วันพุธ 1 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

 

วันนี้ (22พ.ย.)ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นายวิชัย เบญจรงคกุล นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(สทค.) ได้เข้าพบ  พลเอกสุกิจ ขมะสุนทร กสทช.และคณะกรรมการโทรคมนาคม(กทค.)  เพื่อขอให้พิจารณาการแก้ไขปัญหาและมีมาตรการช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมภายในประเทศ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมให้มีการแข่งขันที่เสรีเป็นธรรม ให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากการพัฒนาของภาคเอกชน


นายวิชัย เบญจรงคกุล เปิดเผยภายหลังเข้าหารือว่า ได้ขอให้มีการทบทวนปรับปรุงแก้ไขประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการใช้สิทธิในการปักเสาหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบให้บริการโทรคมนาคม เพื่อทำธุรกิจติดตั้งโครงข่ายและให้บริการโทรคมนาคม  เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ประกอบการมีกระบวนการ ขั้นตอนยื่นขอใช้ติดตั้งอุปกรณ์ มีระยะเวลานานกว่า 3-6 เดือน โดยต้องผ่านการบอร์ด กทค. และขอให้เห็นชอบต่อบอร์ด กสทช. จึงจะสามารถอนุญาตให้ผู้ประกอบการ เพื่อไปยื่นให้กับการไฟฟ้า เพื่อขออนุญาตติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม


ดังนั้นจึงขอให้ช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทุนให้มีความรวดเร็ว และขอให้มี กทค.พิจารณาขอใช้สิทธิแห่งทางแบบกระบวนการพิจารณาเร่งด่วน เป็นเวลา 7 วันทำการ และช่วยให้การไฟฟ้าเข้าใจกฎระเบียบเพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน
 

นอกจากขอให้ กทค.มีมาตรการส่งเสริม โดยให้พิจารณาแก้ไขประกาศ กทช.เรื่อง มาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมต่อเนื่องในกิจการโทรคมนาคมพ.ศ. 2553 โดยสมาคมฯขอให้เพิ่ม ผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตโดย ผู้ผลิตในประเทศ ที่มีคุณสมบัติรับรองคุณภาพ  มอก.9001 , ใบอนุญาตผลิตภัณฑ์ตาม มอก. , ใบแสดงเครื่องหมาย มอก.และหนังสือรับอนุมัติจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ ให้ได้รับสิทธิ์ในการพิจารณา  เพื่อสร้างความทัดเทียมและเป็นธรรม ให้ผู้ประกอบการในประเทศไทย


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น