วันอาทิตย์ 19 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

นางสาวพรทิพย์ กองชุน หัวหน้าฝ่ายการตลาด ประเทศไทย กล่าวว่า ดูเดิล หรือ Doodle วันภาษาไทยแห่งชาตินี้ ถือเป็นการแสดงออกให้เห็นว่ากูเกิล ( Google) รักและให้ความสำคัญกับประเทศไทย ต้องการรณรงค์ให้คนไทย รวมถึงเยาวชนเห็นความสำคัญของภาษาไทย ซึ่งถือเป็นภาษาประจำชาติที่มีความงดงาม และมีการจัดวางระเบียบแบบแผนไว้อย่างประณีตบรรจง ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์สำคัญของประเทศชาติ ที่ทุกคนควรส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้

ทีม กูเกิล ประเทศไทยเชื่อว่า การเปิดตัว Doodle ในวันนี้ จะช่วยตอกย้ำให้คนไทยที่เข้ามาใช้งานอินเทอร์เน็ตได้เห็นถึงความสำคัญของภาษาไทย และยังเป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์และความงดงามของภาษาและวัฒนธรรมไทยไปสู่สายตาชาวต่างชาติในนานาประเทศได้

Doodle วันภาษาไทยแห่งชาติในปีนี้เป็นคำว่า “กูเกิล” ที่เขียนเป็นภาษาไทย จากเดิมที่ใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งได้แนวคิดของการออกแบบจากหนังสือหัดอ่าน ก-ฮ ซึ่งถือเป็นหนังสือเล่มแรกที่คนไทยใช้ในการเริ่มต้นเรียนรู้ และทำความรู้จักกับภาษาไทย ในส่วนของฟ้อนต์ที่่ใช้เป็นฟ้อนต์ภาษาไทยจากหนังสือเรียน ก.ไก่ ฉบับคลาสสิคที่มีภาพประกอบรูปไก่ จากตัว “ก” และลิงจากตัว “ล” ซึ่งเป็นตัวอักษรแรกและสุดท้ายของคำว่า “กูเกิล”

วันนี้ 29 กรกฎาคม 2556 นั้นถือเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งในวันนี้เมื่อ 51 ปีที่แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นประธานและทรงร่วมอภิปรายในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมคณะอักษรศาสตร์  ทรงเปิดการอภิปรายในหัวข้อ “ปัญหาการใช้คำไทย” ทรงดำเนินการอภิปรายและทรงสรุปการอภิปรายอย่างดีเยี่ยม แสดงถึงพระปรีชาสามารถและความสนพระราชหฤทัยและความห่วงใยในภาษาไทย เป็นที่ประทับใจผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนั้นเป็นอย่างยิ่ง

คณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยและเพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือกันทำนุบำรุง ส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป จึงได้เสนอขอให้รัฐบาลประกาศให้วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ

สำหรับ ดูเดิล (Doodle) เป็นชื่อที่เรียกการตกแต่งโลโก้ของ Google เพื่อเฉลิมฉลองวันหยุดพิเศษ เทศกาลสำคัญ หรือวันครบรอบต่างๆ เพื่อรำลึกถึงบุคคลสำคัญ ที่ได้เปลี่ยนแปลงโลกของเราในแง่บวก เช่น ศิลปิน นักวิทยาศาสตร์ และผู้นำต่างๆ ที่มีชื่อเสียง ดูเดิลช่วยทำให้การค้นหาข้อมูลสนุกยิ่งขึ้น และทุกครั้งที่มีการออกแบบดูเดิลใหม่ๆ เป็นโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ด้วย การค้นหาเพียงนำเมาส์ไปชี้ที่ดูเดิลและคลิก จะสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวันนั้นๆ ได้


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น