วันเสาร์ 18 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

รธน.ปี 2550 มาตรา 158 วรรคสาม บัญญัติว่า เมื่อการอภิปรายทั่วไปสิ้นสุดลงโดยมิใช่ด้วยมติให้ผ่านระเบียบวาระเปิดอภิปรายนั้นไปให้ สภาผู้แทนราษฎร ลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจ การลงมติในกรณีเช่นว่านี้มิให้กระทำในวันเดียวกับวันที่การอภิปรายสิ้นสุด มติไม่ไว้วางใจต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
   
จากข้อมูลของ สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ณ วันที่ 9 พ.ย. 2555 คงเหลือจำนวน ส.ส. ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสภาทั้งสิ้น 493 คน แยกเป็น ส.ส.พรรครัฐบาล 296 คน ประกอบด้วย พรรคเพื่อไทย 262 คน พรรคชาติพัฒนา 7 คน พรรคชาติไทยพัฒนา 19 คน พรรคประชาธิปไตยใหม่ 1 คน พรรคพลังชล 6 คน และ พรรคมหาชน 1 คน
   
ส่วนพรรคฝ่ายค้านที่ลงชื่อในญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลครั้งนี้ มีเพียง 2 พรรค คือ พรรคประชาธิปัตย์ 159 คน และ พรรครักประเทศไทย 4 คน ขณะที่อีก 3 พรรคที่เหลือไม่ได้ร่วมลงชื่อ คือ พรรคภูมิใจไทย 31 คน พรรครักษ์สันติ 1 คน และ พรรคมาตุภูมิ 2 คน
   
ส.ส. ที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ 7 คน เนื่องจาก ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง ได้รับฟ้องคดีเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หลังจาก คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติแจก ใบเหลือง-ใบแดง ประกอบด้วย พรรคภูมิใจไทย 3 คน พรรคเพื่อไทย 2 คน พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคพลังชล พรรคละ 1 คน.
 


Tags:

บทความที่เกี่ยวข้อง


แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น