วันอังคาร 31 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ไก่พื้นบ้านและห่านเป็นสัตว์ปีกที่เหมาะสำหรับการควบคุมศัตรูพืชในสวนผลไม้ สัตว์ทั้งสองชนิดนี้มีความสัมพันธ์อยู่ร่วมกันได้และสามารถปฏิบัติหน้าที่ควบคุมศัตรูไม้ผลที่แตกต่างกัน แต่มีความเกี่ยวเนื่องกัน โดยการเลี้ยงไก่พื้นบ้านในจำนวน 100 ตัวต่อไร่ ก็จะสามารถควบคุมหนอนและแมลงศัตรูไม้ผลได้ ขณะเดียวกันการเลี้ยงห่านเพื่อกำจัดวัชพืชในจำนวน 21-25 ตัวต่อไร่ ก็จะกำจัดวัชพืชในสวนไม้ผลได้เช่นกัน

ประโยชน์ที่ได้จากการเลี้ยงสัตว์ทั้งสองชนิด คือ ด้านสิ่งแวดล้อมสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืชและการกำจัดวัชพืช  ผลผลิตปลอดภัยจากสารพิษ ได้ปุ๋ยให้กับพืชและเป็นแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์ปีกให้กับผู้ทำสวนไม้ผลด้วย เพราะไก่พื้นบ้านปัจจุบันผู้คนนิยมรับประทานกันโดยทั่วไปและมีราคาดี ขณะที่ห่าน 1 ปี ช่วงเทศกาลสำคัญมีราคาสูงและตลาดต้องการมากเช่นกัน

การเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืชในสวนไม้ผล มีการศึกษาทดลองและประสบผลสำเร็จมาแล้วที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร โดยแผนกกิจกรรมเกษตรผสมผสาน งานศึกษาและพัฒนาเกษตรกรรม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ซึ่งได้ศึกษาทดสอบในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้ได้จำนวนสัตว์ที่เหมาะสมต่อพื้นที่ ข้อมูลด้านหนอนและแมลงศัตรูพืช ชนิดวัชพืช ระยะเวลาควบคุมที่เหมาะสมและเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสวนไม้ผล

การกำจัดวัชพืชและแมลงศัตรูพืชในสวนไม้ผล ด้วยการใช้สารเคมี มีต้นทุนสูง และส่งผลให้สภาพความสมดุลตามธรรมชาติสูญเสียไป ทำให้ต้องใช้สารเคมีซ้ำในปริมาณที่มากขึ้นทุกปี การควบคุมศัตรูพืชเหล่านี้เป็นการดำเนินการแบบวิธีทางธรรมชาติ จึงเป็นทางออกที่ยั่งยืนและปลอดภัยมากกว่าสำหรับเกษตรกรที่ปลูกพืชประเภทไม้ผล 
วิธีการดังกล่าวนี้ได้ทดลองทำในสวนส้มโอขนาด 2 ไร่ โดยทำพื้นที่ทีละส่วนเริ่มจากการใช้ตาข่ายพลาสติกกั้นแบ่งพื้นที่เป็นแปลงขนาด 10 คูณ 20 เมตร แล้วปล่อยห่านลงเลี้ยงแปลงละ 20 ตัว พร้อมจัดทำโรงเรือนเล็ก ๆ และบ่อน้ำให้ห่านเข้าไปอาศัยหรือลงเล่นน้ำได้ ห่านจะจิกกินต้นหญ้าจนถึงราก และเหยียบย่ำวัชพืชชนิดใบกว้างจนตาย โดยกินหญ้าได้เฉลี่ยตัวละ 1.7 ตารางเมตร

ต่อวัน ส่วนไก่พื้นเมืองจะปล่อยเลี้ยงในอัตราไร่ละ 100 ตัว โดยไม่ต้องกั้นตาข่าย ไก่จะหากินแมลงที่ซ่อนในพื้นดิน ตลอดจนขึ้นไปหากินแมลงบนต้นไม้ ทั้งห่านและไก่พื้นเมืองสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่จิกตีกันเอง ครบ 20 วัน จึงย้ายไปเลี้ยงในแปลงใหม่ หมุนเวียนจนครบทั่วทั้งสวน

วิธีนี้ช่วยกำจัดวัชพืชได้เกือบทั้งหมด และลดปริมาณแมลงศัตรูของส้มโอ เหลือไม่ถึง 5 เปอร์เซ็นต์ ส่วนมูลที่ห่านและไก่ขับถ่ายออกมาได้เฉลี่ยปีละ3 ตันก็จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ช่วยบำรุงต้น และปรับสภาพดิน ทำให้ต้นส้มโอให้ผลผลิตสมบูรณ์ โดยอายุส้มโอที่ 9 ปี จะให้ผลผลิตประมาณต้นละ 50 ผล โดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีแม้แต่น้อย นอกจากกำจัดศัตรูในแปลงไม้ผลแล้ว ยังช่วยให้แมลงหรือสัตว์ที่เป็นประโยชน์ เช่น มดแดง แมลงตัวห้ำ ตัวเบียน ตลอดจนไส้เดือนดิน สามารถดำรงชีวิต และเอื้อประโยชน์ต่อดินในการสร้างรูพรุนเติมอากาศลงในดินให้รากพืชได้ใช้ประโยชน์ในการบำรุงต้นต่อ ๆ ไป นับเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรที่ปลูกไม้ผลในการแก้ไขปัญหาราคาต้นทุนในการทำสวนผลไม้ให้น้อยลง และยังมีรายได้จากแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องแมลงศัตรูพืชและวัชพืชอีกด้วย สนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือศึกษาดูงานเข้าไปได้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น.


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น