วันเสาร์ 18 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ต้นอินทผลัมเป็นไม้ผลเมืองร้อนแถบทะเลทราย ที่มีความทนทานต่อสภาพภูมิอากาศที่แห้งแล้งได้เป็นอย่างดี แต่ถ้าต้องการผลผลิตที่มีคุณภาพจะต้องมีการดูแลรักษาต้นพันธุ์ที่ดีด้วย เช่น การให้น้ำจะต้องมีอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและเพียงพอ ปัจจุบันคุณโกเมนทร์ วรฤทธินภา บ้านเลขที่ 73 ต.บ้านแก่งหิน อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี โทร. 08-1855-6208 ประสบความสำเร็จในการปลูกอินทผลัมชนิดกินผลสดและผลแห้ง

คุณโกเมนทร์บอกว่าคนที่จะปลูกอินทผลัมจะต้องมีความเข้าใจ ว่า ต้นอินทผลัมเป็น ต้นไม้ที่มีดอกตัวเมียและตัวผู้แยกอยู่คนละต้น ในการปลูกเพื่อให้มีการติดผลที่ดีจะต้องปลูกทั้งต้นตัวผู้และต้นตัวเมียไว้ในสวนเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการผสมเกสร เมื่ออินทผลัมอายุยังน้อยการช่วยผสมเกสรเป็นเรื่องที่กระทำได้ง่าย แต่หากเมื่อต้นมีอายุมากขึ้น ความสูงจะเป็นอุปสรรคต่อการตัดเก็บดอกตัวผู้จากต้นพ่อพันธุ์ และนำไปผสมกับดอกตัวเมียที่ต้นแม่ ซึ่งจั่นดอกอาจแตกและบานได้ไม่พร้อมกัน จึงขอแนะนำว่าผู้ปลูกควรจะมีจำนวนต้นตัวผู้และต้นตัวเมียที่สมดุลกัน เพื่อให้การผสมเกสรเป็นไปอย่างธรรมชาติและมั่นใจได้ว่าดอกตัวเมียจะได้รับการผสมอย่างทั่วถึง ให้ได้ผลผลิตที่ดกโดยประหยัดเวลา แรงงาน และงบประมาณในการช่วยผสมเกสร

เมล็ดของผลอินทผลัมที่ได้หลังจากบริโภคเนื้อแล้ว โดยการซื้อผลอินทผลัมแห้งจากตลาดทั่วไป สามารถนำไปเพาะเป็นต้นเพื่อปลูกได้ โอกาสที่จะได้เป็นต้นตัวผู้และต้นตัวเมียมีอย่างละ 50% แม้จะได้ต้นตัวเมียไปปลูกแต่คุณภาพก็จะไม่เหมือนกับต้นแม่เสียทีเดียว คุณภาพของเนื้ออาจจะไม่ดีเท่ากับที่เราซื้อมา อาจเทียบเท่า หรืออาจจะดีกว่าด้วยซ้ำไป เนื่องจากผลอินทผลัมแห้งที่มีจำหน่าย เป็นผลที่ได้จากการผสมเกสรข้ามต้น จึงถือว่าเมล็ดที่ได้เป็นพันธุ์ลูกผสม ซึ่งไม่สามารถเรียกชื่อเดียวกับต้นแม่ได้ สำหรับประเทศไทยมีหลายจังหวัดที่มีสภาพภูมิอากาศและสภาพดินที่สามารถปลูกต้นอินทผลัมได้ดี แต่ในช่วงที่ผลผลิตแก่ ประมาณเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม จะเป็นฤดูฝนทำให้เกิดปัญหาผลเน่า หากผู้ปลูกที่มีเครื่องอบผลไม้ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องอบพลังแสงอาทิตย์ ตู้ความร้อนจากไฟฟ้า หรือแก๊ส ก็สามารถใช้ผลิตผลอินทผลัมแห้งได้ดี ผลอินทผลัมแห้งที่ได้จะมีคุณภาพเช่นเดียวกับที่มาจากประเทศกลุ่มอาหรับด้วย

ต้นพันธุ์อินทผลัมที่ดีควรเป็นต้นที่แยกหน่อจากต้นแม่ที่รู้จักชื่อพันธุ์ และมีประวัติการให้ผลผลิตที่ดี แต่ในความเป็นจริงพบว่า ส่วนใหญ่แล้วหน่อตัวเมียจากต้นแม่หรือพ่อพันธุ์ดังกล่าว มักจะมีราคาแพง และที่สำคัญกล้ามีไม่เพียงพอที่จะนำออกมาจำหน่าย ดังนั้นต้นกล้าที่ได้จากการเพาะเมล็ดจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรที่สนใจ เนื่องจากกล้าจะมีราคาถูก มีความหลากหลายทางพันธุกรรม ได้ต้นพันธุ์ที่แข็งแรงและมีปริมาณมากพอต่อความต้องการ ถึงกระนั้นการคัดเลือกกล้าอินทผลัมที่จะนำมาเพาะปลูก ก็ควรพิจารณาจากประวัติการให้ผลผลิตของต้นพ่อแม่พันธุ์เป็นสำคัญ.
 


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น