วันจันทร์ 20 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จากกรณีที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายที่จะยุบโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศกว่า 6,000แห่งที่นักเรียนน้อยกว่า 60 คน   นางสาวตรีดาว อภัยวงศ์ โฆษกของกรุงเทพมหานคร (กทม.)เปิดเผยว่า  กทม.มีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) ให้บริการประชาชนทั่วกรุงเทพฯทั้งหมดขณะนี้รวม 348 โรงเรียน ซึ่งตามนโยบายของม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯกทม. ไม่มีนโยบายที่จะยุบโรงเรียนขนาดเล็ก แม้จะมีนักเรียนจำนวนน้อยก็ตามเนื่องจากโรงเรียนในสังกัดกทม.ที่เปิดทำการเรียนการสอน แต่ละแห่งจัดตั้งขึ้นตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองสามารถนำบุตรหลานไปเรียนในโรงเรียนที่อยู่ใกล้และสะดวก  ซึ่งบางโรงเรียนแม้จะอยู่ใกล้กันมากก็ไม่มีนโยบายที่จะยุบเลิก เช่น โรงเรียนวัดสุทัศน์ฯ  กับโรงเรียนวัดมหรรณพ์ ในพื้นที่เขตพระนครก็เปิดทำการสอนมาเป็นเวลานาน  อีกทั้งบางโรงเรียนก็มีประวัติศาสตร์  เช่น โรงเรียนวัดมหรรณพ์เป็นโรงเรียนแห่งแรกของประเทศไทย   โดยในปีการศึกษา 2556 นี้กทม.ได้เปิดโรงเรียนในระดับอนุบาลและประถมศึกษาเพิ่มอีก 1 แห่งเป็นโรงเรียนล่าสุด ที่จะเริ่มการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค.นี้เป็นต้นไป คือ โรงเรียนคงโครัดอุทิศ สังกัดสำนักงานเขตบางบอน  ซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองสามารถนำบุตรหลานเข้าเรียนได้โดยรับเด็กตามเกณฑ์อายุที่กำหนด

นางสาวตรีดาว กล่าวต่อว่า  ปัจจุบันโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เปิดทำการเรียนการสอนในระดับอนุบาล1ถึงม.6จำนวน 3 โรงเรียน   ระดับอนุบาล1ถึงม.3  จำนวน 99 โรงเรียน  ระดับอนุบาล1 ถึงป.6 จำนวน  330 โรงเรียน และ ม.1 ถึงม.6 จำนวน 6 โรงเรียน  โดยกทม.จัดให้เครื่องมืออุปกรณ์ฟรีสำหรับเด็ก คือ ชุดพละ ชุดลูกเสือเนตรนารี  หนังสือเรียน  ชุดนอน (สำหรับเด็กอนุบาล) และเงินค่าชุดนักเรียนปีการศึกษาละประมาณ 300บาทต่อนักเรียน1คน  รวมทั้งยังจัดให้มีอาหารฟรี 2 มื้อคืออาหารเช้าและอาหารกลางวัน  ซึ่งกทม.ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการเรียนการสอนและการศึกษาของนักเรียนกทม.จำนวนมาก  โดยงบประมาณในปี 2555 ใช้งบรวม 2,331 ล้านบาท  และงบประมาณในปี 2556 นี้จำนวน 2,853 ล้านบาท หรือเกือบ 3พันล้านบาท.


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น