วันพฤหัสบดี 2 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า กองทุนฯ ส.ป.ก.ได้อนุมัติเงินกู้สำหรับสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินกู้ยืมเพื่อเป็นทุนดำเนินธุรกิจของสหกรณ์แล้วจำนวน 10 สหกรณ์ 6 จังหวัด ดังนี้ 1. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิหนึ่ง จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด 2. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิสอง จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด 3. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิสาม จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด 4. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิสี่ จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด 5. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิห้า จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด  6. สหกรณ์กองทุนสวนยาง ส.ป.ก.บ้านควนตอ จำกัด จังหวัดตรัง 7. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินขาณุวรลักษบุรี จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร  8. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบึงสามพัน จำกัด จังหวัดเพชรบูรณ์ 9. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินชุมพลบุรี จำกัด จังหวัดสุรินทร์ และ 10. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินศรีสัชนาลัย จำกัด จังหวัดสุโขทัย จำนวนเงินทั้งสิ้น 34.50 ล้านบาท

ดร.วีระชัย กล่าวอีกว่า ส่วนในปี 2557 ส.ป.ก.ได้เตรียมวางแผนการจัดสรรเงินของกองทุนฯ เพื่อให้สินเชื่อแก่เกษตรกรและสหกรณ์ ประมาณ 650 ล้านบาท ตามข้อมูลการสำรวจความต้องการในเบื้องต้นของเกษตรกรและสหกรณ์ ทั้งนี้ในการให้สินเชื่อเพื่อการพัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกรและสหกรณ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน กองทุนฯ  จะมุ่งเน้นการสนับสนุนสินเชื่อให้กับสถาบันเกษตรกรมากขึ้น และลดสัดส่วนการให้สินเชื่อแก่เกษตรกรรายย่อย.


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น