วันเสาร์ 18 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

แต่ต้นปีที่ผ่านมาโครงการทำนา  1 ไร่ได้เงิน 1 แสนบาท ซึ่งดำเนินการโดย หอการค้าไทย  หอการค้าจังหวัดขอนแก่น บริษัท เทคโนโลยีสรรพสิ่ง จำกัด ร่วมกับเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น ได้มีการศึกษา ทดลอง ปฏิบัติ พบว่าโครงการ การทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน สามารถปฏิบัติได้จริง จนสามารถขยายตัวออกไปถึง 52 จังหวัดทั่วประเทศ ทำให้เกษตรกรชาวนาได้เห็นประจักษ์ถึงแนวคิดและความรู้ในการทำนาแบบ เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ ซึ่งยังคงคุณค่าแบบ “นาสวน” ในสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี

ผลจากการขยายตัวของโครงการฯ ทำให้มีชาวนาและผู้สนใจจำนวนมากต้องการเรียนรู้ และสอบถามไปที่สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ถึงการเปิดการอบรมหลักสูตร ทำนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสนบาท เข้ามาเป็นจำนวนมากในช่วงที่ผ่านมา

คุณอดิศร พวงชมภู ประธานโครงการทำนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสนบาท หอการค้าไทย ได้กรุณาเล่าถึงพัฒนาการของโครงการฯ ว่า องค์ความรู้ดั้งเดิมในแปลงนาได้ฟื้นกลับมาอย่างรวดเร็ว การค้นพบเรื่องที่น่าสนใจใหม่ ๆ เกิดขึ้นอย่างมากมาย เช่น วันนี้ กุ้งฝอยซึ่งเลี้ยงในนาข้าว กิโลกรัมละ 200 บาท แต่หลังฝนราคาจะขยับไปเป็น 250-300 บาท และสามารถเลี้ยงได้ในแปลงนาที่มีคูน้ำ ตามแบบแปลงนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสน เพียงเริ่มต้นจากกุ้งตัวเล็ก 100,000 ตัว ลงทุน 400 บาท สร้างแพลงก์-ตอนเขียวด้วยเทคโนโลยี “สรรพสิ่ง” ให้กินก็เติบโตอย่างรวดเร็วในเวลา 5 เดือนได้กุ้งฝอยถึง 500 กิโลกรัม รวมกับรายได้จาก ปลาดุก 10,000 ตัว,  ปลานิล 2,000 ตัว,  หอยขม 200 กิโล กรัม,  กบ  3,000 ตัว คิดราคาแบบถูกกว่าท้องตลาดโดยทั่วไป โดยปลาดุกที่ตัวละ 10 บาท, ปลานิลตัวละ 10 บาท, หอยขมกิโลกรัมละ 50 บาท, กบตัวละ 10 บาท ก็จะเห็นรายได้ที่เกิดจากความรู้เรื่องการประมงในนาข้าวอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังมีรายได้เพิ่ม
เติมจากการปลูกผักและเลี้ยงเป็ดในพื้นที่อีกต่างหาก

“บน คันนากว้าง 1 เมตรครึ่ง ปลูกข้าวโพดหวานห่างกันต้นละ 50 เซนติเมตร คันนาโดยรอบมีความยาว 160 เมตร จะได้ข้าวโพด 1,920 ต้น ได้ข้าวโพดต้นละ 2 ฝัก รวมผลผลิต 3,840 ฝัก ต้มขาย   ฝักละ 10 บาท ราคาในกรุงเทพฯ ฝักละ 15 บาทเพียง 60 วันก็ได้เงินแล้ว” ประธานโครงการทำนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสนบาท หอการค้าไทยกล่าว

ขณะที่รายได้จากปศุสัตว์ในการเลี้ยงเป็ดไข่อย่างชาวนาในโครงการฯ พื้นที่จังหวัดเชียงรายที่พบว่า เลี้ยงเป็ด 20 ตัว ออกไข่ 20 ฟองตลอดสัปดาห์ส่วนที่ภาคอีสานได้ไข่ 100 % คือจำนวนไข่เท่ากับจำนวนเป็ดที่เลี้ยง
      
จากผลสำเร็จของเกษตรกรชาวนาในโครงการฯ หลายพื้นที่ยังมาซึ่งความสนใจของเกษตรกรชาวนาเพิ่มขึ้น ซึ่งผู้ทำหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ของโครงการทั้ง 3 ท่าน คือ อาจารย์กิตติ์ธเนศ รังคะวรเศรษฐ์, อาจารย์เสถียร ทองสวัสดิ์ และอาจารย์อดิศร พวงชมภู  จึงกำหนดการเปิดอบรมหลักสูตร “ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท” อีกครั้งซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของปี 2555 ขึ้น  โดยจัดที่ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นหลักสูตร 3 วัน 2 คืน ในระหว่างวันที่ 19-20-21 ตุลาคม 2555 นี้

นอกจากนี้ทางสถาบันเทคโนโลยีเกษตรสรรพสิ่ง ยังได้ร่วมมือกับสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จัดทำโครงการเกษตรตามพ่อ 9 กล้า 9 ไร่ 9 แสน ซึ่งเป็นโครงการอบรมระยะยาวเต็มเวลา  5 เดือน และได้ดำเนินการมาแล้ว 2 รุ่น และกำลังดำเนินการรับสมัครรุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 ในเดือนตุลาคม 2555 นี้เช่นกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  โทรศัพท์  0-2529-2212-13 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2555 ทุกวัน เวลา 08.30–17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์.
 


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น