วันพุธ 4 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ภายหลังจากความสัมพันธ์ระหว่าง ไทย-กัมพูชา ในยุครัฐบาลที่มี พรรคประชาธิปัตย์ เป็นแกนนำ ได้ตกต่ำจนถึงขีดสุด ทางการกัมพูชาได้ยื่นเรื่องให้ ศาลโลก ตีความคำพิพากษาเมื่อปี 2505 โดยเฉพาะเรื่องเส้นเขตแดนและพื้นที่รอบปราสาทพระวิหาร ต่อมาวันที่ 18 ก.ค. ที่ผ่านมา ศาลโลกได้ออกคำสั่งคุ้มครองเบื้องต้นก่อนที่จะมีคำพิพากษา แยกเป็นคำสั่งมาตรการชั่วคราว 4 ข้อ และคำสั่งทั่วไป 3 ข้อ ดังนี้

คำสั่งมาตรการชั่วคราว ประกอบด้วย ข้อ (1) สั่งให้ไทยและกัมพูชาถอนกำลังทหารออกจาก “เขตปลอดทหารชั่วคราว” ทันที ตามขอบเขตของพื้นที่ที่ศาลโลกได้กำหนด รวมทั้งห้ามวางกำลังทหารในเขตหรือดำเนินกิจกรรมทางอาวุธใด ๆ ที่มุ่งไปยังเขตดังกล่าว ข้อ (2) สั่งให้ไทยไม่ขัดขวางกัมพูชาในการเข้าถึงปราสาทพระวิหารอย่างอิสระ รวมทั้งการส่ง “เสบียง” ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่ทหารของฝ่ายกัมพูชาในปราสาทพระวิหาร ข้อ (3) สั่งให้ไทยและกัมพูชาร่วมมือกันตามกรอบของอาเซียน และต้องอนุญาตให้คณะผู้สังเกตการณ์จากอาเซียนสามารถเข้าไปยังเขตปลอดทหารชั่วคราวดังกล่าวได้ และ ข้อ (4) สั่งให้ไทยและกัมพูชาละเว้นจากกิจกรรมใด ๆ ที่จะทำให้สถานการณ์ข้อพิพาทเลวร้ายหรือรุนแรงมากขึ้น

คำสั่งทั่วไป ประกอบด้วย ข้อ (1) สั่งไม่จำหน่ายคดี หรือไม่ถอนคดีออกจากศาล ข้อ (2) สั่งให้ไทยและกัมพูชาต้องรายงานให้ศาลทราบถึงการปฏิบัติตามมาตรการชั่วคราวที่ศาลสั่งทั้ง 4 ข้อ และข้อ (3) สั่งว่าศาลยังคงสามารถพิจารณาประเด็นใด ๆ ที่มีสาระเกี่ยวข้องกับมาตรการชั่วคราวต่อไปได้จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาตามที่กัมพูชาร้องขอ.


Tags:

บทความที่เกี่ยวข้อง


แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น