วันจันทร์ 20 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

คุณบัญชา หนูเล็ก บ้านเลขที่ 9/5 หมู่ 7 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของเกษตรกรหัวก้าวหน้าที่ประสบความสำเร็จในการปลูก “กุยช่าย” และผักต่าง ๆ ในพื้นที่กว่า 16 ไร่ โดยจะเน้นการปลูกและผลิตกุยช่ายเป็นหลักในพื้นที่กว่า 10 ไร่ ป้อนส่งขายตลาดสร้างรายได้หลายแสนบาทในแต่ละปี คุณบัญชาอธิบายว่า “กุยช่าย” เป็นพืชประเภทเดียวกันกับหอมและกระเทียมที่จะมีกลิ่นเฉพาะตัว บ้านเราที่นิยมใช้คือการเอาไปใช้ใส่ในก๋วยเตี๋ยวผัดไท หรือจะใช้ส่วนดอกกุยช่าย, ใบเขียวหรือใบขาว (กุยช่ายขาว) ผัดใส่หมูหรือเต้าหู้ เป็นต้น โดยคุณบัญชาอธิบายว่า กุยช่ายเป็นพืชผักข้ามปี ฉะนั้นจึงสามารถเก็บผลผลิตได้นานราว 2 ปี การปลูกกุยช่ายนั้น จะสามารถตัดต้นกุยช่ายเขียวขายเป็นหลัก ต่อมาต้นกุยช่ายจะออกดอกก็ยังเก็บดอกกุยช่ายขายได้อีกทาง จากนั้นเมื่อเลี้ยงต้นกุยช่ายจนเหง้าสะสมอาหารได้ดี เหง้ากอใหญ่พอจึงจะสามารถทำเป็นกุยช่ายขาวได้ 1-2 รุ่นก่อนที่จะรื้อแปลงเริ่มต้นการปลูกกุยช่ายใหม่อีกครั้ง

เริ่มจากการพรวนดิน คุณบัญชาจะใช้รถแบ๊กโฮที่ดัดแปลงบุ้งกี๋ตักให้มีลักษณะเหมือนคราดขนาดใหญ่เพื่อสามารถพรวนดินได้ลึกและดินหลวมตัวอากาศสามารถถ่ายเทกับรากพืชได้ดี ซึ่งการออกแบบบุ้งกี๋นี้คุณบัญชาได้จดสิทธิบัตรไว้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อยแล้ว ตากดินทิ้งไว้สัก 15-30 วัน ใส่แกลบหรือเปลือกถั่วเพื่อเป็นการเพิ่มอินทรียวัตถุและบำรุงดิน ใช้แรงงานช่วยย่อยดินก้อนใหญ่ เตรียมต้นพันธุ์กุยช่ายจากแปลงแม่พันธุ์ที่เพาะเลี้ยงไว้ก่อนหน้านี้โดยอายุกล้ากุยช่ายที่เหมาะสำหรับการแยกปลูกคือ 4 เดือน ใช้แรงงานขุดกล้าพันธุ์กุยช่ายขึ้นมาโดยจะใช้เหล็กงอค่อย ๆ ขุดอย่าให้โดนหัวและอย่าให้ต้นหักคอดิน นำต้นพันธุ์กุยช่ายมาตัดส่วนใบและรากออกพอประมาณ ก่อนปลูกรดน้ำแปลงปลูกที่เตรียมเอาไว้ให้ดินนิ่ม ทำการขึงเชือกเพื่อเป็นแนวตรงโดยใช้ระยะปลูก 30x30 เซนติเมตร การปลูกให้กดตรงส่วนโคนต้นหรือส่วนที่เป็นหัวลงไปในดินลึกประมาณ 2 นิ้ว เมื่อปลูกเสร็จก็ต้องคลุมฟาง ต้นกุยช่ายที่ปลูกไปแล้ว 5 เดือน จึงจะตัดต้นกุยช่ายมีดแรกจำหน่ายได้ (ตัดกุยช่ายครั้งที่ 1 เกษตรกรจะเรียกการตัดว่า เป็นมีดหรือมีดที่ 1) หลังจากตัดครั้งแรก ก็ทำการกำจัดวัชพืชใส่ปุ๋ยคอกและคลุมฟางบำรุงดูแลแล้วจะตัดมีดที่ 2 ได้อีกครั้งอีก 2 เดือนข้างหน้า ในระหว่างที่เลี้ยงใบกุยช่ายเขียว ชุดใหม่ต้นกุยช่ายจะออกดอกมาพร้อมกับใบให้เกษตรกรได้เก็บดอกกุยช่ายขายเป็นรายได้อีกทาง ในช่วงระยะเวลา 2 เดือน ที่รอการตัดต้นกุยช่ายมีดที่ 2 ทำวงจรดังกล่าวจนถึงมีดสุดท้ายคือมีดที่ 5 ก็จะพอสำหรับการตัดต้นกุยช่ายใบเขียว เมื่อทำกุยช่ายไปถึงมีดที่ 5 เป็นมีดสุดท้ายเมื่อ “เหง้า” ต้นกุยช่าย มีความแข็งแรงกอใหญ่สะสมอาหารมากก็พอ จะพร้อมที่จะผลิตเป็น “กุยช่ายขาว” ได้ต่อไป การทำ “กุยช่ายขาว” จะใช้กระถางพลาสติกสีดำหรือกระถางดินเผาครอบต้นกุยช่าย หลังจากครอบไว้นาน 12 วัน สามารถเปิดกระถางพร้อมตัดกุยช่ายขาวขายได้ โดยการทำกุยช่ายขาวนั้นจะทำได้เพียง 1-2 ครั้งเท่านั้น ต้องดูจากสภาพความสมบูรณ์ของเหง้ากุยช่ายโดยอาจจะทำสลับกับกุยช่ายเขียวในมีดที่ 4 ในกรณีที่ต้องการทำกุยช่ายขาว 2 ครั้ง.

ทวีศักดิ์  ชัยเรืองยศ


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น