วันจันทร์ 26 มกราคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

สหกรณ์ร้านค้า คือสหกรณ์ประเภทหนึ่งที่สามารถเป็นกลไกในการขับเคลื่อนสหกรณ์วาระแห่งชาติ เนื่องจากเป็นสหกรณ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกและคนในชุมชนให้สามารถซื้อสินค้าบริโภค อุปโภคในราคาที่ยุติธรรม ทั้งยังเป็นแหล่งช่วยจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์ รวมไปถึงของคนในชุมชน ที่สำคัญยังเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าสหกรณ์จากสหกรณ์เครือข่ายต่าง ๆ นับเป็นการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ทำให้สหกรณ์และชุมชนมีความรักสามัคคี มีความเข้มแข็งสามารถยืนหยัดได้แม้ในช่วงของการแข่งขันทางการค้าที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นทุกวัน
   
นายจรินทร์ ภูษณะภิบาลคุปต์ ประธานร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด กล่าวว่า จังหวัดตราดมีจำนวนประชากรอยู่ประมาณ 200,000 คน ในจำนวนนี้เป็นสมาชิกร้านสหกรณ์อยู่ไม่ต่ำกว่า 13,000 คน ซึ่งถึงแม้จำนวนสมาชิกจะน้อยแต่ถ้าเปรียบเทียบกับรายได้ที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าให้กับสมาชิกและคนในพื้นที่จังหวัดตราดก็ดี รวมถึงในพื้นที่ใกล้เคียง ไปจนถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชา จะพบว่ามียอดขายสูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ คือปีละประมาณ 900 กว่าล้านบาท นับว่าสหกรณ์เรามีความเข้มแข็งมาก ซึ่งเกิดจากต้นทุนที่สำคัญคือสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับการปลูกฝังอุดมการณ์และหลักการสหกรณ์ที่ว่า สมาชิกทุกคนคือเจ้าของสหกรณ์ ดังนั้นเมื่อเราทำสหกรณ์ร้านค้า สมาชิกก็ต้องเป็นลูกค้าของสหกรณ์ ซึ่งไม่เพียงแต่สมาชิกจะได้รับเงินปันผลจากค่าหุ้นที่แต่ละคนถือในอัตรา 3.5% แล้ว ยังมีเงินปันผลจากฐานธุรกิจในอัตรา 4.7% คือยิ่งสมาชิกซื้อสินค้าจากสหกรณ์มากเท่าไรก็จะได้รับเงินเฉลี่ยคืนมากขึ้น
   
ประกอบกับเรามีคณะกรรมการบริหารสหกรณ์ที่มีใจรักและเสียสละทำงานเพื่อส่วนรวมโดยไม่ได้มุ่งหวังค่าตอบแทนใด ๆ เราร่วมกันคิด ร่วมกันพัฒนาสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์มีความเข้มแข็ง สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ เรายังช่วยเหลือสหกรณ์เครือข่ายโดยการส่งสินค้าที่ทางสหกรณ์ของเราสั่งมาในราคาต้นทุนเพื่อให้สหกรณ์เครือข่ายนำไปจำหน่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์ของเขาหรือคนทั่วไปในราคาที่ยุติธรรม เนื่องจากร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด มียอดสั่งซื้อสินค้าจำนวนมากจึงได้ราคาที่ค่อนข้างถูก ขณะที่สหกรณ์อื่นมีปริมาณสั่งซื้อน้อยจะได้ในราคาสูงกว่า เราจึงใช้วิธีนี้ในการช่วยเหลือสหกรณ์อื่นเพื่อให้เขาอยู่ได้ นอกจากนี้ เรายังมีการแลกเปลี่ยนสินค้าสหกรณ์ของแต่ละแห่งมาวางขายในสหกรณ์เรา เช่น สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา นำข้าวสารมาวางจำหน่ายที่ร้านสหกรณ์ของเรา สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด ก็นำผลผลิตของสหกรณ์มาจำหน่ายที่ร้าน เป็นการกระจายสินค้าสหกรณ์สู่กลุ่มผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อสหกรณ์เรามีความเข้มแข็งแล้ว เราก็ได้ตอบแทนสังคมไม่ว่าจะเป็นการเปิดพื้นที่บริเวณร้านค้าสหกรณ์ให้ชาวบ้านนำผลผลิตพืชผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูปมาวางจำหน่าย เพื่อเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายสินค้าให้กับคนในชุมชนนอกเหนือจากสมาชิกสหกรณ์ พร้อมกับมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคลน เป็นต้น
     
“สิ่งสำคัญที่ทำให้ร้านค้าสหกรณ์จังหวัดตราด  จำกัด มีความเข้มแข็งยืนหยัดสามารถสู้กับโมเดิร์นเทรด ห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าอื่นได้นั้น ก็เพราะว่าเรามีความแตกต่างในเรื่องของอุดมการณ์สหกรณ์ ที่ไม่ได้มุ่งหวังผลกำไรเป็นที่ตั้ง เรามุ่งที่จะช่วยเหลือสมาชิก ช่วยเหลือสังคม จึงทำการค้าด้วยหลักการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เมื่อเราซื้อสินค้ามาได้ในราคาถูก เราก็ขายในราคาไม่แพง เอาแค่กำไรเล็กน้อยแต่เน้นที่ขายได้ในปริมาณมาก เมื่อสินค้าเราถูกบวกกับเป็นสินค้าที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพ ประกอบกับเรามีการบริการที่แตกต่างกว่าที่อื่นคือมีรถส่งสินค้าให้ถึงบ้านโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งถือเป็นจุดแข็งที่ทำให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนและเดินเคียงคู่อยู่ในสังคมได้ตามแนวทางของวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์” นายจรินทร์ กล่าว

...และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ทางร้านค้าสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด ได้เตรียมแผนการรองรับ โดยเฉพาะการช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ด้วยกัน โดยการเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับสหกรณ์ที่สนใจในการทำสหกรณ์ร้านค้า ซึ่งจะเปิดโอกาสให้สหกรณ์หรือผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานพร้อมเรียนรู้และปฏิบัติจริง จนกระทั่งสามารถนำกลับไปดำเนินการในจังหวัดของตนเองได้.
 


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น