วันพฤหัสบดี 29 มกราคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

กระทรวงพลังงาน ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ “สร้างน้ำสร้างป่า ถวายองค์ราชา และองค์ราชินี” ในปี 2555 ขึ้น โดยการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมบริเวณลุ่มน้ำน่าน เหนือเขื่อนสิริกิติ์ ระหว่างปี 2555-2558 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา

นายธวัช วัจนะพรสิทธิ์ รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยในระหว่างร่วมพิธีเปิด โครงการเฉลิมพระเกียรติ “สร้างน้ำสร้างป่า ถวายองค์ราชา และองค์ราชินี” ณ พื้นที่ปลูกป่า อ.แม่จริม จ.น่าน ว่า  กฟผ. ได้ดำเนินการปลูกป่าภายใต้โครงการ “ปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” และบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องอีก 2 ปี การปลูกหญ้าแฝกจำนวน 1 ล้านกล้า เพื่อสร้างกำแพงธรรมชาติยึดหน้าดินบริเวณที่ลาดชัน และพื้นที่ที่เกิดการชะล้างของกระแสน้ำในช่วงน้ำหลาก และสร้างฝายชะลอน้ำจำนวน 880 ฝาย เพื่อสร้างความชุ่มชื้นแก่พื้นที่ป่าต้นน้ำ และเก็บกักน้ำฝนในช่วงฤดูน้ำหลากให้ลดความรุนแรงในระหว่างไหลลงมาสู่เบื้องล่าง ซึ่งในขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วจำนวน 475 ฝาย

“ร่วม 20 ปี ที่ผ่านมา โครงการปลูกป่าของ กฟผ. ได้จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงแรก ๆ เป็นการมีส่วนร่วมของชุมชนต้นน้ำ เพื่อให้ เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้     ต่อมาได้จัดกิจกรรมให้ประชาชนปลายน้ำ      ได้มีโอกาสรับรู้ และสัมผัสถึงความสำคัญ   ของป่าและน้ำ ด้วยการนำประชาชนไปปลูกป่าทั้งในสถานที่จริง   และด้วยการปลูกจิตสำนึกทางออนไลน์ โดยนำประชาชนจากพื้นที่ชุมชนปลายน้ำเข้าร่วมโครงการถึง 8 ครั้ง” รองผู้ว่าการ กฟผ. กล่าว
ทั้งนี้ได้มีพิธีเปิดโครงการ “สร้างน้ำสร้างป่า ถวายองค์ราชา และองค์ราชินี” อย่างเป็นทางการในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา  ณ พื้นที่ปลูกป่า อ.แม่จริม จ.น่าน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ผู้แทนกระทรวงพลังงาน ผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้บริหารกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ผู้แทนสำนัก งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงาน

“นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่นอกจากปวงชนชาวไทยจะได้ร่วมกันสนองแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์ดินและป่าไม้ของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืนแล้ว ยังเป็นการช่วยฟื้นฟูสมดุลของระบบนิเวศวิทยา และทรัพยากรป่าไม้บริเวณป่าเสื่อมโทรมของลำน้ำน่าน อันจะช่วยให้การบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำและช่วยให้การป้องกัน บรรเทาอุทกภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปลูกฝังจิตสำนึกของประชาชน ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำลำธารและทรัพยากรป่าไม้ต่อไปด้วย” นายธวัช กล่าว.


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น