วันจันทร์ 30 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันนั้นเมื่อราว 750 ปีก่อน ช้างทรงของพญามังรายหรือพ่อขุนเม็งราย ปฐมกษัตริย์มหาราชแห่งล้านนาที่ทอดไว้ที่ป่าหัวดอยทางทิศตะวันออก ระหว่างยกทัพไปปราบหัวเมืองฝ่ายใต้เพื่อรวมแผ่นดินล้านนาให้เป็นปึกแผ่นได้พลัดหลุดไป ก่อนที่พระองค์จะตามรอยไปจนถึงดอยจอมทองริมฝั่งแม่น้ำกก และทอดพระเนตรเห็นเป็นชัยภูมิที่ดี จึงโปรดให้สร้างพระนครขึ้นโดยก่อกำแพงโอบรอบ และให้ดอยจอมทองไว้ภายในพร้อมกับขนานนามว่า เชียงราย แล้วให้ย้ายราชธานีจากเมืองหิรัญนครเงินยาง มาตั้งอยู่ที่เชียงรายนับแต่นั้นมา”

แม้เวลาจะล่วงเลยแต่หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกไว้ยังคงอยู่ ไม่ว่าจะเป็นพระธาตุดอยทอง สถานที่ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการสร้างเมืองเชียงราย ที่ประดิษฐานพระธาตุจอมทอง หนึ่งในพระธาตุเก้าจอมของเชียงราย วัดดอยงำเมืองเป็นที่ตั้งของกู่พญามังรายที่บรรจุอัฐิพ่อขุนเม็งรายมหาราช อีกหนึ่งศูนย์รวมจิตใจของชาวเชียงรายเช่นเดียวกับอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายฯ รวมทั้งหอประวัติเมืองเชียงราย 750 ปี ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองเชียงรายแห่งใหม่ในปีแห่งการครบรอบการก่อร่างสร้างเมือง

หากแต่วันนี้เชียงรายที่ผู้คนนึกถึงไม่ได้มีเพียงแค่ประวัติศาสตร์ของต้นกำเนิดอาณาจักรล้านนาเท่านั้น เพราะนับตั้งแต่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2531 ภายหลังจากที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2530 และทรงเล็งเห็นว่ารากเหง้าของปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมบนดอยตุง คือความยากจนและการขาดโอกาสในการดำรงชีวิต จึงมีพระราชดำริที่จะนำผืนป่ากลับคืนสู่ดอยตุง และฟื้นฟูดอยตุง ก็ได้กลายมาเป็นสิ่งมหัศจรรย์ (Miracle) ให้แก่จังหวัดเชียงรายจนถึงทุกวันนี้

ชื่อของดอยตุงจึงเป็นสถานที่ที่ทุกคนจะต้องแวะเวียนไปเยี่ยมชมความงดงามของพระตำหนักที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบสวิสชาเล่ย์กับล้านนาไว้อย่างลงตัว สวนแม่ฟ้าหลวงที่เต็มไปด้วยไม้ดอกที่สลับกันผลิบานตลอดทั้งปี และไม่พลาดการชิมกาแฟดอยตุง กาแฟอาราบิก้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลผลิตที่ได้รับการส่งเสริมให้นำมาปลูกในพื้นที่ดอยตุงแห่งนี้

ทว่าในสายตานานาชาติโครงการพัฒนาดอยตุงเป็นที่รู้จักในฐานะต้นแบบโครงการพัฒนาที่ยั่งยืน และมีส่วนสำคัญในการกำจัดยาเสพติดอย่างฝิ่นที่ครบวงจร โดยนำพืชเมืองหนาวมาทดแทนไร่ฝิ่นเดิม โดยเฉพาะในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ อดีตแหล่งผลิตฝิ่นที่ใหญ่ที่สุดของโลก หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำจึงเกิดขึ้นตามพระราชปรารภของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่จะให้นานาชาติได้รู้ข้อเท็จจริงเรื่องฝิ่นและยาเสพติด

เส้นทางเดินยาว 137 เมตร ที่เจาะทะลุเนินเขาไปยังอาคารขนาดใหญ่ราวกับผ่านมิติแห่งกาลเวลา 5,000 ปีก่อน ย้อนกลับไปในวันที่ฝิ่นคือความรื่นรมย์และยารักษาโรค ก่อนจะพลิกผันกลายเป็นมัจจุราชคร่าชีวิตผู้คน ต้นเหตุแห่งอาชญากรรมระดับโลกและบั่นทอนความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของนานาชาติทั่วโลก แสง สี เสียงรวมถึงเทคนิคต่าง ๆ ที่จัดลำดับอย่างลงตัวบวกกับเนื้อหาสาระที่ครบถ้วน ทำให้หอฝิ่นไม่เพียงได้รับรางวัลดีเด่นในฐานะแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เท่านั้น แต่ยังได้รับการยอมรับในฐานะนิทรรศการถาวรที่จัดแสดงได้ดีที่สุดแห่งหนึ่งของไทยและเอเชีย

นอกจากดอยตุงและหอฝิ่นแล้ว ในเขตจังหวัดเชียงรายยังมีโครงการหลวงอื่นให้แวะไปศึกษาเรียนรู้มากมาย หนึ่งในนั้นคือ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ผู้ทรงเป็นนักบริหาร นักวิชาการ และนักปฏิบัติการด้านการเกษตรที่ก้าวหน้าและปรีชาสามารถ ทรงเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมด้านเกษตรกรรมของประเทศ ทรงวางรากฐานเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมพัฒนาสู่เกษตรกรรมแบบยั่งยืน โดยทำหน้าที่ในการปรับปรุง และพัฒนาพันธุ์พืช ให้เกษตรกรได้มีพืชที่มีสายพันธุ์ที่ดี ทนทานต่อโรคและแมลง ได้ผลผลิตที่ดี

พันธุ์พืชคุณภาพดีที่นำมาเพาะขยายสายพันธุ์จะสลับสับเปลี่ยนตามฤดูกาล โดยสามารถเข้าชมได้ทุกช่วงเวลา เช่นเดียวกับร้านจันกะผัก ร้านอาหารที่ตั้งอยู่ด้านหน้า ซึ่งนำเอาผักสดจากในโครงการมาเป็นองค์ประกอบหลักในการปรุงอาหารเสิร์ฟ โดยมีเมนูเด่นเป็นสลัดผักสดแกล้มน้ำสลัดที่เชฟปรุงขึ้นสด ๆ ในแต่ละวัน ตบท้ายด้วยไอศกรีมเจลาโตเพื่อสุขภาพที่มีทั้งแบบทานเปล่า ๆ และตกแต่งด้วยสูตรพิเศษของร้านจันกะผัก

บนเส้นทางมุ่งสู่ชายแดนแม่สายสายเดียวกันห่างออกไปไม่ไกลเป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน มูลนิธิชัยพัฒนา โครงการที่ได้รับความร่วมมือจากจีนในการศึกษาและทดลองปลูกในพื้นที่ภาคเหนือจนสามารถให้ผลผลิตและนำมาผลิตเป็นน้ำมันเมล็ดชาแบบสกัดเย็นคือไม่ผ่านความร้อนในทุกขั้นตอนที่เต็มไปด้วยคุณประโยชน์ เพราะมีกรดไขมันที่ช่วยป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดตีบตัน อัมพาต ความดัน เบาหวาน และโรคหัวใจ ทั้งยังสามารถนำไปผลิตเป็นเครื่องสำอางบำรุงเส้นผมและผิวพรรณต่าง ๆ ได้ด้วย และเป็นของฝากที่ใครแวะเวียนมาจะต้องซื้อติดไม้ติดมือ

ขณะที่ร้านอาหารเมล็ดชาที่อยู่ริมอ่างเก็บน้ำที่ขุดขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ภายในโครงการนั้น มีเมนูพระราชทานอย่าง “โครเก็ตเบคอน” อาหารที่ใช้น้ำมันเมล็ดชาเป็นส่วนประกอบหลัก และเมนูสุขภาพอื่น ๆ อีกหลากหลายท่ามกลางอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีแม้จะอยู่ในช่วงฤดูร้อน

นอกจากโครงการหลวงที่มีอยู่มากมายแล้ว วัดร่องขุ่นซึ่งถือเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของเชียงรายนั้น ซึ่งออกแบบโดย อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ปี พ.ศ. 2554 อุโบสถประดับด้วยปูนปั้นสีขาวประดับด้วยกระจกชิ้นเล็กชิ้นน้อยสวยงามราวกับสวรรค์บนดิน สมกับคำเปรียบเปรยที่ผู้คนเรียกขาน “เหลิม-สวรรค์ ถวัลย์-นรก” เพราะรูปแบบที่ตรงข้ามกันระหว่างขาวกับดำ

เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดในประเทศไทยขณะนั้น เพราะการจัดภูมิสถาปัตย์ที่ลงตัวกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ ประกอบกับสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นโดยเฉพาะศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร ที่ก่อสร้างถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยของจีนโบราณ

สอบถามข้อมูลเส้นทางท่องเที่ยว 750 ปี เชียงราย และโครงการหลวงได้ที่ ททท.สำนักงานเชียงราย โทร. 0-5371-7433, 0-5374-4674-5.

มิราเคิล ไทยแลนด์

ธวัชชัย อรัญญิก รองผู้การการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ด้านตลาดในประเทศ กล่าวว่า ในโอกาสที่ปีนี้เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เจริญพระชนมายุ 60 พรรษา รัฐบาลจึงได้กำหนดให้เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลอง มิราเคิล ไทยแลนด์ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสชื่นชมพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลผ่านโครงการพระราชดำริและโครงการหลวงที่มีอยู่กว่า 4,000 โครงการ โดยเฉพาะในภาคเหนือผนวกกับโอกาสสำคัญ 750 ปี จังหวัดเชียงราย

“สิ่งที่พระองค์ทำทั้งหมดคือ มิราเคิล ไม่ใช่แค่เพียงด้านเศรษฐกิจเพื่อแก้ปัญหาความยากจนให้กับราษฎรเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงด้านสังคมโดยเฉพาะในเรื่องของการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่ง ททท.มีนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในโครงการหลวงอยู่แล้ว เพียงแต่ในปีนี้จะเน้นมากขึ้นเนื่องในโอกาสปีมหามงคล ซึ่งแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวของ ททท. ในเรื่องการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้นั้นตรงกันกับหัวใจแห่งกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” นักท่องเที่ยวจึงไม่ได้ชื่นชมแต่ความสวยงามอย่างเดียว แต่ยังได้ทราบถึงสิ่งที่พระองค์ทรงทำและนำมาปรับใช้กับการดำรงชีวิตตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงได้ด้วย ซึ่งจะทำให้การท่องเที่ยวมีคุณค่ามากกว่าเพียงแค่การพักผ่อน”

นอกจาก ททท. จะร่วมกับภาคเอกชนจัดการเดินทางท่องเที่ยวในเส้นทางภาคเหนือในรูปแบบคาราวาน พร้อมนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวโครงการหลวงผ่านสื่อด้านต่าง ๆ ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์แล้ว ยังมีการส่งเสริมให้บริษัทใหญ่จัดให้โครงการหลวงเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยวด้วย.

750 ปี เชียงรายเที่ยวได้ทั้งปี

อภิชา ตระสินธุ์ นายกสมาคมท่องเที่ยวเชียงราย กล่าวว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 750 ปีเมืองเชียงราย นอกจากจะเชิญชวนคนไทยให้ร่วมเฉลิมฉลองด้วยโปรโมชั่น “อิ่มบุญ...สักการะพระธาตุ 9 จอม” ห้องพักและแพ็กเกจทัวร์ราคาพิเศษตลอดเดือนสิงหาคม และห้องพักฟรีสำหรับนักท่องเที่ยวที่อายุ 75 ปีขึ้นไปแล้ว จังหวัดเชียงรายยังมีการจัดกิจกรรมพิเศษต่อเนื่องตลอดทั้งปีด้วย

“ในช่วงหน้าฝนที่กำลังจะมาถึงนั้น เราได้มีการจัดกิจกรรมริทึ่ม ออฟ เดอะ เรน โดยจะมีการแสดงดนตรีจากศิลปินชั้นนำ พร้อมแฟชั่นโชว์ชุดพิเศษ ซึ่งนำเอาผ้าทอพื้นเมืองและผ้าทอชนเผ่ามาประยุกต์ผสมผสาน ก่อนจะตามมาด้วยอิ่มบุญ...สักการะพระธาตุ 9 จอม พอเข้าหน้าหนาวก็จะมีงานฤดูหนาว รวมทั้งเทศกาลลอยกระทง 4 ชาติลุ่มน้ำโขง ได้แก่ ไทย ลาว จีน และพม่า และตบท้ายปลายปีด้วยเชียงรายดอกไม้งาม”

นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงราย บอกว่า ความจริงแล้วเชียงรายสามารถเที่ยวได้ทั้งปี เพราะมีความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว ทั้งเส้นทางโครงการหลวง แนวผจญภัยอย่างการล่องแม่น้ำกก ขี่ช้าง ล่องแก่ง ชมวิถีชีวิตชนเผ่า และเส้นทางกาแฟที่ดอยวาวีและดอยช้าง

เดลินิวส์ ร่วมกับ ททท. สำนักงานเชียงราย และเว็บไซต์

อโกด้า (www.agoda.co.th) เว็บไซต์จองโรงแรมชั้นนำ ที่รับประกันราคาดีที่สุดและยืนยันการจองห้องพักได้ทันที และคาทิลิยาเมาท์เทนรีสอร์ทแอนด์ สปาหรู ระดับ 5 ดาว ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเขียวขจี ภายใต้แนวคิด Where Luxury Meets Nature ให้บริการห้องสวีทขนาดเริ่มต้นที่ 90 ตารางเมตร ตกแต่งอย่างดี พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและอยู่ใกล้กับแหล่งสถานที่ท่องเที่ยว มอบบัตรกำนัล 1 คืน สำหรับ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า จำนวน 3 รางวัล, สายรัดข้อมือ 750 ปีเชียงรายที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษ จำนวน 10 รางวัล และกระเป๋าผ้าจากโครงการหลวงดอยตุง จำนวน 5 รางวัล เพียงตอบคำถามตัดคูปอง แล้วส่งมาที่ 1/4 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หรือส่งมาที่ dailygonorth@gmail.com ภายในวันที่ 30 พ.ค.55 อย่าลืมวงเล็บมุมซองว่า “750 ปีเชียงราย”

• ปี พ.ศ. 2555 เป็นปีที่จังหวัดเชียงรายมีอายุครบรอบ 750 ปีของการก่อตั้ง อยากทราบว่าพญามังรายก่อร่างสร้างเมืองเชียงรายขึ้นเมื่อปี พ.ศ.ใด

ก. พ.ศ. 1805 ข. พ.ศ. 1815

ค. พ.ศ. 1775 ง. พ.ศ. 1555

ชื่อ...........................................................................................................นามสกุล.....................................................................................................
ที่อยู่.............................................................................................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์................................................................................................................อีเมล……..............................................................................


Tags:

บทความที่เกี่ยวข้อง


แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น