วันอาทิตย์ 20 เมษายน 2557 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ดาราศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน ได้บัญญัติศัพท์และความหมายของคำภาษาอังกฤษ Galaxy  (Milky Way System) ว่า ดาราจักรทางช้างเผือก หมายถึง ดาราจักรที่ระบบสุริยะของเราเป็นสมาชิกอยู่ มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  ปีแสง ดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางประมาณ ๓๐,๐๐๐  ปีแสง เคลื่อนรอบศูนย์กลางของดาราจักรด้วยความเร็วประมาณ ๒๕๐ กิโลเมตรต่อวินาที  จึงใช้เวลา ๒๒๐ ล้านปีในการเคลื่อนครบ ๑ รอบ

คำ Galaxy ที่ใช้ตัวอักษรนำ (Capital letter) เป็นตัวพิมพ์ใหญ่หรือตัวเขียนใหญ่ ใช้เป็นวิสามานยนามหมายถึง ดาราจักรของเรา ซึ่งก็คือ ดาราจักรทางช้างเผือก ส่วนคำ galaxy ที่ใช้ตัวอักษรนำเป็นตัวพิมพ์เล็กหรือตัวเขียนเล็กหมายถึง ดาราจักรทั่วไป หรือดาราจักรอื่น ๆ ที่มิใช่ดาราจักรของเรา

คณะกรรมการฯ ได้บัญญัติศัพท์  galaxy ว่า ดาราจักร นิยามว่า อาณาจักรของดาวฤกษ์จำนวนมากที่เกาะกลุ่มอยู่ด้วยกันด้วยแรงโน้มถ่วงร่วม แต่ละดาราจักรมีดาวฤกษ์ตั้งแต่ราว ๑๐๐,๐๐๐ ดวง จนถึงกว่าหลายแสนล้านดวง

การจำแนกประเภทของดาราจักรตามรูปร่าง ได้แก่ ดาราจักรรี (eliptical galaxy) ดาราจักรชนิดก้นหอย (spiral galaxy)ดาราจักรชนิดก้นหอยมีคาน (bared spiral galaxy) และดาราจักรไร้รูปร่าง (irregular galaxy) ดาราจักรรีแบ่งย่อยออกไปตามความรี ดาราจักรชนิดก้นหอยแบ่งย่อยตามความโปร่งของแขนจากน้อยไปหามาก การจำแนกประเภทของดาราจักรตามรูปร่างคิดค้นขึ้นโดยเอดวิน ฮับเบิล เคยใช้ใน
การแสดงสายของวิวัฒนาการของดาราจักร แต่ในปัจจุบันเชื่อว่ารูปร่างของดาราจักรไม่เกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการแล้ว แต่ยังคงใช้อยู่ทั่วไปในการบอกรูปร่างของดาราจักร.

บทความที่เกี่ยวข้อง


แบ่งปัน

จำนวนคนดู 10,269 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น