วันเสาร์ 18 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ในโลกปัจจุบันเรากำลังเผชิญวิกฤติสุขภาพในหลายมิติ ทั้งในเชิงกายภาพและจิตวิญญาณ เนื่องจากวิถีชีวิตที่เร่งรีบ แข่งขันและต่อสู้ดิ้นรนทำให้ไม่สามารถดูแลสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนัก กลุ่มธุรกิจที่ใช้ชื่อว่า กรีน วิช (Green Wish ) จึงได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบองค์รวมขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ดูงานในเรื่องเกษตรเชิงนิเวศ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม  ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอันเป็นพื้นฐานของสังคมสุขภาพและความยั่งยืน

เฉกเช่นเดียวกับ ร้านอาหารมังสวิรัติเพื่อสุขภาพในชื่อ บราวน์ ไรส์ (Brown rice) ต้องการเห็นผู้บริโภคมีสุขภาพดีด้วยอาหารจากธรรมชาติ 100 เปอร์เซ็นต์ไม่เจือด้วยสารเคมี และยังมีบริการจัดส่งอาหารด้วยปิ่นโตเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม

ขณะที่บริษัท 141 จำกัด ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ที่มีการออกแบบพิเศษให้สามารถนำชิ้นส่วนที่เหลือจากการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไปผลิตเป็นของเล่นที่มีคุณภาพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก ๆ เมื่อขายเฟอร์นิเจอร์ 1 ชิ้นจะผลิตของเล่นและมอบให้แก่เด็กด้อยโอกาส ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ของบริษัท 141 จำกัด ช่วยลดขยะจากการผลิตด้วยการออกแบบที่มีประสิทธิภาพ ผู้ซื้อสามารถนำสินค้าไปใช้ได้จริง ขณะเดียวกันยังส่งเสริมเรื่องการให้แก่ผู้ซื้ออีกด้วย
 
ทั้ง กรีน วิช บราวน์ ไรส์ และบริษัท 141 จำกัด คือตัวอย่างกลุ่มคนเล็ก ๆ ที่หันมาทำธุรกิจเพื่อช่วยเหลือสังคม ที่เรียกกันว่า กิจการเพื่อสังคม หรือ โซเชียล เอ็นเตอร์ไพร์ส
(Social Enterprise) คือ กิจการที่มีเป้าหมายแก้ไขปัญหาหรือพัฒนา เพื่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นเป้าหมายหลัก โดยใช้หลักการบริหารจัดการเชิงธุรกิจที่มีรายได้หลักจากการขายสินค้าหรือบริการที่สอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาทางสังคมและมีความมั่นคงในการดำเนินกิจการอย่างแท้จริง แตกต่างจากการทำซีเอสอาร์ที่ใช้กำไรจากการทำธุรกิจมาช่วยเหลือสังคม ขณะที่หลายบริษัททำธุรกิจเพื่อทำลายสิ่งแวดล้อมแต่ขณะเดียวกันสนับสนุนเงินทุนเพื่อปลูกป่า เป็นต้น

เพื่อส่งเสริมเติมกำลังใจให้กลุ่มธุรกิจเข้าใจพร้อมเติมองค์ความรู้ในการทำกิจการเพื่อสังคมมากขึ้น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ  สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.)  ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายกิจการเพื่อสังคมครั้งที่ 1 ในชื่องาน “ใจถึงใจ...การให้ที่ยั่งยืน” ขึ้นพร้อมร่วมกับ  สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Ismed) และสถาบันเชนจ์ฟิวชั่น ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยโครงการ UnLtd Thailand ได้เฟ้นหา และคัดเลือกผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมของไทย โดยการจัดประกวดแผนกิจการเพื่อสังคม จนกระทั่งได้ผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมเกือบ 30 กิจการ ในการทำธุรกิจเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของสังคม ในหลากหลายมิติ ทั้งด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม อาหาร สุขภาพ และการเรียนรู้ 

ทพ.กฤษดา เรืองอารีรัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ประเทศไทยมีปัญหาสังคมหลากหลายทั้งเด็กติดเกม คนชายขอบ คนพิการเร่ร่อน ปัญหาสุขภาพ มีอาหารไม่ปลอดภัย 90 เปอร์เซ็นต์ ของอาหารมีสารปนเปื้อน เด็กสมัยใหม่ไม่รู้จักเรียนรู้เอาแต่ท่องจำ  ปัญหาเหล่านี้ลำพังภาครัฐเพียงอย่างเดียวแก้ไขไม่ได้ สังคมต้องช่วยเหลือกัน ซึ่งโซเชียล เอ็น   เตอร์ไพร์ส ได้รับความสนใจเมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา
 
“เรามีความหวังต่อกลุ่มคนเล็ก ๆ ให้มาสร้างเป็นเครือข่ายเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงสังคม เพราะการทำงานเพื่อสังคมผ่านโซเชียล เอ็นเตอร์ไพร์สไม่ต้องพึ่งพาเงินบริจาค แต่ต้องมีแรงบันดาลใจ คิดอยากเปลี่ยนแปลงสังคมและต้องมีนวัตกรรม เป็นสิ่งสำคัญมากที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ และความคิดนอกกรอบ จะช่วยลดการส่งผลกระทบวงกว้างจนเปลี่ยนโครงสร้างสังคมได้ นอกจากนี้ในส่วนของธุรกิจเองต้องสามารถนำกระบวนการเชิงธุรกิจมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม จนพัฒนากิจการให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง”

สำหรับเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายกิจการเพื่อสังคม ครั้งที่ 1 “ใจถึงใจ...การให้ที่ยั่งยืน” ได้รวบรวมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการตลาด การเงิน และการพัฒนาแบรนด์ เพื่อมาเผยเคล็ดลับ และกลยุทธ์การสร้างสรรค์กิจการเพื่อสังคมให้มีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันได้ในโลกการค้าเสรี โดย นายจิตร์ ตัณฑเสถียร ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางกลยุทธ์ และพัฒนาแบรนด์ กล่าวว่า การก้าวสู่โซเชียล เอ็นเตอร์ไพร์ส ต้องทำความเข้าใจแบรนด์ของตัวเอง ตัวอย่างของการขายช็อกโกแลตยี่ห้อ คิดส์แคด ในญี่ปุ่น ตอบโจทย์การเล่าเรื่องแบรนด์ได้ชัด เพราะคำว่า คิดส์แคด หมายถึงชัยชนะ ซึ่งคำนี้ ตรงกับบริบทของสังคมที่มีค่านิยมสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัย แบรนด์นี้ตั้งสถานะตัวเองไม่ได้เป็นเพียงช็อกโกแลตเพราะใคร ๆ ก็ขาย แต่ขายเป็นคำอวยพร กลายเป็นสินค้าที่ส่งให้กันเพื่ออวยพรสร้างพลังใจ จนต่อยอดให้คิดส์ แคดมีรสชาติต่าง ๆ ตามที่เมืองนั้นมีวัตถุดิบขึ้นชื่อ เช่นคิดส์ แคด รสส้ม คิดส์ แคด รสมันสีม่วง หรือตัวอย่างของสินค้าที่มีสีแดง เช่นไอโฟนสีแดง เสื้อยืดแบรนด์เนมสีแดง ออกมาบอกเล่ากับผู้บริโภคว่า เมื่อตัดสินใจซื้อสินค้าสีแดง คุณจะมีส่วนช่วยลดการติดเชื้อเอชไอวีในสังคม

’คนไทยชอบทำบุญแต่ไม่ชอบสินค้าเพื่อสังคม อย่าเอาเรื่องสังคมเป็นจุดขายให้นำเรื่องสังคมเป็นจุดเสริม เรื่องสังคมกำลังถูกเป็นข้ออ้างทางภาคพาณิชย์มากขึ้น  สิ่งที่ชัดเจนกว่าคำพูดคือการกระทำ” ผู้เชี่ยวชาญด้านแบรนด์ฝากข้อคิดสำหรับผู้ก้าวเดินสู่ธุรกิจโซเชียล เอ็นเตอร์ไพร์ส

ด้าน สุรพล โอภาสเสถียร ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการลงทุน  กล่าวว่า เทรนด์ในการทำธุรกิจในอนาคตมุ่งไปเรื่องความคิดสร้างสรรค์ ความเร็ว แต่ต้องมีความละเมียดละไม ใช้ภูมิปัญญาในอดีต เก่าสู่ใหม่ใหม่ไปสู่เก่า สินค้าจะเป็นเรื่องปัจเจก รสนิยมเฉพาะตัวมากขึ้น ผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น  ข้อมูลเชิงสาระจะกระจุกตัวอยู่ในรูปแบบโซเชียลมีเดียมากขึ้น

ขณะที่ นพ.ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุขสาธารณะ จำกัด เจ้าของแบรนด์ “เป็นสุข” ข้าวและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ รุ่นพี่ในวงการกิจการเพื่อสังคม เล่าว่า การทำกิจการเพื่อสังคม นอกจากมีนวัตกรรมแล้วต้องเรียนรู้วิธีที่จะให้กำลังใจตัวเองด้วย เพราะบางครั้งธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จ  ปัญหาสังคมมีหลากหลาย ยกตัวอย่างของความยากจนที่มีอยู่ในสังคมไทยมาเนิ่นนาน คนยิ่งจนยิ่งมีลูกมาก แม้จะส่งเสริมเรื่องการคุมกำเนิดแต่ก็ไม่ได้ผล แต่จากผลวิจัยของโลกพบว่าคนจนมองว่าลูกคือทรัพย์สมบัติที่เขาสามารถเป็นเจ้าของได้  และวิธีการแก้ปัญหานี้ได้ ต้องให้การศึกษาความรู้กับผู้หญิง และส่งเสริมอาชีพเพราะผู้หญิงจะคิดละเอียดกว่าผู้ชาย 

“หลายโซเชียล เอ็นเตอร์ไพร์สทำเรื่องการศึกษา ดังนั้นต้องพยายามดูแลผู้หญิงให้มีความรู้ที่ดีขึ้น” ผู้บริหาร บริษัทสุขสาธารณะฝากข้อคิด

กิจการเพื่อสังคม คือกระแสของโลกยุคใหม่ด้วยพื้นฐานที่ว่าทุกอย่างของชีวิตต้องสมดุลทุกมิติ.


Tags:

บทความที่เกี่ยวข้อง


แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น