วันพุธ 1 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

นางจารุรัฐ  จงพุฒิศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวว่า พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ได้เผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการเกษตร ถ่าย ทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรมการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้รวบรวมพันธุ์ไม้นานาพรรณได้แก่ สมุนไพร ไม้หอม ผักพื้นบ้าน ฯลฯ จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ 4 ภาค เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จึงได้จัดงาน “สีสันพรรณไม้” ขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในระหว่างวันที่ 5-16 ธันวาคม 2555 เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทั้งยังปลูกฝังให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร การใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าและรักษาพันธุ์ไม้ให้คงอยู่ตลอดไป

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการองค์ความรู้ “ดอกไม้กินได้” “ต้นไม้ดูดสารพิษ” “ไม้เลื้อยนานาพันธุ์” “การมัดย้อมสีธรรมชาติ” นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ “เรื่องของพ่อในบ้านของเรา” นอกจากนี้ยังเปิดชมเส้นทางการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ฐานเรียนรู้เกษตรพอเพียงเมือง ฐานเรียนรู้ 1 ไร่พึ่งตนเอง บ้านทุ่งรังสิต ชมสวนสมุนไพร ไม้หอม นาโยนกล้า บ้านดินบ้านฟาง พลังงานธรรมชาติ จักรยานปั่นน้ำ กังหันลม ฯลฯ และชมความสวยงามของไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ โดยจัดทำซุ้มไม้ดอก ไม้ประดับที่สวยงามเตรียมไว้ให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปสวย ๆ ต้อนรับลมหนาวอีกด้วย

พร้อมกันนี้จะมีการเปิดฐานการเรียนรู้ใหม่ครั้งแรก ฐานสมุนไพร ฐานเครื่องหอมไทย ฐานผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหย ฐานผลิตภัณฑ์สปาจากธรรมชาติ มีการสาธิตและเรียนรู้ “การผลิตเครื่องสำอางจากสมุนไพรเพื่อความงามและสุขภาพ” ใช้เวลาสั้น ๆ เพียง 1 ชั่วโมง สามารถนำกลับไปปฏิบัติเองที่บ้านได้ อาทิ การทำแชมพูสมุนไพรมะกรูด ครีมมะขาม ผงขัดหน้าเด้ง น้ำมันเหลือง ยาหม่องไพล น้ำปรุง แป้งหอม สเปรย์หอมไล่ยุง น้ำมันนวดตัว สมุนไพรสำหรับแช่เท้า น้ำมันนวดเท้า การสาธิตการทำเมนูอาหาจากดอกไม้ ชาสมุนไพรจากดอกไม้ เลือกซื้อพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด อาหารพื้นบ้านและผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย และเปิดอบรมให้ความรู้พื้นฐานด้านการเกษตร อาทิ มหัศจรรย์การขยายพันธุ์พืช เทคนิคเพาะเมล็ดพืชหายาก นวัตกรรมการปลูกพืชนอกฤดู และการปลูกมะนาวบนต้นตอมะขวิด การทำเกษตรพื้นฐาน โดยที่ผู้สนใจเข้ารับการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

งานนี้ว่ากันว่าผู้เข้าเที่ยวชมจะได้ทั้งความรู้ สาระ และบันเทิงกันอย่างเต็มที่ สนใจแวะเข้าไปเที่ยวชมได้ ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถนนพหลโยธิน ตรงข้ามโรงพยาบาลนวนคร จ.ปทุมธานี ไปไม่ถูกหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามโดยตรงได้ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โทร. 0-2529-2212-13 หรือ www.wisdomking.or.th


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น