วันเสาร์ 18 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ผลิตภัณฑ์ที่มีจุดเริ่มต้นจากงานประดิษฐ์คิดค้น ส่วนใหญ่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือ หรืออำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคในงานหรือการใช้ชีวิตทั่วไป

ทุกชิ้นงานที่ก่อร่างสร้างสรรค์ไม่ว่าจะได้ความสำเร็จหรือยกเลิก ทิ้งร่าง จะได้องค์ความรู้พอกพูนขึ้น อย่างน้อยก็รู้ว่า แบบไหนที่ไปแล้วพลาด ก็ไม่ทำซ้ำ

การประดิษฐ์คิดค้นที่ออกมาไม่โดนใจ บางทีมียี้ แต่ทุกชิ้นมีประโยชน์ ควรส่งเสริม กระตุ้นทุกคน ทุกองค์กร ให้กล้าริเริ่ม หรือถ้าไม่ทราบจะนับหนึ่งแบบไหน วันที่ 2–5 กุมภาพันธ์ นี้ ให้ไปที่อิมแพ็คเมืองทองธานี มีงานวันนักประดิษฐ์ ที่จะทำให้ได้มุมมอง แรงบันดาลใจ อยากสรรค์สร้างสิ่งใหม่ ๆ ให้โลกรับรู้

นอกจากผลงานที่เป็นชิ้นเป็นอัน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้เพิ่มแรงกระตุ้นต่อมสร้างสรรค์ที่แหวก แตกต่างจากทั่วไป คือนอกจากส่งเสริมการสร้างหุ่นยนต์ ประดิษฐกรรมใหม่ ๆ ก็จัดโครงการแข่งขันรถไถขับเคลื่อนอัตโนมัติ เพื่อพัฒนาให้รถไถมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีทันสมัย คิดค้นต้นแบบรถไถแบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ ที่ใช้ได้กับทุกสภาพพื้นผิว ทุกสภาพแวดล้อม และทุกสถานการณ์ สามารถต่อยอดให้ได้ผลงานที่มีศักยภาพ มาช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกร และพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์

รถไถ ที่เรียกติดปากว่าแทรกเตอร์ เป็นเครื่องทุ่นแรงทาง การเกษตรที่จำเป็นอย่างมากทั้งเพื่อการเพิ่มผลผลิต การลดระยะเวลา ลดแรงงาน ฯลฯ ทุกขั้นตอน ตั้งแต่เตรียมดิน การปลูก ให้ปุ๋ย/ยา การเก็บเกี่ยว การขนส่ง ทำให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงมาก เพราะทำงานเร็ว ได้ผล ผลิตมากกว่า ต้นทุนลดลง ผลตอบแทนคุ้มค่า นอกจากมีความสำคัญต่ออาชีพเกษตรกรรม ยังช่วยป้องกันอันตรายจากสารเคมี และโรคจากการทำการเกษตรแบบดั้งเดิม เพราะไม่ต้องลงไปสัมผัสดิน และน้ำในแปลงปลูกที่ผ่านมา เราได้แต่ซื้อมาใช้ ทางกรรมการวิจัยจึงเห็นว่าน่าจะพัฒนาให้เกิดเทคโนโลยีของเราเองบ้าง เพราะรู้กันอยู่ว่าจะทำอย่างไรให้ได้เครื่องมือที่สอดคล้องกับความต้อง
การ ทั้งยังน่าจะทำให้ต้นทุนการจัดเครื่องมือลดลง

โครงการนี้ ไม่ใช่งานที่เปิดให้นักวิจัยเอาภูมิความรู้มากมีมาแข่งกัน แต่หวังให้ประชาชนทั่วไปตลอดจนองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาทั้งระดับอาชีวะและอุดมศึกษาระดมสมองมาประกวดกัน

ทั้งนี้ ประชาชนคนทั่วไปที่เคยมีแนวความคิด อยากแก้ปัญหาเรื่องนี้ จะมีช่องทางเสนอได้เต็มที่ โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติไม่ได้คาดหวังให้ได้รถไถใหม่สำเร็จเป็นคันออกวิ่งลุยทุ่งได้ทันที แต่วางเป้าที่มากกว่า “ต้นแบบ” รถไถขับเคลื่อนอัตโนมัติ คือ หวังจะสร้างนักประดิษฐ์ และประกาศเกียรติคุณนักประดิษฐ์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเกษตรมีเวทีแสดงนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตรให้นักประดิษฐ์รุ่นใหม่มองเผิน ๆ อาจรู้สึกห่างไกล แต่การเปิดโอกาสสำคัญครั้งนี้ ก็มีผู้สนใจส่งผลงานเข้ามาพิจารณาถึง 13 รายซึ่งคณะกรรมการในสภาวิจัยกำลังสอบทานกันว่า มีความเป็นไปได้ขนาดไหน

งานวันนักประดิษฐ์ที่จะมีขึ้น ก็น่าจะมีความคืบหน้าออกมาให้เห็นว่า ต้นแบบรถไถขับเคลื่อนอัตโนมัติฝีมือคนไทย มีความเป็นได้มากน้อยขนาดไหนถ้าจะยังไม่สำเร็จออกมาทันตาเห็น ก็ได้นับหนึ่งแล้วที่ผ่านมา คนไทยทำหุ่นยนต์ไปแข่งที่ไหนในโลกกับชาติใด ก็ไม่เป็นรองรถไถอัตโนมัติจะยากกว่าก็ให้รู้ไปดีกว่ารอซื้อโดยไม่ทำอะไรเลย.

ai2885@hotmail.com


Tags:

บทความที่เกี่ยวข้อง


แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น