วันศุกร์ 27 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ไลเคน คือ สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากการมาอยู่รวมกันแบบพึ่งพาอาศัยกัน ของรา และสาหร่าย โดยรานั้นมีหน้าที่เก็บความชื้นและป้องกันอันตรายให้สาหร่าย ส่วนสาหร่ายทำหน้าที่สร้างอาหารและแบ่งปันให้รา ดังนั้นทั้งราและสาหร่ายต่างเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันอย่างลงตัว ทำให้ไลเคนเกิดขึ้นได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ

ไลเคนเป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพอากาศ สามารถใช้ตรวจวัดคุณภาพอากาศได้อย่างแม่นยำ สามารถบ่งชี้ถึงระดับความเป็นพิษในชั้นบรรยากาศได้อย่างชัดเจน สามารถสะท้อนถึงอาการของสิ่งมีชีวิตเมื่อได้รับสารมลพิษทางอากาศได้โดยตรง ปัจจุบันหลายพื้นที่นิยมใช้ไลเคนเป็นตัวตรวจวัดคุณภาพอากาศควบคู่กับการใช้เครื่องมือตรวจวัดที่มนุษย์ผลิตขึ้นมา.


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น