วันพฤหัสบดี 2 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554  ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจุดหมายสำคัญอีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ความสนใจในช่วงนี้ สำหรับความอลังการของงานดังกล่าว จะไม่ขอสาธยาย...แต่อยากจะบอกว่า...มีอยู่หนึ่งโซนที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังเข้าไม่ถึง คือ พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ “ใต้ร่มพระบารมี  111 ปี ยางพาราไทย” ซึ่งอยู่บริเวณด้านหลัง “หอคำหลวง”...ที่นี่มีอะไรดี ๆ ซ่อนอยู่มากมาย

นายสุจินต์ แม้นเหมือน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตร สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) และองค์การสวนยาง (อสย.) ร่วมจัดแสดงผลงานด้านยางพาราภายใต้หัวข้อ “ใต้ร่มพระบารมี 111 ปี ยางพาราไทย” ในพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2554-14 มีนาคม 2555 เพื่อให้ผู้ที่เข้าชมงานได้รับความรู้และเห็นความสำคัญของยางพาราต่อประเทศไทย ขณะเดียวกันยังจัดแสดงกิจกรรมของยางพาราครบวงจรที่เกี่ยวข้องกับคนทั้งโลก เพื่อให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสบรรยากาศร่มรื่นภายในสวนยางพื้นที่ ประมาณ 15 ไร่ ที่อยู่ในบริเวณงาน ถือเป็นสวนยางแปลงแรกในจังหวัดเชียงใหม่

นิทรรศการใต้ร่มพระบารมี 111 ปียางพาราไทย อยู่ทางด้านหลังหอคำหลวง ใช้เวลาเดินจากหอคำหลวงประมาณ 1-2 นาทีภายในพื้นที่จัดแสดง มีไฮไลต์ที่น่าสนใจ อาทิ โซนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “พระผู้ทรงประทาน สืบสานยางพาราไทย” ซึ่งจัดแสดงภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ท่ามกลางน้ำตกที่สวยงาม ผู้เข้าชมจะได้สัมผัสบรรยากาศสวนป่าธรรมชาติอันร่มรื่น ทั้งยังมีการแสดงวัฒนธรรม 4 ภาคให้ชมด้วย

นอกจากนั้นยังมี นิทรรศการเส้นทางยางพาราไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน  นิทรรศการยางพาราช่วยลดโลกร้อน, คาร์บอนเครดิต  การทำสวนยางครบวงจร ผลิตภัณฑ์ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางรีไซเคิล ตลอดจนนิทรรศการตลาดและเศรษฐกิจยางพารา ซึ่งในส่วนของ สกย.ได้จัดนิทรรศการ “เส้นทางยางพารา สู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง”  มีโซนที่น่าสนใจกว่า 10 โซน อาทิ คลินิกยางบริการเกษตรกรไทย, ยางพาราเสริมสร้างรายได้, แปลงผลิตกล้ายาง, คลินิกดินและปุ๋ย, การจัดการสวนยาง, การเก็บเกี่ยวผลผลิต, การแปรรูปยางเบื้องต้น ทั้งยังมีสวนสบายกายา มีบริการนวดสปาท่ามกลางสวนยางและมีมุมกาแฟสำหรับนักท่องเที่ยวไว้นั่งพักผ่อนหย่อนใจอีกต่างหาก
  
อสย.ได้จัดนิทรรศการ “ยางพารา ต้นไม้มหัศจรรย์ สู่อุตสาหกรรมยางพาราไทย” ประกอบด้วย 4 สถานี ได้แก่ สถานีเปิดบ้านองค์การสวนยาง สถานีต้นไม้มหัศจรรย์สู่อุตสาหกรรม สถานีโครงการตามนโยบายของรัฐ เช่น โครงการพัฒนาตลาดและแปรรูปยางเพื่อเพิ่มมูลค่า โครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านยางพาราครบวงจร และสถานีคลินิกเกษตร อสย.

สถาบันวิจัยยางได้จัดทำ ต้นยางทองเฉลิมพระเกียรติ 984 “รวมใจไทย ผลิใบรักษ์ ทำความดีถวายพ่อหลวง” ซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่เข้าชมนิทรรศการใต้ร่มพระบารมี 111 ปี ยางพาราไทย ได้ร่วมถวายความจงรักภักดีแด่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย โดยสามารถลงนามถวายพระพรบนใบยางแล้วนำไปแขวนบนต้นยางทอง

...ถือเป็นต้นยางทองต้นแรกที่หล่อหลอมรวมดวงใจของชาวไทยทั้งประเทศ ดังนั้น นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวงานพืชสวนโลกฯจึงไม่ควรพลาด หากพอมีเวลาก็แวะชมและร่วมลงนามถวายพระพรได้.


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น