วันอังคาร 31 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ร้อยเรื่องมรดกไทยสัปดาห์นี้พาไปสัมผัสมนต์เสน่ห์การแสดงพื้นบ้านถ่ายทอดบรรยากาศความสนุกสนานรื่นเริง “เถิดเทิงกลองยาว”

การแสดงดังกล่าวจากประวัติที่ปรากฏกล่าวถึงการนำมาเล่นมายาวนานนับแต่ครั้งสมัยกรุงธนบุรี ช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ อีกทั้งการแสดงพื้นบ้านรำกลองยาวยังเป็นการแสดงที่ประยุกต์มาจากการเล่นเทิ้งบ้องกลองยาวของชาวบ้านโดยนำจังหวะต่าง ๆ ของกลองยาวมาเรียบเรียงใหม่และประดิษฐ์ท่ารำประกอบจังหวะให้เป็นมาตรฐาน

อีกทั้งดัดแปลงเครื่องแต่งกายจากเรียบง่ายให้มีความประณีตขึ้น นอกจากนี้ยังเพิ่มเครื่องประดับตกแต่งให้มีสีสันสวยงาม การแสดงเถิดเทิงหรือรำกลองยาว ที่ผ่านมาได้มีการอนุรักษ์และเผยแพร่ดนตรีนาฏศิลป์อย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ

กลองยาว เครื่องดนตรีดังกล่าวตัวกลองทำด้วยไม้ขึ้นหนังหน้าเดียวด้านหน้าใหญ่ตอนท้ายมีลักษณะเรียว โดยกลองยาวมีหลายขนาด บางขนาดหน้ากลองจะกว้าง ขณะที่ตัวกลองมักนิยมตกแต่งกันให้สวยงามด้วยการนำผ้าที่มีสีสันมาหุ้มและปล่อยเชิงระบายให้ห้อยลงมา มีสายสะพายผูกข้างที่รูห่วงริมขอบกลองไว้สำหรับสะพายบ่าซึ่งการเล่นใช้มือตีรวมถึงอาจมีท่วงท่าโลดโผนใช้ กำปั้นตี ศอกถอง ศีรษะโหม่ง หรือเข่ากระทุ้ง ฯลฯ

จากเดิมที่กลองยาวเป็นการละเล่นพื้นบ้านมีรูปแบบการละเล่นเป็นอิสระเฉพาะตัว แต่ต่อมาได้มีการประดิษฐ์ท่ารำและจังหวะการตีกลองยาวขึ้นใหม่ให้มีความรวดเร็ว คล่องตัวยิ่งขึ้นและนอกเหนือจากกลองยาวยังมีเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงร่วมได้แก่ ฉิ่ง ฉาบ กรับ โหม่ง ซึ่งเรียกรวมเป็น “เถิดเทิง” หรือ “เทิงกลองยาว” ส่วนที่เรียกเช่นนี้เข้าใจว่าเรียกกันตามเสียงกลองที่ตีและตามรูปลักษณะกลองยาว

การแสดงพื้นบ้านดังกล่าวไม่เพียงความโดดเด่นของท่ารำและจังหวะการตีกลองยาวที่มีเอกลักษณ์ การนำมาเล่นหรือแสดงยังเกิดขึ้นในหลายโอกาส อย่างเช่น ขบวนแห่
นาค แห่ผ้ากฐิน ขบวนขันหมาก รวมทั้งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่สร้างความครึกครื้นชวนให้ผู้ที่พบเห็นสนุกสนาน

อีกทั้งในความโดดเด่นของการสร้างสรรค์เครื่องดนตรี ซึ่งถ่ายทอดถึงภูมิปัญญาการประดิษฐ์ที่มีเอกลักษณ์ชวนให้คนรุ่นหลังเรียนรู้สืบสาน....สัปดาห์หน้าร้อยเรื่องมรดกไทยชวนสัมผัสมนต์เสน่ห์ศิลปวัฒนธรรมวิถีไทยเรื่องใดกลับมาพบกัน.


Tags:

บทความที่เกี่ยวข้อง


แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น