต๊ะ การจดบันทึกการสั่งอาหาร การเสิร์ฟอาหาร การบริการหลังรับประทานอาหาร การยื่นใบเรียกชำระเงิน รวมถึงการแก้ปัญหาเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีคำศัพท์บทสนทนาจำลองสถานการณ์สำคัญ และเกร็ดความรู้อีกมากมาย


Tags:

บทความที่เกี่ยวข้อง


แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น