วันศุกร์ 18 เมษายน 2557 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ในภาษาจีนมีคำขอบคุณที่ใช้อยู่หลายคำ เช่น 谢谢 xièxiè เซี่ย เซี่ย หมายถึง ขอบใจ, ขอบคุณ 感谢 gǎnxiè กั่น เซี่ย หมายถึง ขอบใจ, ขอบคุณ  感 gǎn กั่น แปลว่า รู้สึก 十分感谢 shífēngǎnxiè ฉือ เฟิน กั่น เซี่ย หมายถึง ขอบใจมาก, ขอบคุณมาก  十分 shǐfēn ฉือ เฟิน แปลว่า มาก

การกล่าวคำขอบคุณผู้มีอาวุโสเสมอกันหรือน้อยกว่า จะใช้คำดังกล่าวข้างต้น หรือเติมคำว่า 你 nǐ  หนี่ หมายถึง เธอ, คุณ, ท่าน ก็ได้ เช่น 谢谢你 xièxiènǐ  เซี่ย เซี่ย หนี่  แต่กล่าวกับผู้มีอาวุโสมากกว่า ก็ต้องเปลี่ยนจาก 你 nǐ หนี่ มาเป็น 您 nín หนิน หมายถึง เธอ, คุณ, ท่าน เช่น 谢谢您的关怀 xièxièníndeguānhuái.เซี่ย เซี่ย หนิน เตอ กวัน หวาย หมายความว่า “ขอบคุณท่านที่ดูแลเอาใจใส่” 关怀 guānhuái กวัน หวาย แปลว่า การเอาใจใส่, การดูแล

คำขอโทษในภาษาจีนก็มีหลายคำเช่นกัน และการจะใช้คำใดก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นด้วย เช่น 对不起 duìbùqǐ  ตุ้ย ปู้ ฉี่  หมายถึง ขอโทษ, ขอโทษที, ขอประทานโทษ  非常对不起 fēichángduìbùqǐ  เฟย์ ฉาง ตุ้ย ปู้ ฉี่  หมายถึง ขอโทษเป็นอย่างมาก 非常 fēicháng เฟย ฉาง  แปลว่า มาก  实在对不起 shízàiduìbùqǐ  ฉือ ไจ้ ตุ้ย ปู้ ฉี่  หมายถึง ขอโทษจริง ๆ 实在 shízài  ฉือ ไจ้  แปลว่า จริงๆ, แน่แท้

ในกรณีที่เป็นการขอโทษที่เป็นทางการ ซึ่งก็คือการขอขมานั้น จะใช้คำว่า 道歉 dàoqiàn เต้า เชี่ยน หมายถึง ขอโทษ, ขอขมา  เช่น 他向陈经理道歉。tāxiàngChenjīnglǐdàoqiàn. ทา เซี่ยง เชิน จิง หลี่ เต้า เชี่ยน หมายความว่า “เขามาขอขมาคุณเฉิน” 他 tā  ทา  แปลว่า เขาผู้ชาย 向 xiàng  เซี่ยง แปลว่า กับ  陈 Chen  เชิน แปลว่า แซ่เฉิน  经理 jīnglǐ  จิง หลี่  แปลว่า ผู้จัดการ 道歉 dàoqiàn  เต้า-เชี่ยน  แปลว่า ขอขมา

พรพรรณ  จันทโรนานนท์ เขียน
ชลธิชา สุดมุข สรุป

บทความที่เกี่ยวข้อง


แบ่งปัน

จำนวนคนดู 9,778 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น