วันพฤหัสบดี 2 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

นายณรงค์ฤทธิ์ พิพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานเขื่อนดินช่องเขาขาดเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับราษฎรบ้านเด่นยาว นำโดยนายทูล ปานานนท์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านเด่นยาว ต.ท่าแฝก อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ จำนวน 60 คน ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ ณ ป่าชุมชนบ้านเด่นยาวได้มากถึง 50 ฝาย เมื่อช่วงเดือนสิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา
กิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำพื้นที่ป่าต้นน้ำอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เป็นการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่าต้นน้ำ      ตามลำห้วยที่เน้นการให้ความสำคัญเรื่องการมีส่วนร่วมของราษฎรในพื้นที่เป็นประการสำคัญ เพื่อร่วมทำความดีถวายแด่แม่ของแผ่นดินตามโครงการ “ปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” ปี พ.ศ. 2555 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งได้ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำตามโครงการฯ ไปแล้ว 881 ฝาย ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่วางไว้คือ 880 ฝาย ภายในปี 2555 เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ต้นน้ำของเขื่อนสิริกิติ์ และเพื่อเสริมสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และบำรุงรักษาป่าต้นน้ำควบคู่กับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ในปี 2555 ทาง กฟผ. ได้ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก     ในโครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยการเปิดให้ประชาชนในพื้นที่และต่างพื้นที่ได้มีส่วน    ร่วมกับโครงการฯ ทั้งต้นน้ำและปลายน้ำ ด้วยการจัดกิจกรรมให้มีโอกาสร่วมในการปลูก   และบำรุงรักษาป่าด้วยกัน เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านป่าไม้และน้ำ โดยเฉพาะป่าต้นน้ำ ซึ่งเปรียบเสมือนแหล่งผลิตและเก็บกักน้ำตามธรรมชาติ ที่เป็นจุดเริ่มต้นของแม่น้ำลำธารปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในธรรมชาติ ตาม      พระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ.


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น