วันพฤหัสบดี 24 เมษายน 2557 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

“คาถา” หรือ “พระคาถา” ในความหมายของคนปัจจุบัน คือ การใช้ “คาถา” ให้มีความศักดิ์สิทธิ์  ซึ่งคาถาเป็นองค์ภาวนาเพื่อสร้างกระแสจิต อาทิ คาถาชินบัญชร  คาถาทางเมตตามหานิยม คาถาทางคงกระพันชาตรี คาถาแคล้วคลาด คาถาแผ่ส่วนกุศล คาถาแผ่เมตตา คาถากันของไม่ดี หัวใจพระคาถาต่าง ๆ คาถาบูชาเทพเจ้า คาถาบูชาพระพุทธรูปต่าง ๆ ซึ่งคาถาต่าง ๆ เป็นที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ สมัยก่อนคนจะใช้คาถาต่าง ๆ ได้สัมฤทธิผลกันมาก เนื่องจากมีความเชื่อความศรัทธาและสัจจะเป็นสำคัญ แม้ในปัจจุบันผู้คนก็สวดท่องคาถาต่าง ๆ และยังเชื่อในอานุภาพความศักดิ์สิทธิ์ไม่เสื่อมคลาย

ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม จึงได้เกิดแนวคิดที่จะนำพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ ประกอบด้วย พระคาถาชินบัญชร พระคาถาโพชฌังคปริตร พระคาถาอภัยปริตรยันทุน และพระคาถากรณียเมตตาสูตร มาไว้บนปลอกหมอน เพื่อไว้ให้สวดท่องก่อนนอนจะได้บังเกิดความเป็นสิริมงคล โดยปลอกหมอนจะมีทั้งหมด ๑๑ สี อาทิ สีฟ้า สีชมพู สีเขียว สีส้ม สีดำ เป็นต้น แต่ละปลอกหมอนจะมีพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ แต่ละพระคาถาจะมีความหมายบ่งบอกถึงอานุภาพของบทสวด

พระคาถาชินบัญชร เป็นคาถาอันศักดิ์สิทธิ์ตกทอดมาจากลังกา ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ค้นพบในคัมภีร์โบราณและได้ดัดแปลงแต่งเติมให้ดีขึ้นเป็นเอกลักษณ์อันพิเศษ โดยอัญเชิญพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ พระอรหันตขีณาสพ ๘๐ รูป ผู้ทรงคุณวิเศษและพระปริตรบทสำคัญทุกบทมาเป็นเกราะคุ้มกันรอบตัวผู้สวดถึง ๗ ชั้น ผู้ใดสวดภาวนาพระคาถานี้เป็นประจำสม่ำเสมอจะทำให้เกิดสิริมงคลแก่ตนเอง ศัตรูไม่กล้ากล้ำกราย มีเมตตา มหานิยม ขจัดภัยตลอดจนคุณไสยต่าง ๆ

พระคาถาโพชฌังคปริตร เป็นองค์คุณ ๗ ประการแห่งการตรัสรู้ และทำให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บและมีอายุยืน พระพุทธมนต์บทนี้สำคัญมากจึงเอามาสวดเป็นพุทธมนต์และโอสถ และนิยมสวดในวันทำบุญอายุ หรือเมื่อผู้ใหญ่ในบ้านเจ็บป่วยก็จะเจริญพระพุทธมนต์บทนี้ ผู้ใดถูกพระเสาร์ให้โทษในดวงชะตา ให้สวดทุกวันจะบรรเทาความร้ายลงได้

พระคาถาอภัยปริตรยันทุน เป็นคาถาพระปริตรแห่งการปราศจากภัย การให้อภัย อโหสิกรรม และขจัดลางร้ายทั้งปวง อานุภาพการป้องกัน การสวดบทนี้มักนิยมสวดก่อนนอน หรือเมื่อมีลางร้าย เพราะเนื้อหาของพระปริตรเป็นการตั้งจิตน้อมเอาคุณพระรัตนตรัยช่วยขจัดลางร้าย ฝันร้าย และสิ่งอัปมงคลที่ทำให้ไม่สบายใจให้พินาศไป รวมทั้งภัยทั้งปวงที่อาจเกิดจากลางร้ายด้วยพระคาถากรณียเมตตาสูตร พระสูตรว่าด้วยอานุภาพแห่งเมตตาจิตกรณียเมตตาสูตรเป็นบทแผ่เมตตาในบทขัดตำนานพูดไว้ชัดว่า “เทวดาทั้งหลายไม่แสดงอาการอันน่าสะพรึงกลัว เพราะอานุภาพแห่งพระปริตรที่ผู้ไม่เกียจคร้าน เจริญอยู่เนือง ๆ ทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืน เมื่อหลับก็เป็นสุขไม่ฝันร้าย นอกจากนั้น พระคาถานี้จะทำให้ผีไม่หลอกหลอนผู้สวด”

เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย. ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๙ น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม ได้จัดพิธีพุทธาภิเษกปลอกหมอนบทสวดพระคาถาชินบัญชร พระคาถาโพชฌังคปริตร พระคาถาอภัยปริตรยันทุน และพระคาถากรณียเมตตาสูตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้จากการให้เช่าบูชาไปดำเนินการในกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม โดยมี ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานจัดงานพิธีในครั้งนี้ ได้นิมนต์พระเกจิ พระมงคลสุธี ปภาโส หรือ “หลวงปู่แขก” เจ้าอาวาสวัดสุนทรประดิษฐ์ จ.พิษณุโลก อายุ ๘๘ ปี จุดเทียนชัย หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร หรือ “หลวงพ่อเสือดำ” เจ้าอาวาสวัดศรีนวลธรรมวิมล อายุ ๑๐๓ ปี และ หลวงพ่อขาว วัดสาวชะโงก จังหวัดฉะเชิงเทรา นั่งปรกอธิษฐานจิตปลุกเสกเวลาล่วงเลยผ่าน ๒ ชั่วโมง พิธีพุทธาภิเษกก็เสร็จสิ้นลง บุคลากรพร้อมเจ้าหน้าที่สถาบันพระปกเกล้าที่เข้าร่วมพิธีอย่างเนืองแน่นได้แห่บูชาปลอกหมอนบทพระคาถาศักดิ์สิทธิ์จนต้องต่อแถวกันยาวเหยียด

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจบูชาปลอกหมอนพระคาถาศักดิ์สิทธิ์สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐-๒๕๑๔-๒๔๒๕, ๐๘-๑๑๓๓-๑๑๙๙.

สุธัญณราช สุวรรณธาดา ข้อมูล/อาราธนานัง รายงาน

บทความที่เกี่ยวข้อง


แบ่งปัน

จำนวนคนดู 64,042 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น