วันเสาร์ 18 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ตามที่โครงการรับจำนำข้าว ปี  2555/2556 จะเริ่มดำเนินการในวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่หลัก คือ การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ประชาคม และการออกใบรับรองให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  เพื่อใช้สำหรับการเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าว ปี 2555/2556 ทั้งนี้ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555  ณ วันที่ 23 กันยายน 2555 มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวขึ้นทะเบียนแล้วจำนวน 3.196 ล้านครัวเรือน พื้นที่ 59,569 ล้านไร่  ผ่านการประชาคม จำนวน 1.817 ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 56.86 ของผลการขึ้นทะเบียน และออกใบรับรองแล้วจำนวน 1.401 ล้านครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ 77.13 ของการประชาคม

ในปีนี้จะพิเศษกว่าทุกปี โดยจะมีการเพิ่มความเข้มข้นในตรวจสอบพื้นที่จริง โดยในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรจะมีการสุ่มตรวจสอบพื้นที่จริงเพิ่มเติมอีก 10% จากเดิมที่เคยสุ่มตรวจสอบ 10% รวมเป็น 20% และได้มีการนำ จีพีเอส เข้าไปใช้ในการตรวจสอบด้วย นอกจากนี้ยังมีการเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่คู่มือกำหนด ห้ามละเลย การประชาคมต้องทำกันอย่างเข้มงวด ดูข้อมูลกันอย่างชัดเจนในทุกขั้นตอนที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันการทุจริต สำหรับใบรับรองในปีนี้จะมีการเพิ่มเติมข้อความเตือนระบุไว้อย่างชัดเจนว่า เกษตรกรที่นำข้าวเปลือกของบุคคลอื่นมาสวมสิทธิจะมีความผิดฐานฉ้อโกง มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล ทั้งนี้ในส่วนของเกษตรกรที่นำข้าวเปลือกไปจำนำข้ามเขตเกินกว่าระดับตำบล จะต้องได้รับอนุมัติจากจังหวัดในเขตพื้นที่เพาะปลูกก่อน

สำหรับเกษตรกรที่ปลูกข้าว ขอให้เร่งรัดมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และขอให้แจ้งข้อมูลการขึ้นทะเบียนที่เป็นจริง เพราะในปีนี้เรามีการตรวจสอบอย่างเข้มข้น หากตรวจสอบพบว่าให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือมีการกระทำผิด เกษตรกรรายนั้นจะเสียสิทธิในการเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าว รวมถึงถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวทิ้งท้าย.


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น