วันอังคาร 31 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม   (ศนธ.ยธ.) และดีเอสไอ ใช้ดีซี่แมพ เป็นเครื่องมือทำคดีเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งแวดล้อม

โดยนวัตกรรม DSI MAP (ดีซี่แมพ) หรือ ระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นโปรแกรมที่ศูนย์ปฏิบัติการแผนที่และภูมิสารสนเทศ สำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม พัฒนาขึ้นโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีจิตอาสาที่จะช่วยเหลือประเทศชาติ เลือกใช้โปรแกรมฟรีแวร์ ในการจัดทำระบบ โดยใช้กูเกิล แมพ เอพีไอ เป็นฐาน โดยได้รับการสนับสนุนข้อมูลแนวเขตสงวน      ต่าง ๆ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่เนื่องจากแนวเขตสงวนดังกล่าวเป็นแนวเขตจากแผนที่ท้ายกฎกระทรวง มาตราส่วน 1:50000 จึงยังมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดความถูกต้องมากที่สุด ปัจจุบันเจ้าหน้าที่และประชาชนโดยทั่วไปสามารถใช้ดีซี่แมพ กับงานสืบสวน ตรวจสอบ เบื้องต้นได้

ทั้งนี้ ดีซี่แมพ จะใช้ในการตรวจสอบขอบเขตการครอบครองพื้นที่ในประเทศไทยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตจึงสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว ผ่านทาง http://www.dsi-map.go.th เมื่อระบบขึ้นมาจะแสดงรายละเอียดแม่ข่ายแผนที่ทั่วประเทศ โดยผู้ใช้สามารถตรวจสอบรายละเอียดของพื้นที่ ทั้งเขตอุทยานแห่งชาติ เขตป่าสงวน เขตป่าชายเลน พื้นที่ ส.ป.ก. ฯลฯ ด้วยการใส่ค่าพิกัดตำแหน่งจีพีเอสในช่องตำแหน่งพิกัด หรือใส่ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ในช่องค้นหาสถานที่ แล้วกดค้นหา

จากนั้นระบบจะตรวจสอบพิกัดที่ต้องการให้ ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวช่วยให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงข้อมูลในการตรวจสอบกรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าแล้ว ประชาชนทั่วไปยังสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะในกรณีตรวจสอบการซื้อ-ขายที่ดินว่าเป็นที่ดินในพื้นที่เขตป่าหรือไม่ และยังป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าหรือเขตอนุรักษ์.


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น