วันจันทร์ 20 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

“นายกฯปู” ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พา ครม. และนักธุรกิจเหินฟ้าไปเยือน “สหราชอาณาจักร” อย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งการเดินทางไปครั้งนี้ นับว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้เข้าเฝ้า “ควีนเอลิซาเบธที่ 2” ด้วย
   
สหราชอาณาจักร เป็นสหภาพที่เกิดจากการรวมตัวของดินแดน 4 ส่วน คือ 3 ชาติบนเกาะบริเตนใหญ่ ได้แก่ อังกฤษ สกอตแลนด์ และเวลส์ กับไอร์แลนด์เหนือบนเกาะไอร์แลนด์เข้าด้วยกัน นอกจากดินแดนทั้ง 4 แล้ว สหราชอาณาจักรยังมีดินแดนโพ้นทะเลและดินแดนใต้การปกครองอื่น ๆ กระจายอยู่ทั่วโลก สหราชอาณาจักรจึงได้ชื่อว่า “ดินแดนพระอาทิตย์ไม่เคยตกดิน” สหราชอาณาจักรเป็นส่วนหนึ่งของเครือจักรภพแห่งชาติ ซึ่งมีพระประมุของค์เดียวร่วมกับอีก 15 ประเทศ
   
สหราชอาณาจักรมีรูปแบบรัฐเป็น “ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ” และมีการปกครองระบอบ “ประชาธิปไตยแบบมีรัฐสภา” โดยพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจบริหารผ่านคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล ซึ่งคณะรัฐมนตรีนั้นเลือกโดยรัฐสภา และมีหน้าที่รับผิดชอบต่อรัฐสภาเช่นเดียวกัน ทั้งนี้รัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักรเป็นระบบ “สภาคู่” แบ่งเป็นสองสภา คือ “สภาขุนนาง” เป็น “สภาสูง” จากการแต่งตั้ง และ “สภาสามัญชน” เป็น “สภาล่าง” มาจากการเลือกตั้ง ผู้นำของรัฐสภาคือพระมหากษัตริย์ สหราชอาณาจักรเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ไม่มีรัฐธรรมนูญเป็นลายลักษณ์อักษร แต่กฎหมายส่วนใหญ่ปรากฏตัวอยู่ในรูปประเพณี
     
พระมหากษัตริย์พระองค์ปัจจุบันคือ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ผู้ดำรงตำแหน่งรัชทายาทพระองค์ปัจจุบันคือ เจ้าชายชาร์ลส์ เจ้าชายแห่งเวลส์ นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันคือ นายเดวิด คาเมรอน จากพรรคอนุรักษนิยม.


Tags:

บทความที่เกี่ยวข้อง


แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น