วันอังคาร 21 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

นายสุภาพ คชนูด ประธานกรรมการจัดการหนี้ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เปิดเผยว่า กองทุนฟื้นฟูฯมีภารกิจหลักใน 2 เรื่องคือ การฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพและการจัดการหนี้สินเพื่อที่จะช่วยรักษาที่ดินซึ่งถือเป็นเครื่องมือทางการเกษตรของเกษตรกรเอาไว้ นับตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา กฟก.สามารถจัดการหนี้ให้แก่เกษตรกรได้จำนวน 23,860 ราย

“ เมื่อ กฟก. ชำระหนี้แทนเกษตรกรรายใดแล้ว ทรัพย์จะถูกโอนมาเป็นของ กฟก.เกษตรกรจะได้รับทรัพย์ไปด้วยการเช่าหรือเช่าซื้อ ฉะนั้นจึงมั่นใจได้ว่า เมื่อทรัพย์ถูกโอนมาเป็นของ กฟก.แล้ว เกษตรกรจะไม่ถูกยึดทรัพย์ไปขายทอดตลาดอย่างแน่นอนแต่เกษตรกรจะมีรายได้จากการประกอบอาชีพในที่ดินนั้น ปัญหาหนี้สินเกษตรกรไม่เพียงแต่จะมีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจเท่านั้นยังส่งผลกระทบทางสังคมอีกด้วยแต่เมื่อเกษตรกรได้รับการจัดการหนี้จนสามารถกลับมาประกอบอาชีพได้ตามปกติจะทำให้มีกำลังใจในการประกอบอาชีพความเป็นอยู่ก็จะดีขึ้นและที่สำคัญครอบครัวก็จะเป็นปึกแผ่นยิ่งขึ้น” นายสุภาพ กล่าว.


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น