วันอาทิตย์ 1 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ไม่ว่าเป็นเรื่องการเมือง หรือว่าน้ำท่วมจนไม่สามารถเปิด–ปิดบานประตูระบายน้ำได้ตามสั่ง ก็ถือว่าเป็นปัญหาสำคัญอย่างหนึ่ง ของการบริหารจัดการอุทกภัยใหญ่ในปีที่ผ่านมา

เพราะว่าการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำ หากไม่สอดคล้องกับการบริหารจัดการระบายน้ำในภาพรวมแล้ว ย่อมทำให้ไม่สามารถควบคุมทิศทางและอัตราการไหลของน้ำได้อย่างรวดเร็ว

ดังนั้นเพื่อเตรียมความพร้อมรับ มือกับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นอีก “สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน)” หรือ สสนก. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เตรียมติดตั้ง “ระบบเปิด-ปิดประตูระบายน้ำอัตโนมัติ” ในพื้นที่นำร่องทั้งในกรุงเทพฯและเขตพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาจำนวน  70 บาน

เป้าหมายคือสามารถควบคุมการเปิด- ปิดประตูระบายน้ำได้อย่างเป็นระบบและทันต่อเหตุการณ์

สอดรับกับนโยบายบริหารจัดการน้ำแบบเบ็ดเสร็จหรือที่เรียกว่าซิงเกิล คอมมานด์ของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทก ภัยหรือ กบอ. ที่มี นายปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธาน

โดยโครงการนี้เป็น 1 ใน 9 โครงการของสสนก. ที่เกิดขึ้นภายใต้ แผนการพัฒนาและจัดตั้งคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ

เจ้าหน้าที่สสนก.บอกว่า ปัจจุบันได้สำรวจพื้นที่ติดตั้งแล้วเสร็จ คาดว่าจะสามารถเริ่มติดตั้งระบบเพื่อทดสอบประสิทธิภาพได้เร็ว ๆ นี้

สำหรับระบบดังกล่าว จะเป็นการติดตั้งชุดควบคุมการเปิด-ปิดบานประตูระบายน้ำจากระยะไกล รวมถึงชุดเครื่องมือสื่อสาร โดยต่อพ่วงกับมอเตอร์ประตูที่มีอยู่เดิม

หากต้องการควบคุมทิศทางการไหลของน้ำในพื้นที่ที่ต้องการ  ก็จะใช้คอมพิวเตอร์เป็นผู้คำนวณความสูงในการเปิด-ปิดประตูแต่ละบาน ก่อนส่งสัญญาณคำสั่งผ่านโมเด็มหรือระบบอินเทอร์เน็ตไปยังชุดควบคุมที่ติดตั้งอยู่ที่ประตูระบายน้ำ

ระบบจะสั่งการควบคุมมอเตอร์เพื่อให้เปิด-ปิดประตูในตำแหน่งความสูงที่ต้องการ  โดยมีเซ็นเซอร์อุปกรณ์วัดความสูงของบานประตูระบายน้ำเป็นตัวป้อนกลับตำแหน่งความสูงของประตูระบายน้ำ

เพียงแค่นี้…แม้น้ำจะท่วมจนเข้าพื้นที่ไม่ได้หรือว่ามีม็อบขวางทาง ก็สามารถสั่งการเปิด หรือปิดประตูน้ำได้ทันที !!!.


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น