วันเสาร์ 18 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

นายจรูญ อินทจาร ประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่ เกิดเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2487 อายุ 69 ปี สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยประวัติการทำงาน นายจรูญ เคยรับราชการในตำแหน่งรองประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 1 เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2545 เคยเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกา เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2546 เคยเป็นผู้พิพากษาอาวุโสในศาลจังหวัดสมุทรปราการ แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2547 และเคยดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2549 ก่อนที่จะได้รับเลือกจากสายที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2551 และได้รับเลือกจากที่ประชุมตุลาการฯให้เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ คนที่ 3 ตามรัฐธรรมนูญ 2550 ต่อจาก นายชัช  ชลวร  และนายวสันต์  สร้อยพิสุทธิ์ 

เมื่อปี 2552  นายจรูญ เคยมีคดีฟ้องร้องร่วมกับนายสุพจน์ ไข่มุกด์ และนายเฉลิมพล เอกอุรุ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่ยื่นฟ้องนายพสิษฐ์ ศักดาณรงค์ อดีตเลขานุการประธานศาลรัฐธรรมนูญ  นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ และสื่อมวลชนอีกสำนักหนึ่ง ในความผิดข้อหาหมิ่นประมาท และความผิดต่อ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดคอมพิวเตอร์ ต่อศาลอาญา และศาลแพ่ง กรณีเผยแพร่คลิปวิดีโอกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการโกงข้อสอบ เพื่อสอบเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อปี 2552 ซึ่งคดีดังกล่าวก็จบลงด้วยการยอมความกัน.


Tags:

บทความที่เกี่ยวข้อง


แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น